BANK 2021/10

BANK 2021/10

Od Wydawcy | Szczególne wyzwanie dla polskiej gospodarki

Nie ma jednego spojrzenia na gospodarkę i jednej wybranej ścieżki jej rozwoju, a ekonomiści zawsze będą się spierać o najlepsze rozwiązania zapewniające optymalne tempo zmian gwarantujących stały wzrost koniunktury. Przykładem różnych modeli rozwoju jest obecna rywalizacja między dwiema potęgami gospodarczymi – Chinami i USA. Jeden wszakże wskaźnik zawsze budził szczególne obawy, nie tylko jako przedmiot analiz, sporów naukowców i praktyków, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Kronika – październik 2021

Kadry Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKO Banku Polskiego. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Artura Kurcweila na stanowisko wiceprezesa zarządu banku. Będzie ona nadzorował obszar technologii, ma on bowiem ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie w obszarze IT. Karol Wolniakowski decyzją Rady Nadzorczej SGB-Banku SA został wiceprezesem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | W gospodarce musi być równowaga pomiędzy akumulacją kapitału finansowego i wytwórczego

Prof. dr hab. Jerzy Hausner łączy pasję badacza z pragmatyzmem działania, co znalazło wyraz w szeregu inicjatyw i projektów realizowanych przy jego aktywnym udziale, by wymienić tylko prace w ramach Rady Polityki Pieniężnej, czy wysokie funkcje w administracji rządowej, gdzie jako wicepremier, minister gospodarki zainicjował wiele zmian prorozwojowych od jego nazwiska zwanych planem Hausnera. Wyraziste poglądy nie zawsze zjednywały mu zwolenników, ale zawsze zasługiwały na uwagę. Tak w odniesieniu do stanowiącej kanwę tej rozmowy inflacji, jak i wielu innych kwestii związanych ze sferą realną gospodarki.
Z prof. Jerzym Hausnerem
rozmawiali Maciej Małek i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Tarcze antykryzysowe jak świeże bułeczki

Instrumenty osłonowe dla sfery gospodarki realnej, udostępnione przedsiębiorcom przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, spotkały się z olbrzymim odzewem ze strony zainteresowanych podmiotów. Łączna wartość środków, dostarczonych firmom za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostałych agend administracji publicznej, sięgnęła 163 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | GOSPODARKA | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | COP26 – czyli Co Obiecają Przywódcy cz. 26?

Zbliżający się szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow kolejny już raz zapowiadany jest jako ten przełomowy. Po szybkim wyjściu i jeszcze szybszym powrocie USA do porozumienia paryskiego oczekiwania znów sięgają zenitu. Niestety, dotychczas ambitne plany rzadko przekładały się na natychmiastowe działania. Najbliższy szczyt z pewnością zweryfikuje jedno – czy i jak doświadczenie pandemii zmieniło nasze postrzeganie globalnych zagrożeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Zielona luka Zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Stany Zjednoczone oraz inne zamożne gospodarki muszą istotnie zmniejszyć lukę w finansowaniu zielonych technologii, aby zwiększyć szanse na sukces na zbliżającym się szczycie klimatycznym COP26. Jak wskazuje, zobowiązanie najbogatszych krajów świata do zapewnienia krajom rozwijającym się finansowania klimatycznego w wysokości 100 mld USD rocznie jak dotąd nie zostało zrealizowane. Dodaje też, iż […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | USA i UE, czyli między nami rywalami

Unia Europejska wiele obiecywała sobie po prezydenturze Josepha (Joe) Bidena. Anthony Blinken, główny jego doradca, już podczas wyborów twierdził, że zadaniem USA jest jak najszybsze zakończenie niepotrzebnej wojny handlowej z Europą, choćby dlatego, że przynosi szkody samej Ameryce. Według szacunków Moody’s, wojna celna wywołana przez Trumpa kosztowała USA utratę ok. 300 tys. miejsc pracy, redukcję GDP o ok. 0,3% oraz dodatkowe wydatki firm i konsumentów na ok. 60 mld USD.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Ratingi | Jak oceny ESG wpłyną na ratingi banków i rynek długu?

Agencja ratingowa S&P Global Ratings wprowadziła ocenę ESG Evaluation, która już przyznawana jest grupom bankowym obecnym w Polsce, choć jeszcze nie samym polskim bankom. Choć ESG Evaluation nie ma bezpośredniego powiązania z oceną ratingową, czynniki wchodzące w skład ESG (Environment – Social Responsibility – Governance, czyli środowisko – społeczna odpowiedzialność – ład korporacyjny) są na bieżąco uwzględniane w ocenach ratingowych. W Polsce chodzi o aspekt „social” (ryzyko prawne związane z procesami z klientami detalicznymi) i „governance” (np. bardzo częste zmiany lub brak stabilności na poziomie ich zarządów) – mówi
Michał Selbka
dyrektor, główny analityk agencji odpowiedzialny za ocenę ryzyka krajowego sektora bankowego (BICRA) dla Polski.
Rozmawiał z nim Tomasz Oljasz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Przestańmy gonić Zachód, nie mamy na to czasu

O sytuacji i perspektywach sektora MŚP w Polsce, wyzwaniach stojących przed polskim przemysłem, nierealnych marzeniach o globalnych czempionach, ale również niepotrzebnej pogoni za Zachodem, zmianach w relacjach uczelni z biznesem oraz konieczności kreowania innowacyjnych rozwiązań bez oglądania się na Stany Zjednoczone lub Chiny, mówi
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki

Aby skutecznie stawiać czoła kluczowym problemom współczesnego świata, niezbędne jest współdziałanie ludzi nauki, kultury, przywódców duchowych i liderów biznesu – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na tej uczelni. – Musimy zrobić wszystko, by uniknąć zagrożeń i sprostać wyzwaniom – zaapelował.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Systemy ZBP | BANKOWY REJESTR to bezpieczna i szybka sprzedaż na raty

„Dziś bardzo się zmienił świat, bo mamy już system rat” – śpiewali przed laty bohaterowie kultowej polskiej komedii „Małżeństwo z rozsądku”. Dziś, w innych realiach gospodarczych, zakupy ratalne przeżywają prawdziwy renesans, głównie za sprawą rekordowo niskich stóp procentowych i równoczesnego wzrostu inflacji, co skłania do konsumpcji. Stwarza to nowe możliwości dla instytucji finansowych, ale również i oszustów, którzy wykorzystają każdą możliwość, by wyłudzić kredyt.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Wirtualnie w covidowym czasie

Pandemia koronawirusa zmusiła firmy do zdalnego działania i korzystania z technologii cyfrowych – niezależnie od tego, czy były na to gotowe, czy też nie. Proces audytu ewoluował
już wcześniej – wraz z pojawieniem się nowych technologii i rosnącymi oczekiwaniami inwestorów. COVID-19 znacznie jednak przyspieszył tę ewolucję, rozwijając jej wirtualną formę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Trzecia linia obrony

Audyt i doradztwo spełniają wiele funkcji w instytucjach nadzorowanych i regulowanych, jak banki, stanowią systemowy element mechanizmu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach, wskazując obszary wymagające poprawy. Ich efektem jest nie tylko usunięcie błędów i niezgodności, ale także ogólne usprawnienie działania, co przekłada się na ograniczenie ryzyk reputacyjnych i prawnych, łącznie z negatywnymi konsekwencjami kontroli zewnętrznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Konsulting IT w covidowej rzeczywistości

Ograniczenia związane z COVID-19 miały ogromny wpływ na sposób obsługi klientów przez instytucje finansowe, co w efekcie zmotywowało wiele z nich do przyspieszenia procesu cyfryzacji. 41% banków w skali światowej zwiększyło limit płatności zbliżeniowych, a ponad jedna trzecia wdrożyła w pełni cyfrowe procesy, choćby otwieranie rachunków. To z kolei generuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT, którzy zagwarantują szybkie i skuteczne wdrożenie nowych rozwiązań. W konsekwencji coraz większym zainteresowaniem cieszą się na rynku usługi konsultingowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Nowe potrzeby prawne i podatkowe

Czasy, gdy do doradzania instytucjom sektora finansowego wystarczała doskonała znajomość prawa bankowego, minęły kilka lat temu. Dziś nowoczesny prawnik musi być ekspertem na wielu polach. RODO, nowe technologie, regulacje międzynarodowe, prawo autorskie – to tylko niektóre z dziedzin, które w coraz większym stopniu dotykają polskiego sektora bankowego. W tym wciąż komplikującym się świecie banki intensywnie wspierają się kompetencjami zewnętrznymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Mazars | Przyszłość usług doradczych w obszarze zrównoważonego rozwoju w bankowości

Jednym z najsilniejszych trendów w bankowości w ostatnim czasie jest skupienie się na tematyce zrównoważonego rozwoju, dotychczas traktowanego na naszym rodzimym rynku nieco po macoszemu. Banki dostrzegają postępujące zmiany światopoglądowe i kulturowe w społeczeństwie, coraz bardziej zwracając uwagę na kwestie bycia eko czy kwestie związane z tematyką różnorodności (diversity). Powyższe zmiany zdają się wykraczać poza chwilową modę, dlatego banki będą musiały podążać za światowymi trendami i odpowiednio zwiększyć wagę kwestii zrównoważonego rozwoju, aspektów środowiskowych i społecznych w swoich strategiach biznesowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Regulacyjna mapa drogowa na nadchodzący czas

Doradztwo regulacyjne to jeden z istotniejszych obszarów działalności firm konsultingowych, świadczących usługi dla instytucji finansowych. Sukcesywny przyrost przepisów i rekomendacji nadzorczych, powstających zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, rodzi w sektorze bankowym rosnące zapotrzebowanie na ekspertyzy zarówno w zakresie wdrażania nowych regulacji, jak też stałego zapewnienia zgodności z już obowiązującym prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Temat Numeru | Usługi Płatnicze | Sektor po pandemii

Pandemia i towarzyszące jej zmiany w funkcjonowaniu państw, gospodarek i społeczeństw przyspieszyły cyfryzację wielu sfer życia – nawet o kilka lat. Wielu tradycjonalistów przekonało się do korzystania z płatności elektronicznych i ograniczyło korzystanie z gotówki. Przedstawiciele sektora usług płatniczych w większości są przekonani, że obserwowane obecnie tendencje pozostaną z nami nawet po zakończeniu się pandemii.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2