Wydarzenia i Opinie | Europejski Kongres Finansowy | Pocovidowe wyzwania dla polskiej bankowości

Wydarzenia i Opinie | Europejski Kongres Finansowy | Pocovidowe wyzwania dla polskiej bankowości
Fot. bizvector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Największym wyzwaniem makroekonomicznym dla polskiego sektora bankowego będzie efektywna i prorozwojowa alokacja funduszy unijnych w celu odbudowy i transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Aby banki były w stanie utrzymać konkurencyjność, niezbędne będzie przywrócenie równowagi w relacjach z klientami, którzy nie powinni traktować statusu konsumenta jako czynnika zwalniającego z wszelkich ryzyk. W obliczu czwartej fali cyfrowej rewolucji sektor finansowy powinien też zadbać o zapewnienie zasobów ludzkich, zdolnych stawić czoła zagrożeniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Te właśnie trzy problemy uznali za kluczowe dla polskiej bankowości uczestnicy tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego. Wyznaczenie priorytetowych wyzwań dla sektora tradycyjnie już towarzyszyło debacie z udziałem prezesów największych polskich instytucji finansowych, która w tym roku stanowiła punkt wieńczący obrady. Pośród innych czynników, determinujących funkcjonowanie rynku finansowego, paneliści wskazywali m.in. narastające nierównowagi w gospodarce.

Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, przypomniał o tym, iż zwyżkująca inflacja może towarzyszyć nam nawet kilka lat, a polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny już na chwilę obecną jest opóźniona. Ekspert podkreślał potrzebę normalizacji polityki budżetowej, jak i monetarnej – tak, by były one przewidywalne. Wspomniał też o zagrożeniach, jakie powoduje narastająca bańka na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wśród wyzwań o charakterze długookresowym duże znaczenie, według niego, ma też rosnący udział papierów skarbowych w aktywach banków.

Marek Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem w mBanku, przestrzegał, iż proces ten, obserwowany od chwili wprowadzenia tzw. podatku bankowego, w ostatnim czasie osiągnął zatrważające rozmiary. Udział obligacji w bankowych portfelach sięgnął już 30% łącznej wartości aktywów, co stanowi wskaźnik nieobserwowany nawet w instytucjach finansowych krajów południa Europy w czasie kryzysu lat 2007–2011. – W ubiegłym roku po raz pierwszy od dłuższego czasu przedsiębiorcy byli pożyczkodawcami netto dla banków – przypomniał Marek Lusztyn. I dodał, iż długoterminowa ekspozycja sektora bankowego na ryzyka związane z obligacjami rodzi pytanie o konsekwencje dla stabilności systemu finansowego.

Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium, pozytywnie ocenił możliwości poradzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami sektora bankowego. – W postpandemicznej ekonomii widzimy możliwości zwiększenia naszych zasobów kredytowych, wspierając nie tylko samą gospodarkę, ale również rozwój naszego biznesu. Wierzymy, że polska gospodarka jest w dobrym momencie do zanotowania wzrostu PBK, do którego również przyczyni się sektor bankowy. Wartość kredytów w relacji do PBK jest w Polsce nadal dwukrotnie niższa niż średnia w Unii Europejskiej, co naszym zdaniem daje duże szanse na rozwój sektora w przyszłości – stwierdził prezes Banku Millennium.

Banki lokomotywą zielonej transformacji?

Za najważniejsze wyzwanie z punktu widzenia makroekonomicznego uznano jednakże należyte wykorzystanie szansy, jaką daje odbudowa gospodarki po szoku pandemicznym, w tym w szczególności transformacja energetyczna. Ludwik Kotecki podkreślał, że czynnik ten powinien stanowić impuls dla ożywienia inwestycji, których poziom w polskiej gospodarce od pewnego czasu jest rekordowo niski. Obecny rok przyniósł zaledwie czteroprocentową poprawę w stosunku do okresu wcześniejszego, który z uwagi na pandemię uznać należy za zły – wskazywał dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Zwrócił też uwagę na dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest spór pomię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK