KNF złożyła do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami dwóch spółek

KNF złożyła do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami dwóch spółek
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
We wtorek 29 sierpnia ukazały się na stronach KNF dwa komunikaty Komisji informujące o przekazaniu do Prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółek, Inno-Gene SA i Milisystem SA.

Inno-Gene SA notowana jest na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie popełnienia w 2020 roku przestępstw związanych z publikowaniem nieprawdziwych informacji na temat spółki Inno-Gene SA oraz jej akcji.

Przekazywane w raportach tej spółki informacje mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej sytuacji finansowej i organizacyjnej Inno-Gene SA.

Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie.

Podejrzenie manipulacji akcjami szeregu spółek

Spółka Milisystem SA jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie manipulacji w obrocie akcjami tej spółki, przeprowadzonej od 5 maja do 21 września 2022 roku, przez grupę osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu.

W związku z działalnością części tych osób oraz podmiotów Komisja już wcześniej złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami innych spółek, tj.:

a) HUB.TECH SA 

b) INVENTIONMED SA

c) SOFTBLUE SA

d) BLACK PEARL SA

e) DEVORAN SA (obecnie: DEVO ENERGY SA)

f) EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA

g) BORUTA-ZACHEM SA (obecnie HUB.TECH SA).

Jakie możliwe kary?

Jak informuje KNF w obu komunikatach złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie.

Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

Przestępstwo podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności emitenta, które w istotny sposób wpływają na treść informacji, zagrożone jest grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie.

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF