EBC wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych?

EBC wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych?
Fot. stock.adobe.com / nmann77
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chociaż nadal oczekujemy, że EBC dokona ostatecznej podwyżki o 25 pb, aby osiągnąć szczytową stopę na poziomie 4% (stopa depozytowa), istnieje rosnące ryzyko, że decydenci mogą zdecydować się na jastrzębią pauzę w przyszłym tygodniu, piszą w komentarzu analitycy z Działu Badań Ekonomicznych Allianz.

„Wraz ze zbliżającym się 14 września kolejnym posiedzeniem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, decydenci EBC zmagają się z coraz bardziej złożonym krajobrazem gospodarczym. Podczas gdy inflacja jest nadal niedopuszczalnie wysoka, szereg wskaźników wyprzedzających wskazuje na rosnące prawdopodobieństwo ostrzejszego spowolnienia gospodarczego” – czytamy w komentarzu ekonomistów Allianz.

„Wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) odnotował najsłabsze wyniki od czasu kryzysu w strefie euro, z wyjątkiem okresu pandemii. W międzyczasie indeks menedżerów ds. zakupów (PMI) znalazł się poniżej ekspansywnego progu 50 zarówno dla sektora produkcyjnego, jak i usługowego. Po stronie finansowej, ankieta dotycząca kredytów bankowych (BLS) wskazuje na najszybszy spadek popytu na kredyty od 2003 r. – obrazowi temu towarzyszy wyraźny spadek agregatów monetarnych i danych dotyczących kredytów bankowych (M1: -9,5% r/r).” – napisano.

Spadek dochodów gospodarstw domowych

Analitycy Allianz zwracają uwagę na realny spadek dochodów gospodarstw domowych w strefie euro. Inflacja znacznie przewyższyła nominalny wzrost płac, powodując realną utratę dochodów o około 4%.

„Sugeruje to, że konsumpcja gospodarstw domowych, największy składnik PKB, może w najbliższym czasie znacznie ucierpieć, jeśli konsumenci dostosowywać będą do tego swoje zachowania związane z wydatkami ” – piszą w swoim komentarzu.

„Trwająca dezinflacja zbiega się w czasie ze znaczącą zmianą strategii komunikacyjnej EBC. Podczas gdy w czerwcu nadal koncentrowano się na ryzyku trwałej i wysokiej inflacji, od tego czasu ton przesunął się w kierunku ryzyka skurczenia się gospodarki” – zauważają.

Cel inflacyjny 2%

W swoim komentarzu przywołują wypowiedź Christine Lagarde, prezes EBC podczas sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole, która stwierdziła, że nadal istnieje konieczność utrzymania „stóp procentowych na wystarczająco restrykcyjnych poziomach”, aby osiągnąć średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2%. Nie wskazała jednak gdzie jest ten poziom restrykcyjny. 

Ostatecznie analitycy Allianz zauważają: „Biorąc pod uwagę rozczarowującą trajektorię wiodących wskaźników wzrostu gospodarczego i powolną, ale trwającą dezinflację, istnieje obecnie duże prawdopodobieństwo, że Rada Prezesów może zdecydować się na jastrzębią pauzę.”

Jeśli tak się stanie to ich zdaniem komunikat Rady prawdopodobnie podkreśli potrzebę utrzymania stóp procentowych na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, zachowując jednocześnie opcję dodatkowych podwyżek stóp, jeśli będzie to uzasadnione.

Źródło: Allianz Trade