Autor: Jacek Ramotowski

BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Banki w obliczu ryzyka systemowego

Przed polskimi bankami prawdopodobnie najtrudniejszy rok, od czasu kiedy sektor został uratowany przez państwo w pierwszej połowie lat 90. zeszłego wieku. Niemal wszystkie ryzyka, które narastały od lat, przy dodatkowych obciążeniach banków ze strony państwa, mogą się teraz zmaterializować. A na dodatek może już w pełni dać o sobie znać ryzyko systemowe. Sytuacja stała się bardzo poważna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Dezinflacja musi boleć Im później, tym bardziej

Między Scyllą inflacji a Charybdą recesji nie ma łatwej drogi. Inflacja ma swoje oblicze monetarne, ale też społeczne. Przeprowadzenie dezinflacji jest niemożliwe, kiedy polityka fiskalna, strukturalna i monetarna nie wspomagają się wzajemnie. Im później się za dezinflację zabrać, tym bardziej będzie to bolesne. Jak zatem przeprowadzić ten proces? Doradza w tym raport „Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nauka i edukacja ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Prawo nie zabrania bankom wykorzystania potencjału zrzeszeń

Banki spółdzielcze, instytucje działające na rzecz lokalnych interesariuszy, funkcjonują w trudnym konkurencyjnym otoczeniu. Mogą w nim obronić swoją pozycję i misję, wykorzystując potencjał zrzeszeń. Jak się do tego zabrać od strony prawnej, by być w zgodzie z zasadami konkurencji – radzą autorzy najnowszego raportu powstałego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu BNP Paribas Banku Polska
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Kredyt nie będzie tańszy, niż chce tego bank centralny

Koszt pieniądza wyznacza bank centralny i dlatego kredyt jest drogi, a kredytobiorcy płacą wyższe raty. Zastąpienie stopy rynku międzybankowego WIBOR wskaźnikiem WIRON nie spowoduje, że kredyt będzie tańszy, aż do czasu, kiedy bank centralny zacznie obniżać stopy – mówi Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu BNP Paribas Banku Polska. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki spółdzielcze muszą się mocniej zintegrować

Choć banki spółdzielcze odgrywają nieocenioną rolę w finansowaniu lokalnych przedsięwzięć, w aktualnych realiach makroekonomicznych i rynkowych trudno im konkurować. Mogą poprawić swoją pozycję poprzez uwspólnianie procesów i technologii. Do tego powinna prowadzić większa integracja. Jaka? Mówi o tym raport przygotowany na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wysoka inflacja jest zła

Wszystkie grupy społeczne już dziś ponoszą koszty wysokiej inflacji. Mandat Narodowego Banku Polskiego zapewnienia stabilności cen jest zgodny z preferencjami społecznymi i z bardzo trudną sytuacją wielu grup, których dochody rosną zbyt wolno, by zapewnić im bezpieczny poziom konsumpcji. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej postępuje tak, jakby miała inne priorytety, niż wynikające z jej mandatu – mówi członkini RPP prof. dr hab. Joanna Tyrowicz. Rozmawiał z nią Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | W Europie rośnie problem niedostępności mieszkań

Malejąca dostępność mieszkań w wyniku rosnących nierówności, finansjalizacji i komodytyzacji pociągających za sobą wzrost cen nieruchomości – wobec tych wyzwań stoi polityka mieszkaniowa wszystkich europejskich państw. Skutkiem jest postępujące przeludnienie, deprywacja i gniazdownictwo, a tłem – starzenie się społeczeństw. Jak wobec 22 innych gospodarek radzi sobie Polska? Przeciętnie.
Ale – nadrabiamy. Także błędy innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Właścicielka firmy z dokumentami finansowymi i kalkulatorem
BANK 2022/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Tabele kursowe wcale nie były abuzywne

