BANK 2008/12

BANK 2008/12

Bankowe wyzwania: Kredyty w kryzysie

Tąpnięcie światowego systemu fi nansowego było – jak dotychczas – tylko w nieznacznym stopniu odczuwalne w Polsce, choć raczej nie ulega wątpliwości, że z jego skutkami borykać się będziemy przez kilka najbliższych lat. To wręcz narzuca bankom obowiązek wprowadzenia nowych lub skrupulatniejszego egzekwowania już istniejących elementów systemu zabezpieczeń fi nansowych. W dodatku nasilające się problemy w gospodarce sprawiają, że polityka kredytowa banków musi być bardziej restrykcyjna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Loża komentatorów: Jaką politykę stóp procentowych powinien prowadzić NBP w obliczu kryzysu na rynkach finansowych?

rogalski.marek.02.100xMarek Rogalski

główny analityk First International
Traders Dom Maklerski SA

Deklaracje złożone przez polski rząd w sprawie terminu wejścia do strefy euro, niezależnie od tego czy planowane wejście do ERM-II zostanie poprzedzone przez euroreferendum, czy też nie, będą rzutować na politykę monetarną banku centralnego w najbliższych latach. Tym samym konieczne będzie wypracowanie nieco innego niż do tej pory podejścia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Rynek finansowy: Kronika – listopad 2008

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 91 mld 300 mln zł „Plan stabilności i rozwoju”. Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost gospodarczy na lata 2009-2010. Plan zakłada m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwarancje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządowa autopoprawka do budżetu zakłada spadek wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2