Nowa odsłona ubezpieczeń od porwań, okupów i wymuszeń (K&R)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ubezpieczenia.01.400x300Polski oddział AIG wprowadził nowe warunki ubezpieczeń od uprowadzenia i okupu/ wymuszenia (ang. Kidnap and Ransom Crisis Solution - K&R). Polisy adresowane są do klientów korporacyjnych, którzy prowadzą działalność na rynku międzynarodowym. Wprowadzone zmiany umożliwiają firmom skorzystanie z szerszej, bardziej przejrzystej i czytelnej ochrony ubezpieczeniowej. Polisy K&R to jeden z kluczowych produktów linii biznesowej Financial Lines, konsekwentnie rozwijanej przez polski oddział AIG.

Wprowadzenie nowych warunków ubezpieczeń K&R Crisis Solution to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na ten produkt. Wynika ono z rosnącej liczby „ognisk zapalnych” na całym świecie – w tym konfliktów zbrojnych i ryzyka porwań.

Kogo chroni polisa?

Zmiany wprowadzone przez AIG w obrębie polis K&R dotyczą przede wszystkim oferowania firmom szerszej ochrony ubezpieczeniowej, a także uproszczenia dokumentów oraz sposobu wystawiania polis. Nowe OWU liczy 7 stron, jest bardziej przyjazne i czytelne w swoim układzie. Dodatkowo, spółki spoza najbardziej zagrożonych branż, mogą zakupić polisę na uproszczonych zasadach, korzystając z 4-stronicowego wniosku, zwanego QuotePadem.

Ubezpieczenie chroni członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników spółki lub danej organizacji, a także ich najbliższych (małżonkowie, rodzice, dzieci, krewni). Na celowniku porywaczy i osób, które dopuszczają się podobnych przestępstw, mogą znaleźć się przedstawiciele praktycznie wszystkich spółek, które mają swoją siedzibę lub placówkę za granicą, prowadzą działalność na całym świecie, a także organizacje charytatywne, rządowe i pozarządowe, które oddelegowują swoich pracowników w najbardziej niebezpieczne rejony. Polisa dotyczy także np. gości przebywających w obiektach należących do danej firmy lub organizacji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w negocjacje czy przekazanie okupu.

Nowe warunki ubezpieczeń K&R pozwolą nam zaoferować klientom bardziej adekwatną do potrzeb rynkowych ochronę. Kładziemy duży nacisk przede wszystkim na indywidualny underwriting, dostosowany do profilu i potrzeb konkretnej spółki lub organizacji. Do podmiotów, które ze względu na swój profil branżowy narażone są na podwyższone ryzyko porwania lub wymuszenia, należą spółki z branży paliwowej i naftowej, wydobywczej, medialnej, zbrojeniowej i obronnej, a także organizacje rządowe i pozarządowe. W przypadku tych sektorów, ze względu na podwyższone ryzyko, uproszczony wniosek, czyli QuotePad, nie będzie miał zastosowania” – wyjaśnia Marta Paluszek, Finacial Institutions Practice Leader w Dziale Ubezpieczeń Financial Lines.

Najczęstsze „punkty zapalne”

Polisa K&R Crisis Solution obejmuje cały świat, w tym wiele państw Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Co symptomatyczne, z ryzykiem uprowadzenia czy też wymuszenia mamy do czynienia nie tylko w państwach powszechnie uważanych za tzw. kraje bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka, ale również w krajach Europy Zachodniej (Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech), Nowej Zelandii czy USA. Do państw, w których najczęściej dochodzi do porwań dla okupu, należą m.in. Nigeria, Meksyk, Pakistan, Jemen i Syria.

Zakres ochrony i koszty polisy

Zakres ochrony obejmuje szeroki wachlarz świadczeń. Polisa K&R Crisis Solution zapewnia finansowanie natychmiastowych działań, które niezbędne są w sytuacjach kryzysowych. Należą do nich m.in. negocjacje z porywaczami, przekazanie okupu, współpraca z policją, organami ścigania i lokalnymi władzami. W wielu przypadkach w grę wchodzi także konieczność przeprowadzenia nagłej ewakuacji pracowników z zagranicznej siedziby spółki, reagowanie na próby wymuszenia, groźby karalne i wszystkie inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Do świadczeń dostępnych w ramach polisy należą m.in.: zwrot wartości zapłaconego okupu, także w przypadku jego utraty lub zniknięcia przed przekazaniem porywaczom. Dodatkowo, ochrona obejmuje także wszelkie wydatki poniesione w związku z zaistniałym incydentem, w tym m.in. koszty ochrony, usług medycznych, rehabilitacji i odpoczynku, wynagrodzenie negocjatora, informatora, tłumacza, a także wiele innych elementów (np. koszty podróży, straty z tytułu przerwy w działalności spółki lub konieczności wycofania produktu z rynku, koszty PR związane z odbudową wizerunku spółki). Ceny ubezpieczeń zależą od wielu zmiennych. W zakresie warunków istnieje duża elastyczność. Wykupić można zarówno polisę roczną, jak i dotyczącą jednorazowego wyjazdu.

Globalne i polskie doświadczenia AIG. Współpraca z NYA International

Na całym świecie AIG ubezpiecza obecnie w zakresie porwań i wymuszeń spółki wymienione w rankingu magazynu „Fortune”. Baza klientów firmy, korzystających z rozwiązań K&R Crisis Solution, obejmuje ponad 130 krajów, w których działa ponad 200 dedykowanych underwriterów AIG. Szeroki wachlarz świadczeń objętych polisami realizowany jest przez firmę dzięki współpracy z partnerem biznesowym – spółką NYA International. Jest to wiodąca firma konsultingowa, kompleksowo obsługująca tego typu zdarzenia od strony prewencji i reagowania kryzysowego. Rocznie spółka odnotowuje łącznie 80-100 incydentów, z których znaczna część dotyczy klientów AIG. Co bardzo ważne, przy obsłudze zdarzeń kryzysowych NYA nie korzysta z usług dodatkowych podwykonawców. W koordynację działań zaangażowanych jest każdorazowo 4 konsultantów – 2 w centrali firmy i 2 w najbliższej okolicy zaistnienia incydentu, co stanowi element naszej przewagi konkurencyjnej.

Kompleksowa ochrona dla firm

Nowe polisy od uprowadzenia i okupu/ wymuszenia to element kompleksowej oferty AIG dla firm. W jej skład wchodzą również rozwiązania takie jak m.in. ubezpieczenia dla członków zarządu i władz spółek (Directors&Officers), polisy chroniące przed cyberryzykiem (CyberEdge) czy też ubezpieczenia fuzji i przejęć (W&I).

Szczegółowe materiały na temat polis K&R znaleźć można na stronie internetowej AIG: https://www.aig.pl/kidnap-extrotion-and ransom)_3953_560394.html.

Źródło: American International Group, AIG