Obiecujący początek. Na marginesie FLBS

Obiecujący początek. Na marginesie FLBS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inauguracja tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wypadła więcej niż okazale. Dość powiedzieć, że z cyfrowych kanałów komunikacji skorzystało blisko 1700 osób, co oznacza ponad trzykrotny wzrost liczby uczestników w stosunku do najlepszej frekwencji z lat poprzednich, kiedy projekt realizowano w tradycyjnej formule audytoryjnej.

#MaciejMałek: Żaden bank z osobna nie jest w stanie organizacyjnie, logistycznie i finansowo udźwignąć ciężaru koniecznych wdrożeń #ForumLiderówBS #BankiSpółdzielcze

Zarówno wystąpienia wprowadzające, jak i następująca po nich dyskusja dowiodły jednego – środowisko nie ustaje w definiowaniu aktualnych i perspektywicznych wyzwań – oraz poszukuje adekwatnych do ich wagi i znaczenia rozwiązań.

Zarówno wypowiedzi praktyków, jak analityków rynku wskazywały na potrzebę wdrażania instrumentów gwarantujących uzyskanie efektu skali, niezależnie od uwarunkowań lokalnych, gdyż żaden bank z osobna nie jest w stanie organizacyjnie, logistycznie i finansowo udźwignąć ciężaru koniecznych wdrożeń.

Czytaj także: FLBS 2020: sposób na kryzys to integracja pionowa?

Depozyty, akcja kredytowa, wynik odsetkowy

Faktu tego nie zmieni zaklinanie rzeczywistości w imię fałszywie pojmowanej autonomii. Ten pogląd znajduje coraz szersze odbicie w publicznych wypowiedziach i rekomendacjach, że odwołam się jedynie do wystąpień przedstawicieli obu IPS-ów.

Część prezentacji, jak prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej dr. Mariusza Cholewy stanowiła próbę syntetycznego ujęcia obrazu sektora, ze wskazaniem tych tendencji i zjawisk, które decydują nie tylko o jakości portfela kredytowego, ale stanowią podstawę zbalansowania relacji pomiędzy depozytami a rozmiarami akcji kredytowej, przy czym na plan pierwszy wybija się wynik odsetkowy.

Czytaj także: Jak spółdzielcy radzą sobie z kryzysem. Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

Dialog z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W podobnym duchu wypowiadał się przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co dowodzi, że dialog ze środowiskiem dobrze rokuje na przyszłość.

Z uwagą będziemy śledzić kolejne odsłony tegorocznej edycji Forum w przekonaniu, że służyć ono będzie wypracowaniu mechanizmów wzmacniających potencjał rozwoju sektora bankowości lokalnej.

Źródło: aleBank.pl