Nowy Rzecznik MSP o swoich celach na sześcioletnią kadencję

Nowy Rzecznik MSP o swoich celach na sześcioletnią kadencję
Agnieszka Majewska | Fot. P. Zalewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Finansowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorców rozmawialiśmy z Agnieszką Majewską, Rzecznikiem MSP, powołaną na to stanowisko tuż przed Forum.

Agnieszka Majewska mówiąc o zaczynającej się swojej sześcioletniej kadencji powiedziała, że chciałaby wspierać mikro-, małych i średnich przedsiębiorców głównie w sprawach interwencyjnych i procesowych, w ich relacjach z organami administracji publicznej.

Te interwencje Rzecznika MSP najczęściej dotyczą problemów jakie mają przedsiębiorcy z ZUS i z organami podatkowymi.

„Chciałabym również wzmocnić nasz wydział legislacyjny, a także chcę, aby Rzecznik MSP zajmował mediacjami” – powiedziała.

Jej zdaniem mediacje są dla przedsiębiorców szybsze i tańsze niż rozwiązywanie sporów przed sądami powszechnymi.

Czytaj także: Prezes ZBP o dialogu z resortem finansów w sprawie kredytowania gospodarki

Usuwanie barier krępujących przedsiębiorców

Odnosząc się do przepisów, które jej zdaniem powinny ulec modyfikacji, mówiła o ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Jej zdaniem warto zmienić przepisy dotyczące tzw. małego ZUS-u plus . Prace dotyczące nad zmianą tych przepisów już trwają.

Wyraziła nadzieję, że ustawa deregulacyjna wejdzie w  życie jeszcze tym roku.

Kolejną barierą dla rozwoju MMSP jest rosnąca płaca minimalna.  

„Wszystko to powoduje, że bardzo trudno jest prowadzić w Polsce działalność gospodarczą” – stwierdziła Agnieszka Majewska.

Czytaj także: Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2024 o zielonej i cyfrowej transformacji firm

Więcej elastyczności w finansowaniu MMSP

Na pytanie – co można zrobić, aby MSP więcej chciały inwestować -nasza rozmówczyni mówiła, że chciałaby współpracować z administracją państwową i sektorem finansowym w celu poprawy  dostępności do finansowania mniejszych firm. Szczególnie tych, które chcą rozwijać projekty innowacyjne i myślą o rozwijaniu swojej aktywności na rynkach zagranicznych.

Zwróciła uwagę problemy MMŚP w kontaktach z sektorem bankowym dotyczące zabezpieczeń majątkowych firm, które ubiegają się o kredyty. Bardzo często zabezpieczenie, którym dysponują jest w ocenie banków zbyt niskie.

Jej zdaniem banki powinny być bardziej elastyczne w takich sytuacjach. Wskazała w tym kontekście na znaczenie gwarancji kredytowych udzielanych przez kontrolowane przez państwo instytucje finansowe.

Źródło: BANK.pl