Prezydencja Unii Europejskiej i Parlament Europejski za wzmocnieniem Dyrektywy AML

Prezydencja Unii Europejskiej i Parlament Europejski za wzmocnieniem Dyrektywy AML
Fot. stock.adobe.com / Vitalii Vodolazskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydencja Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przepisów mających na celu przyspieszenie i ułatwienie organom krajowym dostępu do informacji finansowych. To rozwiązanie może okazać się ważnym narzędziem dla organów ścigania w ich dążeniu do zwalczania przestępczości finansowej.

Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie zapewnienia organom ścigania lepszego i szybszego dostępu do informacji finansowych. Zapewni to śledczym łatwiejsze wykorzystywanie informacji finansowych do identyfikowania podejrzanych, odkrywania powiązań ze wspólnikami oraz mapowania siatek przestępczych.

Zgodnie z umową państwa członkowskie zobowiążą się do udostępniania danych ze scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu.

Rejestry te zawierają informacje o posiadaczach rachunków bankowych i ich bankach. Zabezpieczenia w zakresie ochrony danych zapewnią udostępnianie ograniczonych informacji dotyczących tożsamości posiadacza rachunku bankowego.

Czytaj także: AI może być cennym sojusznikiem w walce z praniem pieniędzy

Rejestry transakcji w znormalizowanym formacie

Dostęp do informacji finansowych jest istotnym instrumentem śledzenia oraz konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstw. Obecnie takie informacje muszą być gromadzone za pośrednictwem regularnych kanałów współpracy transgranicznej, co powoduje znaczne opóźnienia i nieefektywność.

Parlament Europejski zatwierdził także propozycję, zgodnie z którą instytucje finansowe, jak banki, ale też firmy kryptograficzne, powinny – w ramach dochodzeń organów śledczych – udostępniać rejestry transakcji, takie jak wyciągi bankowe, w znormalizowanym formacie.

Oczekuje się, że ten zharmonizowany format usprawni i przyspieszy pracę tych organów. Specyfika formatu zostanie określona w akcie wykonawczym. Dostęp do tych informacji zostanie udzielony zgodnie z przepisami krajowymi i zabezpieczeniami proceduralnymi.

Czytaj także: Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Zwalczanie prania pieniędzy wymaga nowego podejścia

Wzmocnienie unijnej Dyrektywy AML

Proponowane środki wynikają z rewizji unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która przewiduje przyznanie organom ścigania dostępu i możliwości przeszukiwania rejestrów rachunków bankowych za pośrednictwem centralnego punktu dostępu.

Sama dyrektywa ograniczała dotąd dostęp do jednostek wywiadu finansowego, dlatego tak ważne było zawarcie tego porozumienia, aby organy ścigania miały taki sam poziom dostępu.

Umowa musi jeszcze zostać formalnie przyjęta przez Radę i Parlament Europejski, co zbiegnie się w czasie z przyjęciem innych powiązanych instrumentów ustawodawczych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, które są obecnie negocjowane.

Komisja Europejska szacuje, że oszustwa podatkowe i uchylanie się od płacenia podatków powodują, że UE traci do jednego biliona euro rocznie.

Szymon Stellmaszyk. doradca zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl