Rośnie popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.03.400x267Polska zajmuje obecnie drugą pozycję pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć, zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy - wynika z raportu “Emerging Europe: M&A Report 2014/15", opublikowanego przez CMS, AIG oraz EMIS. Sposób, w jaki realizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej transakcje fuzji i przejęć, wyraźnie zmienił się w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie firmy częściej niż kiedykolwiek optują za posiadaniem ubezpieczenia fuzji i przejęć. Tego typu polisa znacząco zmniejsza ryzyko związane z przejmowaniem aktywów i firm w skali regionalnej. Dodatkowo dzięki strategicznym korzyściom związanym z tym produktem zwiększa się wartość spółki dla akcjonariuszy. Podstawą rosnącej popularności ubezpieczeń fuzji i przejęć jest również minimalizacja kosztów i czasu niezbędnego do wdrożenia tego typu ubezpieczeń.

W roku 2014 firma AIG wystawiła w Europie Środkowo-Wschodniej rekordowo wysoką liczbę ubezpieczeń fuzji i przejęć (tzw. ubezpieczeń W&I, ang.  Warranty&Indemnity Insurance). Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wyniku miały transakcje w sektorze nieruchomości w Polsce, Słowenii i Czechach. W związku z rosnącą liczbą towarzystw ubezpieczeniowych, które wystawiają polisy W&I wzrosła konkurencja na rynku, co wpłynęło z kolei na spadek wysokości składek. Obecnie klienci kupujący ubezpieczenia fuzji i przejęć mogą się spodziewać, że zapłacą za nie tak niewielką kwotę jak 1% wartości sumy ubezpieczenia, podczas gdy w ubiegłym roku mogło to być nawet 3-5%.

Zainteresowanie ubezpieczeniami W&I wśród doradców z zakresu fuzji i przejęć również wyraźnie rośnie, co znalazło swój wyraz w raporcie “Emerging Europe: M&A Report 2014/15″, opublikowanym przez CMS, AIG oraz EMIS. Kluczowe wnioski z raportu są następujące:

  • Produkcja przemysłowa była najbardziej aktywnym sektorem pod względem liczby transakcji – w tej branży zrealizowano łącznie 364 transakcje, co stanowi 17% ogółu fuzji i przejęć.
  • Przemysł wydobywczy (w tym branża paliwowa i gazowa) były wiodącym sektorem, jeśli chodzi o wartość transakcji – wyniosła ona ponad 10 mld euro, co stanowi blisko 17% całego rynku.
  • Transakcje fuzji i przejęć w Rosji stanowią 33% wszystkich transakcji zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy oraz 47% całkowitej wartości transakcji w 2014 roku.
  • Polska zajęła drugą pozycję, osiągając 13% udział w rynku pod względem liczby zrealizowanych transakcji, a tuż za nią uplasowała się Turcja, z 12% udziałem w rynku.
  • Dla funduszy private equity – znanych z wysokiego apetytu na ryzyko – był to relatywnie dobry rok. Liczba transakcji z ich udziałem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła o 6% i wyniosła łącznie 248 transakcji.

Odnosząc się do rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wykorzystania polis W&I, Angus Marshall z firmy AIG, powiedział: „Obserwujemy, że ubezpieczenie W&I coraz częściej staje się integralnym elementem rynku fuzji i przejęć w regionie. W 2014 roku wystawiliśmy rekordową liczbę takich polis. Dotyczyły one zwłaszcza transakcji w sektorze nieruchomości. Przewidujemy, że popyt na polisy W&I w tej branży w 2015 roku nadal będzie wysoki. Zainteresowanie ubezpieczeniami W&I dla transakcji spoza branży nieruchomości także znacząco się zwiększy, a wiodącą rolę odegra w tej sferze Polska.”

Robert Woźniak, Head of Financial Lines, East Zone, AIG – odpowiedzialny za Financial Lines w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, dodaje: „Zauważamy rosnącą popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć na polskim rynku. Jest to polisa szczególnie popularna w przypadku transakcji kupna/sprzedaży galerii handlowych, budynków biurowych, centrów logistycznych lub gruntów. Coraz więcej tego typu polis jest także wykorzystywanych w odniesieniu do transakcji realizowanych w sektorze produkcyjnym i usługowym.

Bardzo często biorą w nich udział zagraniczne fundusze. W wielu przypadkach korzystają one z usług międzynarodowych brokerów i firm prawniczych, których zaplecze kompetencyjne w zakresie transakcji M&A znajduje się często w Londynie. Dzięki zespołowi underwriterów AIG w stolicy Wielkiej Brytanii możemy skutecznie wyceniać ryzyko przy tego typu transakcjach, natomiast polisy podpisywane, księgowane i administrowane są przez nasz lokalny zespół w Polsce.”

Pełną wersję raportu “Emerging Europe: M&A Report 2014/15″ znaleźć można tutaj.

Źródło: AIG