Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Mazars | Nie zamierzamy spocząć na laurach

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Mazars | Nie zamierzamy spocząć na laurach
Na zdjęciu (od lewej): Joanna Orłowska - dyrektor w dziale audytu i doradztwa dla instytucji finansowych; Małgorzata Pek-Kocik - partner kierująca działem audytu i doradztwa dla instytucji finansowych; Joanna Włoch - partner w dziale audytu i doradztwa dla instytucji finansowych Mazars w Polsce. Fot. Wojciech Łączyński
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z  Małgorzatą Pek-Kocik, Joanną Orłowską i Joanną Włoch, Mazars w Polsce.

Spotykamy się, aby porozmawiać o rynku usług audytowych i doradczych świadczonych na rzecz instytucji finansowych. Jako przedstawicielki departamentu audytu i doradztwa dla instytucji finansowych w firmie Mazars są Panie aktywnymi uczestniczkami tego rynku od dłuższego czasu. Czy można powiedzieć, że uległ on zmianie na przestrzeni ostatnich lat?

Małgorzata Pek-Kocik: Tak, oczywiście. Zmianie uległ zarówno rynek usług audytowych, jak i doradczych. Ten pierwszy podąża za otoczeniem regulacyjnym, a w szczególności za wymogami badania jednostek zainteresowania publicznego, których definicje spełnia większość instytucji finansowych. Ale nie tylko, równie ważne są oczekiwania interesariuszy. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania tematyką badań ze strony komitetów audytu naszych klientów. Ich przedstawiciele pytają o innowacyjne rozwiązania w procesie badania, w szczególności w dobie dużej ilości danych wymagających analizy przy napiętych harmonogramach badania i ograniczonej dostępności zespołów klienta.

Widzimy też zainteresowanie organów nadzorujących instytucje finansowe dodatkowymi usługami atestacyjnymi, szczególnie dotyczącymi obszarów przez nie kontrolowanych – choćby kontroli wewnętrznych, wymogów ostrożnościowych, czy też zmiennych składników wynagrodzeń. Niezależna ocena dokonana przez podmiot zewnętrzny, taki jak Mazars, daje większy komfort dla członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach sektora finansowego, który od zawsze był na świeczniku opinii publicznej.

Czy w ramach usług atestacyjnych dla instytucji finansowych coś się zmieniło, pojawiły się jakieś nowości?

Joanna Włoch: Tak. Obserwujemy istotny wzrost zapotrzebowania na nowe i obowiązkowe usługi atestacyjne, które pojawiają się właściwie co roku jako dodatkowy element wymagający potwierdzenia biegłego rewidenta, takie jak chociażby tegoroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK