Zastępca przewodniczącego KNF o bankach spółdzielczych podczas konferencji KZBS

Zastępca przewodniczącego KNF o bankach spółdzielczych podczas konferencji KZBS
Marcin Mikołajczyk, konferencja KZBS, źródło KNF,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Stojąc przed wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak zmiany demograficzne, digitalizacja, czy rosnąca świadomość ekologiczna, polska bankowość spółdzielcza ma wyjątkową szansę na nowy rozkwit/odrodzenie” – powiedział Marcin Mikołajczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w swoim wystąpieniu podczas konferencji Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pt. „Renesans spółdzielczości. Jak rozwinąć potencjał bankowości spółdzielczej?”.

Jak zauważył Marcin Mikołajczyk – obecna korzystna sytuacja ekonomiczno-finansowa zdecydowanej większości banków spółdzielczych daje możliwość dokonania odpowiednich zmian w tym sektorze. 

Wskazał na potrzebę odbudowy bazy członkowskiej w bankach spółdzielczych.

„Większość banków spółdzielczych przez wiele lat nie dzieliła się wypracowanymi zyskami z udziałowcami, wzmacniając swoją pozycję kapitałową. Sytuacja taka rodzi jednak negatywne tendencje, w postaci spadku liczby udziałowców, braku ich zainteresowania sprawami banku i braku napływu nowych członków, szczególnie ludzi młodych.

Obecny poziom wyników finansowych i ogólna dobra kondycja ekonomiczno – finansowa banków spółdzielczych, pozwalają na zadbanie również o tę grupę interesariuszy. W tym zakresie przed organami banków pojawia się zadanie określenia właściwej strategii ułożenia relacji banku ze swoimi udziałowcami, zarówno obecnymi, jak i przyszłymi” – mówił zastępca przewodniczącego KNF.

Czytaj także: FLBS 2023 o przyszłości finansowania polskiego agrobiznesu oraz o wyzwaniach i szansach dla bankowości lokalnej

Technologie i nowi klienci

Jego zdaniem banki spółdzielcze stoją przed bezprecedensową szansą zwiększenia swojego udziału w polskim systemie bankowym. Sprzyja temu sposób, w jaki obecnie zorganizowany jest sektor. 

W tym kontekście powiedział o systemach ochrony instytucjonalnej, które zwiększyły stabilność i bezpieczeństwo sektora banków spółdzielczych, a w konsekwencji całego systemu bankowego. 

Wskazał także na konieczność umożliwienia klientom dostępu do szerokiego zakresu usług finansowych w przestrzeni cyfrowej, co według niego jest kluczowym warunkiem rozwoju sektora. 

„Istotnym elementem, bez którego nie sposób wyobrazić sobie rozwoju sektora bankowości spółdzielczej, jest pozyskiwanie nowych klientów, co w obliczu zachodzących obecnie zmian demograficznych, nie jest zadaniem prostym” –  powiedział Marcin Mikołajczyk i dodał:

„Ważne jest umiejętne wykorzystanie nowych technologii dla utrzymania konkurencyjności na rynku, budowanie relacji opartych na wartościach społecznych i zaufaniu, a także inwestowanie w rozwój zrównoważonej gospodarki.”

Czytaj także: Wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej – debata podczas FLBS 2023

Reputacja bankowości spółdzielczej

Końcową część swojego wystąpienia Marcin Mikołajczyk poświęcił reputacji banków lokalnych. 

„Problemy pojedynczego banku spółdzielczego, bez względu na to, czy jest uczestnikiem zrzeszenia, uczestnikiem jednego z dwóch funkcjonujących w sektorze systemów ochrony, czy funkcjonuje poza tymi strukturami, wywierają istotny, długoterminowy wpływ na sposób postrzegania całego sektora bankowości spółdzielczej przez szeroko rozumiany rynek finansowy i klientów instytucji bankowych” – przestrzegał zastępca przewodniczącego KNF.

Całe wystąpienie Marcina Mikołajczyka, zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego podczas konferencji Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jest dostępne na stronach KNF.

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF