Rośnie rentowność słoweńskich banków

Rośnie rentowność słoweńskich banków
Fot. stock.adobe.com / 24K-Production
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki w Słowenii zwiększyły w 2022 r. swoją rentowność, która według Ministerstwa Finansów nadal rośnie. Rząd zaproponuje dodatkowe i przejściowe opodatkowanie banków w wysokości 0,2 proc. sumy bilansowej na okres pięciu lat.

W całej Europie wprowadzane są nowe podatki i Słowenia również zmierza w tym kierunku” – mówił premier Robert Golob, ogłaszając wprowadzenie podatku.

Decyzja nie została podjęta z dnia na dzień, ale w wyniku intensywnego dialogu z bankami oraz szeregu analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo, z uwzględnieniem danych o działalności banków i danych udostępnionych przez Bank Słowenii” – tłumaczył minister finansów Klemen Boštjančič.

Nowy podatek na aktywa bankowe ma pomóc w sfinansowaniu odbudowy Słowenii po niszczycielskich powodziach, które nawiedziły ten kraj na początku sierpnia 2023 roku. 

Podatek miałby być pobierany od 0,2 proc. sumy aktywów banku przez pięć lat. Rząd spodziewa się zebrać w ten sposób 102,6 miliona euro rocznie.

Minister Boštjančič dodał, że banki nie mogą być jedyne, które wezmą udział w tej operacji. W tym świetle wspomniał sektor energetyki, który też może podzielić się dodatkowymi zyskami.

Czytaj także: Zyski nie muszą być oznaką dobrego stanu banków

Podatek bankowy na Fundusz Odbudowy słoweńskiej gospodarki

Słoweńskie banki zwiększają swoją rentowność głównie dzięki rosnącym oprocentowaniu kredytów przy wciąż niskim oprocentowaniu depozytów, w połączeniu z utrzymującymi się niskimi odpisami netto i rezerwami, uzasadnia resort finansów.

EBC zapowiedział na wrzesień ’23 kolejną możliwą podwyżkę stóp procentowych, co w krótkim okresie będzie miało dodatkowo pozytywny wpływ na rentowność banków, dodał minister.

Rozważono przy tym stanowisko Europejskiego Banku Centralnego i hiszpański model podatku od nieoczekiwanych zysków banków. Zgodnie z opinią EBC nt. Hiszpanii, wpływy podatkowe nie mogą być przeznaczane na pokrycie deficytu budżetowego, lecz na określony cel.

Dlatego dodatkowy podatek bankowy zostanie przeznaczony jako źródło finansowania Funduszu Odbudowy, który zapewni bezzwrotne i zwrotne środki na sfinansowanie naprawy zniszczeń po powodziach.

Czytaj także: EBC wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych?

Banka Slovenije bada skutki nowego podatku

Decyzja o opodatkowaniu banków wymaga także analizy jej wpływu na stabilność systemu finansowego. Przeprowadzono konsultacje ze słoweńskim organem nadzoru bankowego – Bankiem Słowenii w tej sprawie. Taka decyzja jest dopuszczalna z punktu widzenia wpływu na sektor bankowy i szerszą stabilność finansową.

Banka Slovenije bada skutki strat z punktu widzenia zapewnienia stabilności finansowej, a aktualne dane pokazują, że wpływ strat na stabilność finansową jest możliwy do opanowania” – napisał w notatce prasowej bank centralny.

Szczegóły regulacji zostaną uzgodnione z bankami w nadchodzących tygodniach. Wiadomo jednak już, że projekt ustawy rekonstrukcyjnej będzie uwzględniał odmienne stanowisko poszczególnych banków i wpływ na ich przyszłą działalność. 

Jeśli w tym roku banki radzą sobie wyjątkowo dobrze, to niekoniecznie tak będzie w przyszłości” – wyjaśnił minister finansów. W ostatecznej wersji spodziewane są więc pewne bezpieczniki. 

Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Po co dalej osłabiać banki? To się musi źle skończyć

Suma bilansowa banków w Słowenii na koniec czerwca wyniosła 51,3 mld euro i była o 6,7 proc. wyższa niż przed rokiem. W pierwszej połowie 2023 roku łączny zysk banków w Słowenii wzrósł o 145 proc. rok do roku, do 467 mln euro.

Stowarzyszenie Banków Słoweńskich odmówiło komentarza do zapowiedzi – do czasu dostępu do szczegółów propozycji.

Szymon Stellmaszyk
Szymon Stellmaszyk. Doradca zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl