AIG / American International Group

Finanse i gospodarka

Polisy terrorystyczne to nie tylko ubezpieczenia majątku

Liczba „ognisk zapalnych” na całym świecie – w tym konfliktów zbrojnych i zamachów – stale rośnie. Choć Polska jest krajem, który nie doświadczył do tej pory aktów terroru, firmy ubezpieczeniowe nadal odnotowują wiele zapytań o ubezpieczenia od ryzyka terroryzmu. Mogą one być adresowane zarówno do klientów korporacyjnych, ubezpieczających swoich pracowników i majątek, jak również do osób prywatnych, w tym podróżnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Oszczędzanie na cele emerytalne: działania państwa muszą odpowiadać społecznym oczekiwaniom

europ.assistance.02.400x268Jednym z najbardziej pożądanych kierunków rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego – w tym również i bancassurance – mogą okazać się produkty zabezpieczające perspektywę wieku emerytalnego. Niestety, wśród naszych rodaków potrzeba długoterminowego oszczędzania, również na cele emerytalne, nie jest należycie rozwinięta – a inicjatywy podejmowane przez instytucje publiczne mające promować oszczędzanie zbyt często rozmijają się z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu cyberzagrożeniami

Wszystkie firmy i organizacje, które przetwarzają duże zbiory danych, są narażone na ryzyko cyberprzestępstw. Specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe, takie jak CyberEdge, nie tylko chronią firmy i instytucje na wypadek nowych zagrożeń, w tym ataków na całe sieci i systemy, ale także pełnią ważną funkcję prewencyjną. Wspierają klientów w skutecznym zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, wykrywaniu ewentualnych przestępstw i ograniczaniu ich skutków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

AIG ubezpieczyła już ponad pół miliona urządzeń mobilnych i gospodarstwa domowego

kolo.ratunkowe.01.250x167Od momentu wprowadzenia na polski rynek polis przedłużonej gwarancji firma AIG ubezpieczyła już 550 tysięcy sprzętów domowej elektroniki użytkowej o łącznej wartości ponad 590 mln zł. Liczba urządzeń objętych przez ubezpieczyciela ochroną na wypadek awarii, nieumyślnych uszkodzeń i kradzieży wzrosła w ciągu ostatniego roku o 38%. Największy udział w portfelu ubezpieczonych urządzeń miał sprzęt AGD i RTV. Na wzrost liczby wystawionych polis wpływa między innymi sytuacja gospodarstw domowych oraz rosnąca popularność urządzeń mobilnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Gospodarka odpadami a ubezpieczenia środowiskowe

aig.04.400x216Istnieje wiele rodzajów działalności, które stwarzają ryzyko spowodowania szkody w środowisku. Jednym z nich jest gospodarka odpadami. Jaka odpowiedzialność spoczywa na podmiotach korzystających ze środowiska, w tym zarządzających składowiskami odpadów oraz zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych? Przed czym chroni ubezpieczenie środowiskowe? Jakie mogą być potencjalne koszty związane z naprawą negatywnych skutków oraz szkód w środowisku?

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

AIG wprowadza nowe warunki umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorców

aig.04.400x216Firma AIG Oddział w Polsce wprowadziła na rynek nowe ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy – „business.prOteCt”. Polisy zapewniają firmom bardziej kompleksową i elastyczną ochronę, która rozszerzona została na cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady. Ubezpieczenia są dostępne dla klientów od 1 marca 2015 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ubezpieczenie na narty i snowboard – na co warto zwrócić uwagę?

narty.01.400x267Liczba szkód zgłaszanych w ramach ubezpieczeń podróżnych rośnie w sezonie narciarskim o ok. 30% – wynika z danych polskiego oddziału AIG. Do najczęstszych zdarzeń, z którymi wiąże się wypłata odszkodowań, należą pokrycie kosztów leczenia za granicą oraz kosztów transportu medycznego (ponad 45%). Jak uchronić się przed przykrymi konsekwencjami ewentualnego wypadku na stoku? Czy karta EKUZ lub polisa dodawana do karnetu narciarskiego jest wystarczająca? Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, których dzieci wybierają się w trakcie ferii na narty albo snowboard?

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Po ubezpieczenia na wypadek nowotworu sięga coraz więcej osób

aig.04.400x216Liczba osób, które sięgnęły po polisę AIG na wypadek zachorowania na nowotwór, zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o ok. 84% – wynika z danych firmy. Średnia wartość świadczenia wypłacanego przez polski oddział AIG posiadaczom tego typu polis wynosi 37 200 zł. Na zakup ubezpieczeń na wypadek nowotworu decydują się także osoby młode, mające 20-39 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Rośnie popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć

analiza.03.400x267Polska zajmuje obecnie drugą pozycję pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć, zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy – wynika z raportu “Emerging Europe: M&A Report 2014/15″, opublikowanego przez CMS, AIG oraz EMIS. Sposób, w jaki realizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej transakcje fuzji i przejęć, wyraźnie zmienił się w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie firmy częściej niż kiedykolwiek optują za posiadaniem ubezpieczenia fuzji i przejęć. Tego typu polisa znacząco zmniejsza ryzyko związane z przejmowaniem aktywów i firm w skali regionalnej. Dodatkowo dzięki strategicznym korzyściom związanym z tym produktem zwiększa się wartość spółki dla akcjonariuszy. Podstawą rosnącej popularności ubezpieczeń fuzji i przejęć jest również minimalizacja kosztów i czasu niezbędnego do wdrożenia tego typu ubezpieczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

AIG wdroży rozwiązanie informatyczne firmy Atena wspierające współpracę z partnerami biznesowymi

aig.04.400x216Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA nawiązała współpracę z polskim oddziałem AIG w zakresie wsparcia obsługi sprzedaży w oparciu o rozwiązanie Cumulus. Nowoczesna platforma dedykowana pośrednikom znacząco ułatwi dystrybucję polis AIG oraz przyspieszy proces ich kwotowania. Tym samym wpłynie również na dalszy rozwój współpracy firmy z partnerami biznesowymi oraz poprawi dostępność oferty ubezpieczeniowej AIG. Proces wdrożenia systemu Cumulus rozpocznie się w styczniu br. Uruchomienie platformy dla wybranych partnerów biznesowych planowane jest na kwiecień 2015 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

AIG ubezpieczy Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń lotniczych

aig.04.400x216Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” rozstrzygnęło postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie zamówień publicznych, dotyczące ubezpieczeń majątku i ryzyk spółki. Oferta polskiego oddziału firmy AIG z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń lotniczych uznana została przez PPL za najkorzystniejszą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego weszła w życie na początku 2015 r. i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy. Najwyższa suma gwarancyjna ujęta w programie ubezpieczeniowym wynosi 500 mln euro i dotyczy odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem portem lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Jak zapewnić bezpieczeństwo transportowanego mienia?

laweta.01.400x282Działające w Polsce firmy coraz chętniej sięgają po ubezpieczenie mienia w transporcie, czyli cargo. Wciąż jednak wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy, że ewentualne odszkodowania z polisy OC przewoźnika i spedytora w wielu sytuacjach nie pokrywają strat wynikających z utraty lub uszkodzenia ładunku. W jakim zakresie profesjonalni przewoźnicy odpowiadają za powierzony im towar? Jak działają polisy cargo? Na jakie ryzyka narażone jest transportowane mienie? – wyjaśniają eksperci firmy AIG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Nowa odsłona ubezpieczeń od porwań, okupów i wymuszeń (K&R)

ubezpieczenia.01.400x300Polski oddział AIG wprowadził nowe warunki ubezpieczeń od uprowadzenia i okupu/ wymuszenia (ang. Kidnap and Ransom Crisis Solution – K&R). Polisy adresowane są do klientów korporacyjnych, którzy prowadzą działalność na rynku międzynarodowym. Wprowadzone zmiany umożliwiają firmom skorzystanie z szerszej, bardziej przejrzystej i czytelnej ochrony ubezpieczeniowej. Polisy K&R to jeden z kluczowych produktów linii biznesowej Financial Lines, konsekwentnie rozwijanej przez polski oddział AIG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

AIG rozpoczyna współpracę z multiagencją CUK Ubezpieczenia

aig.04.400x216Firma AIG podpisała umowę o współpracy z CUK Ubezpieczenia, jedną z największych w Polsce multiagencji, oferującą produkty ubezpieczeniowe. Od 1. lipca w placówkach CUK na terenie Polski dostępne będzie ubezpieczenie na wypadek nowotworów „Triumf”. Rozpoczęcie współpracy to dla AIG wejście w nowy kanał dystrybucji ubezpieczeń, a dla CUK – rozszerzenie portfolio o nową kategorię produktów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ubezpieczenia środowiskowe: AIG uruchamia Program PIER Europe

aig.04.400x216AIG poszerza zakres usług związanych z ubezpieczeniami środowiskowymi. Jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce i Europie, firma uruchomiła specjalistyczny serwis, który jest częścią Programu PIER Europe. Innowacyjne usługi, skierowane do przedsiębiorstw, usprawniają proces zarządzania incydentami środowiskowymi, ułatwiają likwidację ich skutków oraz minimalizują związane z tym koszty. Usługa dostępna jest w Polsce dla posiadaczy polis środowiskowych AIG od maja 2014 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1