Orzeczenia – przynajmniej znaczącej części sądów w sprawach o kredyty we frankach – mają jeden schemat. Z zapisanego w umowie odesłania do tabeli kursowej wynika jednostronne kształtowanie kursu przez bank. Z tego z kolei – brak przejrzystości klauzuli umownej. A w związku z tym – nieuczciwość takiego postanowienia. Autorzy raportu „Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabeli kursowych” podważają taki ciąg rozumowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Odpowiedź na trzy szoki przesądzi o przyszłości Polski

Sytuacja Polski w średnim i dłuższym okresie będzie zależeć od umiejętności znalezienia strategicznej odpowiedzi na trzy szoki: pandemiczny, wojenny i energetyczny. Jeśli takiej odpowiedzi nie znajdziemy, będziemy w gorszej sytuacji niż teraz – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Ryzyko | Jak będzie wyglądać zarządzanie ryzykiem za dziesięć lat

W ciągu kilku-kilkunastu kolejnych lat zarządzanie ryzykiem stanie się głównym motorem rozwoju banków. Żeby obrócić na swoją korzyść gwałtowne zmiany, dokonujące się w otoczeniu, banki muszą całkowicie zmienić paradygmat zarządzania ryzykiem. Jak? – Mówi o tym dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Czy i jak rozwiązać frankowy dylemat?

Problem kredytów hipotecznych we frankach w Polsce nie generuje ryzyka systemowego, niemniej spowodował on wysokie ryzyko prawne, dotkliwe zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jak rozwiązać ten problem, a może w ogóle nie ma takiej potrzeby? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w najnowszym opracowaniu, opublikowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Fintechy | Młodzi ludzie mogą nigdy się nie dowiedzieć, co to bank

Najmłodsze pokolenie może przeżyć życie, nie wiedząc nawet, co to jest bank. Dzięki mediom społecznościowym następuje powiązanie i przenikanie się światów, które wcześniej były od siebie oddzielone – komunikacji, sprzedaży i finansowania. To stwarza zupełnie nowe ryzyka. Jakie? Mówi o tym dr hab. Małgorzata Pawłowska, profesor SGH, w rozmowie z Jackiem Ramotowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykres
BANK 2022/07

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Banki przestrzegają przed kryzysem

To już nie tylko kwestia mniejszych zysków, niższej rentowności czy braku środków na budowanie konkurencyjnych przewag. Banki obawiają się prawdziwej katastrofy, takiej jak wielki globalny kryzys finansowy. I to nie gdzieś daleko, w wyniku czego moglibyśmy dostać rykoszetem. To może być tylko i wyłącznie nasz kryzys, pracowicie przez lata hodowany na polskiej ziemi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank
BANK 2022/07

Nauka i edukacja ekonomiczna | RAPORT PAB-WIB | Banki oddychają zaledwie jednym płucem

Natychmiastowe płatności, BLIK, funkcjonalne apki, przelewy na telefon to obszary, w których polskie banki są w stanie stawić czoła każdej, nawet najbardziej zaawansowanej technologicznie konkurencji. Ale są też inne, które leżą odłogiem lub pozostają zaniedbane. I tu konkurencja firm technologicznych może być dla banków bardzo groźna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Mocny skok w górę

Oczekiwania inflacyjne profesjonalistów rynkowych mocno wzrosły od napaści Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny. Analitycy, którzy wzięli udział w naszej ankiecie wyraźnie podnieśli w górę prognozy inflacji w porównaniu z przełomem marca i lutego. Ustabilizowały się natomiast przewidywania dotyczące kursu walutowego. Po dobrych wynikach gospodarki w pierwszych miesiącach roku, analitycy prognozują przyzwoity wzrost PKB, lecz niepewność co do skali spowolnienia jest wciąż duża.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Trzeba zacząć budować mieszkania dostępne dla ludzi

Wysoka inflacja, silny wzrost stóp procentowych, a w ślad za nimi kosztów kredytu, do tego bijące rekordy ceny mieszkań. Wszystko to powoduje, że marzenia setek tysięcy Polaków o własnym lokalu rozpływają się niczym fatamorgana. Dlatego idee i narzędzia budownictwa społecznego, dostępnego dla ludzi, trzeba tym szybciej wprowadzać w życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WEBINARIUM I RAPORT PAB-WIB | Banki spółdzielcze poza zasada proporcjonalnosci

Sprawozdawczość stanowi wyzwanie nawet dla największych instytucji fi nansowych,
które dla jej celów zatrudniają potężne sztaby specjalistów. A co dopiero mają
powiedzieć te niewielkie? Dla banków spółdzielczych to przede wszystkim dodatkowe,
pokaźne obciążenia, które rzutują na ich działalność, zwiększając koszty, pogarszając
konkurencyjność i ograniczając możliwości rozwojowe

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Webinarium i Raport PAB-WIB | Mamy kłopoty z tożsamością w cyfrowym świecie

Żeby korzystać z usług cyfrowych – prywatnych i publicznych – musimy posiadać cyfrową tożsamość. Co się powinno na nią składać? Jak mamy ją poświadczać? Gdzie powinny znajdować się potwierdzające ją dane i dokumenty? To kluczowe pytania dla sektora finansowego. Odpowiedzi na nie udzieliła grupa polskich naukowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/03

UKRAINA: wojna a gospodarka | W obliczu wojny powinniśmy pospieszyć się do euro

Rada Polityki Pieniężnej, której kadencja właśnie upływa, choć formalnie przyjęła cel inflacyjny, strategię i instrumentarium polityki pieniężnej poprzedników, w rzeczywistości podważyła cel i fundamentalnie zmieniła strategię. O błędach popełnionych przez ostatnią RPP, wyzwaniach dla polityki pieniężnej w obliczu wojny i potrzebie przyjęcia euro – mówi dr Jerzy Pruski, członek RPP I kadencji. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 | Jak nie podatek to wojna

Po latach obniżającej się rentowności polski sektor bankowy zaczął ją powoli odzyskiwać w zeszłym roku. Napaść Rosji na Ukrainę, wojna i sankcje mogą to zatrzymać. Wzrośnie inflacja, gospodarka osłabnie, zwiększy się ryzyko kredytowe. Nawet silne banki mogą przez dłuższy czas nie pokrywać kosztu własnego kapitału. A słabe mogą okazać się obciążeniem dla całego sektora finansowego i podatników.

CZYTAJ WIĘCEJ
biometria, twarz
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Inflacja | Dwie twarze inflacji – dwie twarze polityki pieniężnej

Mamy taką inflację jak 20 lat temu. Ale one – ta sprzed 20 lat i ta dzisiejsza – różnią się od siebie niczym słońce od księżyca. Tamta – po dekadzie uporczywej walki – szła w dół. Dzisiejsza – po latach ultrałagodnego policy mix – idzie w górę. Lecz to nie tylko kwestia kierunku marszu cen, bo i tamta, i obecna polityka pieniężna mają zupełnie różne twarze. Przyjrzyjmy się im.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/01

Bankowość i Finanse | Prognozy | Wyższe stopy pchną w górę wyniki banków

Wyniki banków poprawią się znacznie w tym roku dzięki podwyżkom stóp. To jedyna pewna wiadomość, bo wszystko poza nią jest niewiadomą. I to, do jakiego poziomu wzrosną stopy, i jaki będzie ich wpływ na ryzyko kredytowe. Dzięki dotychczasowym podwyżkom polski sektor bankowy może zarobić w 2022 r. 19 mld zł. A ile i na czym może stracić?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Rewolucja przemysłowa, czyli siła w danych i w sieci

Choć rewolucja już się zaczęła i wszyscy o niej mówią coraz głośniej, mało kto ją jeszcze widział. Choć wiadomo, że jej paliwem jest umiejętność czerpania wartości z danych i wykorzystywania efektów sieciowych za pośrednictwem internetu, niewielu jeszcze to potrafi. Jak podnieść sztandar czwartej rewolucji przemysłowej i się w tym nie pogubić – radzą autorzy raportu opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2