Rynek finansowy: Kronika – listopad 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań rewitalizacyjnych obejmujących BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla MŚP. Związek Banków Polskich wskazuje, że dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby wyłączenie systemu poręczeń, w ramach programu rządowego, spod regulacji Prawa bankowego i bankowych reguł nadzorczych albo przez powrót do poprzedniej formuły lub przez wydzielenie działań poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank Gospodarstwa Krajowego w formie np. spółki zależnej BGK (ewentualnie innego podmiotu - np. agencja rządowa) tak, aby uniknąć konieczności spełniania bankowych standardów czy uzależnienia prowadzenia niektórych form działalności (np. poręczenia portfelowe) od zgody KNF.

Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni – stanowi nowa unijna dyrektywa zatwierdzona przez Parlament Europejski. Z nowego prawa, które zostało już uzgodnione z krajami członkowskimi, wynika, że tylko w wyjątkowych okolicznościach termin płatności będzie mógł być przedłużony do 60 dni od wystawienia faktury. Państwa członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych zakłada, że jeśli w 2011 r. dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 proc., to w 2012 r. stawki VAT wzrosną o 1 pkt proc. – do 24 proc., 9 proc. i 6 proc., a w 2013 r. – o kolejny punkt proc. Resort finansów chce, żeby wybrane jednostki sektora finansów publicznych, zamiast lokować wolne środki w bankach, deponowały je na rachunku zarządzanym przez ministra finansów. Nadwyżki jednostek sektora miałyby być deponowane w Banku Gospodarstwa Krajowego; depozytem zarządzałby minister finansów. Autorzy projektu nowelizacji proponują, żeby stopa oprocentowania takiego depozytu stanowiła maksymalnie stopę depozytową NBP.

Sektor bankowy pokrywa powyżej 90 proc. kosztów całego nadzoru nad rynkiem finansowym. Koszt nadzoru nad bankami wyniósł w 2009 r. 116, 3 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mln euro sumy bilansowej banków daje kwotę 110 euro. Jak wynika z przyjętej ustawy budżetowej na 2010 r., wydatki Komisji Nadzoru Finansowego mają wynieść 199,286 mln zł. Na 1 mln euro sumy bilansowej banków polskich przypada 188 euro kosztów nadzoru (na 1 mln udzielonych kredytów to już 359 euro), co stanowi kwotę kilkakrotnie wyższą niż w większości innych krajów UE.

Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy z 2007 r. o płatnościach transgranicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych czy przelewów bankowych. Czas na wdrożenie dyrektywy minął 1 listopada 2009 r. KE od kwietnia domagała się od Polski wdrożenia dyrektywy o usługach płatniczych w UE. Listowne napominania nie przyniosły rezultatu i dlatego KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Dyrektywa wprowadza w UE Jednolity Obszar Płatniczy. Płatności zagraniczne obywateli i firm są dokonywane tak jak we własnym kraju. Wszystkie przelewy elektroniczne mają być realizowane w ciągu jednego dnia.

PRODUKTY

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI