AIG ubezpieczyła już ponad pół miliona urządzeń mobilnych i gospodarstwa domowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kolo.ratunkowe.01.250x167Od momentu wprowadzenia na polski rynek polis przedłużonej gwarancji firma AIG ubezpieczyła już 550 tysięcy sprzętów domowej elektroniki użytkowej o łącznej wartości ponad 590 mln zł. Liczba urządzeń objętych przez ubezpieczyciela ochroną na wypadek awarii, nieumyślnych uszkodzeń i kradzieży wzrosła w ciągu ostatniego roku o 38%. Największy udział w portfelu ubezpieczonych urządzeń miał sprzęt AGD i RTV. Na wzrost liczby wystawionych polis wpływa między innymi sytuacja gospodarstw domowych oraz rosnąca popularność urządzeń mobilnych.

Rozszerzona gwarancja to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która wydłuża i poszerza zakres standardowej, dwuletniej gwarancji producenta lub dystrybutora sprzętu elektronicznego. Systematyczny wzrost tej grupy ubezpieczeń w portfelu AIG wskazuje, że po ten rodzaj polisy majątkowej coraz chętniej sięgają polscy konsumenci.

Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych

Pod względem wydatków na dobra trwałe Polska ma wciąż sporo do nadrobienia w porównaniu z europejską średnią. Świadczy o tym chociażby liczba kupowanych sprzętów, która w wielu kategoriach jest w naszym kraju najniższa w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Jak wskazują dane Boston Consulting Group, na tysiąc gospodarstw domowych w Polsce przypada rocznie 76 zakupionych lodówek, 29 sztuk sprzętu RTV i 329 komputerów. Dla porównania – Niemcy kupują co roku 103 lodówki, 139 sztuk sprzętu RTV oraz 422 komputery.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wzrost sprzedaży polis rozszerzonej gwarancji. Jednym z nich jest z pewnością stosunek Polaków do dóbr trwałego użytku, do których zalicza się także sprzęt RTV i AGD oraz coraz bardziej popularna elektronika mobilna. W porównaniu z innymi krajami Europy, Polacy kupują zdecydowanie mniej urządzeń gospodarstwa domowego. W związku z tym wydaje się naturalne, że chcemy, aby tego typu sprzęt służył nam dłużej i staramy się zabezpieczyć go przed dodatkowymi ryzykami, takimi jak chociażby kradzież, awaria czy nieumyślne uszkodzenie – powiedział Paweł Zieliński, Dyrektor Regionalny ds. Ubezpieczeniowych Programów Serwisowych, Region EMEA, AIG.

Najczęściej ubezpieczane sprzęty

Do kluczowych czynników, które wpływają na sprzedaż przedłużonych gwarancji, zaliczyć można także rosnącą popularność i wzrost znaczenia urządzeń mobilnych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowaliśmy m.in. wyraźnie rosnącą popularność rozszerzonych gwarancji na elektronikę przenośną, w tym zwłaszcza laptopy, tablety i smartfony. Ich odsetek w portfelu ubezpieczonych przez nas sprzętów podwoił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy” – powiedział Paweł Zieliński.

Smartfony i tablety na dobre wpisały się w nasze codzienne życie. Zmieniły nasz sposób komunikowania się, poszukiwania informacji, dokonywania zakupów czy korzystania z różnych form rozrywki. Stały się niejako urządzeniami, bez których większości Polaków trudno byłoby normalnie funkcjonować. Dodatkowo, coraz bardziej popularne są również te droższe urządenia mobilne, w cenie 1000-2000 złotych. Ze względu na ich rolę w codziennym życiu i relatywnie wysoką wartość, posiadacze tabletów i smartfonów coraz chętniej zabezpieczają je przed dodatkowymi ryzykami” – dodaje Paweł Zieliński.

Elektronika przenośna i sprzęt komputerowy są obecnie drugą najpopularniejszą kategorią w portfelu aktywnych urządzeń ubezpieczonych przez AIG (32%). Największa liczba ubezpieczonych sprzętów to AGD (37%). Trzecią pozycję zajmuje sprzęt RTV i fotograficzny (31%). Jeśli chodzi o kategorię AGD – wciąż relatywnie rzadko ubezpieczane są takie urządzenia jak: zmywarki, suszarki do ubrań czy ekspresy ciśnieniowe, co wynika z faktu, że nadal nie są one powszechnie używane przez gospodarstwa domowe w Polsce.
150517.aig.wykres.600

Nasi klienci chętnie ubezpieczają różne kategorie sprzętów. Ich wartość wynosi najczęściej od 1000 zł do 3000 zł. Niektóre rodzaje urządzeń, w tym duże i małe AGD, zdecydowanie przodują pod względem sprzedaży przedłużonych gwarancji nieprzerwanie od kilku lat, choć są one ubezpieczane z nieco innych powodów niż np. urządzenia mobilne. W przypadku AGD wciąż kluczowe znaczenie ma ryzyko ewentualnej awarii sprzętu, które z kolei nie ma aż takiego znaczenia w przypadku tabletów czy smartfonów. W przypadku urządzeń mobilnych najważniejsza okazuje się ochrona od przypadkowych uszkodzeń, zniszczeń czy kradzieży. Nawet 60% szkód związanych ze sprzętem mobilnym wynika z upadku i uszkodzenia ekranu” – powiedział Paweł Brodzik, Menedżer ds. Ubezpieczeniowych Programów Serwisowych w firmie AIG.

Wzrost liczby zgłaszanych szkód

Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa, a także stosunek Polaków do dóbr trwałego użytku, znajduje swój wyraz w systematycznym wzroście liczby zgłaszanych szkód. W 2014 roku do firmy AIG wpłynęło o 35% więcej zgłoszeń związanych z awarią, kradzieżą lub nieumyślnym uszkodzeniem sprzętu niż rok wcześniej. Do łącznie 35% wzrosła również liczba klientów posiadających przedłużoną gwarancję, którzy po zgłoszeniu danego zdarzenia otrzymali w efekcie nowe urządzenie. Firma pokrywa nie tylko koszty likwidacji szkody, ale również odbioru i transportu sprzętu.

Jeśli naprawienie sprzętu wiązałoby się z wysokim kosztem, np. w przypadku awarii matrycy telewizora czy agregatu chłodniczego w lodówce, wówczas najczęściej podejmujemy decyzję o wymianie sprzętu na nowy. Przykładowo, telewizory często już po 3-4 latach od zakupu są wymieniane na nowe. Co ważne, w takich przypadkach do ubezpieczonego trafia najczęściej sprzęt o dużo lepszych parametrach technicznych niż uszkodzony egzemplarz, co jest korzystne dla klienta i wiąże się z postępem technologicznym” – wyjaśnia Paweł Brodzik.

Przedłużone gwarancje oferowane przez AIG można obecnie nabyć w takich sieciach sprzedaży jak: Media Markt, Saturn, RTV Euro AGD, Neonet, Auchan oraz w sieci Audiofon wyspecjalizowanej w sprzedaży aparatów słuchowych. W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie zapewnia posiadaczom sprzętu nawet 3 lata dodatkowej ochrony, co łącznie z gwarancją producenta daje 5 lat od momentu zakupu sprzętu. Polisa chroni nie tylko przed awarią, ale również dodatkowymi ryzykami takimi jak m.in. przypadkowe, nieumyślne uszkodzenie wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także kradzież lub rabunek.
150517.aig.tekst.600

Źródło: American International Group, Inc. (AIG)