GUS: produkcja przemysłowa w maju ’24 spadła o 1,7 proc.

GUS: produkcja przemysłowa w maju ’24 spadła o 1,7 proc.
Fot. stock.adobe.com / FAMILY STOCK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja przemysłowa w maju 2024 r. spadła o 1,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS: produkcja przemysłowa w maju ’24 spadła o 1,7 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w maju o 1,5 proc. rdr i spadku o 1,8 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w w maju produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1 proc. niższym w porównaniu z kwietniem, podał GUS.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu:

GUS: produkcja przemysłowa w maju ’24 spadła o 1,7 proc.

Czytaj także: Ekonomiści o zaskakującej skali spadku produkcji przemysłowej w marcu ’24

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu r/r w maju 2024 r.

„Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 13,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,2%, wyrobów z metali – o 8%, metali – o 6,9%, napojów – o 6,3%, mebli – o 5%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 3,7%” – czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,1%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 6,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,5%, pozostałego sprzętu transportowego – o 4,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,3%, artykułów spożywczych – o 2,2%, podał też GUS.

„W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,9%, w produkcji wyrobów z metali – o 8,8%, maszyn i urządzeń – o 8,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4%, papieru i wyrobów z papieru – o 7,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 5,1%, w produkcji napojów – o 4,6%, pozostałego sprzętu transportowego – o 4,3%” – czytamy dalej w komunikacie.

W przemyśle nie widać odbicia; efekt kalendarzowy negatywnie wpłynął na dane GUS za maj

Majowe dane o produkcji przemysłowej były słabsze od oczekiwań analityków, w polskim przemyśle wciąż nie widać odbicia – wskazują w komentarzach po danych ekonomiści. Negatywny wpływ na dane miała m. in. mniejsza liczba dni roboczych w maju i dwa długie weekendy.

Adam Antoniak ING (dla PAP Biznes):

„Wiedzieliśmy, że majowy wynik raczej nie będzie rewelacyjny, ze względu na układ kalendarza. Bardzo dobry wynik w kwietniu był wspierany przez większą liczbę dni roboczych i było wiadomo, że ten sam czynnik odejmie nam trochę z majowego wyniku.

Oprócz samej, obiektywnej liczby dni roboczych mieliśmy też kumulację dwóch długich weekendów, więc prawdopodobnie tych efektywnie przepracowanych dni mogło być nawet jeszcze mniej. To po części pewnie odpowiada za wynik.

Generalnie ożywienie w przemyśle cały czas zaskakuje nas po negatywnej stronie. Czekamy na bardziej zdecydowaną poprawę. Widzimy globalnie pewne symptomy, w Azji, w USA, w niektórych europejskich krajach, że przemysł powoli zaczyna się odbudowywać. Niemniej jak na razie w naszych danych nie widać odbicia, będziemy musieli jeszcze wykazać się cierpliwością.

Do oceny całego II kw. trzeba jeszcze poczekać na dane za cały kwartał, natomiast nie liczymy za bardzo na wartość dodaną w przemyśle, to usługi będą odgrywały ważną rolę, jeśli chodzi o kontynuację ożywienia”.

mBank (X):

„Słaba paczka danych za maj. Produkcja przemysłowa nieoczekiwanie notuje spadek o 1,7 proc. rdr, a patrząc na dane skumulowane obraz wygląda dość mizernie.

Nie napawa to optymizmem dot. wzrostu PKB w II kw. po stronie przemysłowej”.

Czytaj także: S&P Global: wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 45 pkt. w maju ‘24

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews