KNF złoży do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA uchylającego decyzję KNF o nałożeniu kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie zobowiązań inwestorskich

KNF złoży do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA uchylającego decyzję KNF o nałożeniu kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie zobowiązań inwestorskich
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W komunikacie na stronach UKNF czytamy, że Komisja Nadzoru Finansowego po zapoznaniu się z uzasadnieniem pisemnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z 22 sierpnia 2023 r. w sprawie VI SA/WA 8176/22 uchylającego decyzję KNF o nałożeniu kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie zobowiązań inwestorskich złoży skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego napisał na portalu X ( Twitter ), że KNF musi zwrócić Czarneckiemu 20 mln zł, które wpłacił jako karę plus 3 mln zł odsetek.

Ma to być konsekwencja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił karę pieniężną nałożoną przez KNF na Leszka Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Banku. W ocenie sądu, kara została nałożona z rażącym naruszeniem prawa.

Czytaj także: Sąd Rejonowy wyznaczył syndyka masy upadłości Getin Noble Banku>>>

Stanowisko KNF

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina w swoim komunikacie, że kara finansowa na Leszka Czarneckiego została nałożona wobec braku dokapitalizowania przez niego Getin Noble Banku SA (GNB), w związku z pogarszającą się sytuacją tego banku.

„W wyniku zaniechań Leszka Czarneckiego GNB musiał być poddany przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Przymusowa restrukturyzacja GNB kosztowała 10,34 mld zł, z czego 6,87 mld zł pochodziło ze środków publicznych gromadzonych na tego typu cel przez BFG, a 3,47 mld zł zaangażowały największe w Polsce banki komercyjne poprzez System Ochrony Banków Komercyjnych. Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji GNB była jego upadłość, której koszty wyniosłyby 38,1 mld zł – łącznie z 3,3 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG.” – napisano w komunikacie.

Komisja zwraca uwagę, że 11 sierpnia 2011 r. Leszek Czarnecki złożył Komisji Nadzoru Finansowego, pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA w upadłości), zapewni, że płynność tego banku, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności będą utrzymywać się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby bank ten był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się w szczególności, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne.

„Ustawa Prawo bankowe jednoznacznie reguluje kwestię zobowiązań, jakie złożył Leszek Czarnecki i równie jednoznacznie przewiduje sankcje za ich niewykonanie. Nakładając karę finansową na Leszka Czarneckiego, KNF zastosowała te przepisy zgodnie z ich brzmieniem” – stwierdza się w komunikacie.

Czytaj także: Getin Noble Bank: rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja; 20 mln zł kary dla Leszka Czarneckiego>>>

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Po wprowadzeniu procedury resolution w Getin Noble Banku powstał VeloBank, który jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF, BANK.pl