Rynek bankowy: Pod rozwagę prezesom banków spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

markowski.krzysztof.04.a.150xTrwający na świecie i zbliżający się do Polski kryzys bankowo- -finansowy skłania instytucje finansowe w wielu krajach do przeglądu stosowanych przez nie metod oceny ryzyk bankowych, w tym m.in. ryzyka kredytowego.

Jest bowiem rzeczą oczywistą, że amerykańskie instytucje działające na rynku kredytów subprime popełniły poważne błędy, właśnie w ocenie ryzyka kredytowego, powodujące straty, których skutki obecnie rozlewają się na całą gospodarkę światową poprzez mechanizm rynków papierów wartościowych, na których refinansuje się kredyty hipoteczne, w tym tzw. subprime. Kryzys amerykański wywołały tym razem wielkie korporacje finansowe, a nie, jak w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, instytucje lokalne (credit union). Konieczność wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu dotyczy wszystkich instytucji rynków finansowych: globalnych, regionalnych, narodowych i lokalnych. Żadna instytucja nie jest bowiem wolna od możliwości popełnienia błędu w ocenie wiarygodności finansowej kredytobiorcy oraz ryzyk rynkowych, które łącznie mogą spowodować znaczne problemy.

Instytucje działające lokalnie, jakimi są w większości banki spółdzielcze, znacznie różnią się od wielkich instytucji finansowych, zarówno w filozofii, jak i organizacji kontroli ryzyka kredytowego. Głównym ich atutem jest znacznie bardziej szczegółowa znajomość rynków, na których funkcjonują oraz pełniejsza wiedza o swoich klientach. Pozwala to bankom spółdzielczym na uzupełnianie sformalizowanych, opartych na dokumentach, metod oceny ryzyka, podejściem intuicyjnym, które często może być lepsze od oceny nie zawsze wiarygodnych dokumentów. Banki spółdzielcze mają też możliwość dotarcia do niektórych segmentów rynków niedostępnych dla dużych instytucji finansowych. Paradoksalnie, formalizacja i centralizacja procedur oceny ryzyka w dużych bankach w ostatnich latach, dostarczała często nowych i wiarygodnych klientów właśnie bankom spółdzielczym, bo duże banki komercyjne odmówiły im kredytu.

Błędem byłoby opieranie decyzji kredytowych wyłącznie na intuicji i osobistej znajomości klienta. Wszak dobra intuicja to intuicja dobrze poinformowana. Źródłem tej informacji nie może być tylko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI