Parlament Europejski reguluje kryptoaktywa

Parlament Europejski reguluje kryptoaktywa
Fot. stock.adobe.com / Chinnapong
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Parlament Europejski zatwierdził przepisy, które dają zielone światło wspólnym rozwiązaniom w zakresie nadzoru, ochrony konsumentów, ochrony środowiska kryptoaktywów oraz śledzenia transferów kryptoaktywów i zapobiegania praniu pieniędzy w Unii Europejskiej, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.

Rozporządzenie znane jako MiCA, od Markets in Crypto-Assets, przyjęto przeważającą większością głosów:  517 za i 38 przeciw. To nie tylko pierwszy unijny zbiór przepisów regulujących rynki kryptowalut, ale również pierwszy na świecie tak kompleksowy zestaw przepisów dotyczących emisji i handlu kryptoaktywami.

– Ta regulacja przynosi UE przewagę konkurencyjną – powiedział poseł Stefan Berger, który kierował pracami nad nowymi przepisami w Europarlamencie.

– Europejska branża kryptowalut ma przejrzystość regulacyjną, która nie istnieje w krajach takich jak Stany Zjednoczone – przyznał.

Polityk podkreślił fakt, że konsumenci będą chronieni przed oszustwami, a sektor, który został dotknięty upadkiem FTX, może odzyskać zaufanie. Konsumenci będą mieli dostęp do potrzebnych informacji, a podstawowe zagrożenia związane z kryptoaktywami będą musiały być monitorowane.

Czytaj także: Raport Specjalny | Nowe Technologie | Blockchain ucywilizowany

„Zasada podróży” w transakcjach kryptowalutowych

Komisarz Mairead McGuinness wyraziła z kolei nadzieję, że zasady UE staną się wzorem dla innych krajów.

Co ważne, Parlament Europejski poparł zasady śledzenia transferów kryptoaktywów, takich jak bitcoiny i tokeny pieniądza elektronicznego. Zastosowana będzie „zasada podróży”, która występuje w tradycyjnych transakcjach finansowych.

Oznacza to, że ​​informacje o źródle oraz odbiorcy kryptoaktywów będą musiały towarzyszyć i być przechowywane po obu stronach transferu, aby pomóc w zwalczaniu prania pieniędzy. Podejrzane transakcje będą zwyczajnie blokowane.

Przyjęty tekst obejmuje więc środki przeciwko manipulacjom na rynku oraz zapobiegające praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej.

Reguła śledzenia obejmuje też transakcje powyżej 1000 euro z tzw. portfeli hostowanych samodzielnie (adres portfela aktywów kryptograficznych użytkownika prywatnego), gdy wchodzą one w interakcje z hostowanymi portfelami zarządzanymi przez dostawców usług kryptograficznych.

Przepisy nie będą miały zastosowania do przekazów między osobami, dokonywanych bez usługodawcy lub między dostawcami działającymi we własnym imieniu.

MiCA: nowe wymagania wobec giełd i dostawców portfela

MiCA obejmie kryptoaktywa, które nie są regulowane przez obowiązujące przepisy dotyczące usług finansowych. Kluczowe przepisy dotyczące podmiotów emitujących kryptoaktywa (w tym tokeny referencyjne dla aktywów i tokeny pieniądza elektronicznego) i handlujące nimi obejmują przejrzystość, ujawnianie informacji, zatwierdzanie i nadzorowanie transakcji.

MiCA wymaga także od giełd i dostawców portfela uzyskania licencji, a emitentów stablecoinów od posiadania odpowiednich rezerw. Aby zmniejszyć zaś wysoki ślad węglowy kryptowalut, znaczący dostawcy usług będą musieli ujawnić swoje zużycie energii.

Przepisy będą teraz musiały zostać formalnie zatwierdzone przez Radę, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdą one w życie 20 dni później.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Cyfrowe płatności jutra

ESMA skonsultuje „istotny pakiet środków wykonawczych”

Głosowanie Parlamentu Europejskiego za nowymi zasadami licencjonowania kryptowalut spotkało się w dużej mierze z aplauzem branży, ale teraz uwaga musi skupić się na szczegółach, które należy doprecyzować, komentował np. CoinDesk.

Dla branży kryptograficznej oznacza to uzyskanie potwierdzenia. Regulacja sprawia, że UE jest dostosowana do ery cyfrowej i będzie sprzyjać innowacjom i uczciwej konkurencji.

Optymizm jest też po stronie tradycyjnego sektora finansowego, co podkreślał np. raport Deutsche Bank ze względu na prawdopodobny wpływ na adopcję korporacyjną, płynność i zmienność. Kryptowaluty, jako dotąd niebezpiecznie nieuregulowany sektor, naraziły przecież inwestorów na ogromne straty na wszystkich platformach.

Kluczowym pytaniem jednak jest, jak firmy będą się przygotowywać do wdrożenia przepisów. Istnieje 12-18-miesięczny okres przejściowy.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) twierdzi, że będzie musiał opracować i skonsultować się w sprawie „istotnego pakietu środków wykonawczych”, co gracze z branży kryptowalut muszą uważnie obserwować. Jest też wiele spraw, których tekst pierwszego poziomu, jakim jest MiCA, nie definiuje. Są pytania, na które odpowiedzi znajdą się więc w prawodawstwie drugiego poziomu.

W ostatniej chwili toczyły się też spory między ustawodawcami i rządami jak prawo powinno traktować m.in. niewymienny token i zdecentralizowane finanse, a pospiesznie opracowany język kompromisu może nie zawsze być jasny. ESMA musi też utworzyć publiczny rejestr dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych niespełniających wymogów, którzy działają w UE bez zezwolenia.

Czytaj także: Polskie banki, kryptowaluty i regulacje Komitetu Bazylejskiego

Chociaż prawo UE określa wspólny standard, będzie ono egzekwowane przez poszczególne krajowe organy regulacyjne w 27 państwach członkowskich, a niektóre z nich mogą obawiać się, że inne mogą nakładać dodatkowe przeszkody, aby podcinać się nawzajem w celu przyciągnięcia biznesu.

Ostateczne szczegóły powinny zapewniać spójne wdrażanie MiCA we wszystkich państwach, zwłaszcza na etapie licencjonowania, aby zapewnić równe szanse i uniknąć arbitrażu regulacyjnego.

Jeśli uda się prawidłowo wdrożyć te ramy techniczne, powinno zagwarantować to uniwersalny standard ochrony klienta i wydajności biznesowej – na czym zależało Europarlamentowi.  

Szymon Stellmaszyk. Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl