Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
Centrala Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim (Fot: PBS w Sokołowie Podlaskim)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim świętował 100-lecie działalności. W gronie licznie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A., Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych oraz Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. W gali uczestniczyli również Prezesi Zarządów zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy sokołowskich firm współpracujących, liczne grono klientów oraz wszyscy pracownicy Banku.

Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
Od lewej: Artur Adamczyk – Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Sławomir Wantusiak, Beata Żak – Wiceprezesi Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, Piotr Żebrowski – Prezes Zarządu, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Piotr Kaczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Fot: Małgorzata Ptak)

Jubileusz 100-lecia działalności Banku

20 października br. miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia istnienia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie uświetnił występ znanego piosenkarza – Marcina Sójki, laureata programu telewizyjnego „The Voice of Poland”. Uczestnicy wysłuchali koncertu Kwartetu smyczkowego Sara Malinowska. Galę poprowadził Pan Marcin Celiński – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Gości powitali gospodarze: Prezes Zarządu – Piotr Żebrowski oraz Grzegorz Jaczewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Banku. Program Gali jubileuszowej 100-lecia Banku wypełniały przemówienia zaproszonych gości oraz władz Banku.

„W chwili obecnej Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim posiada 11 oddziałów oraz filię. Dysponuje wykwalifikowaną i dobrze wykształconą kadrą otwartą na potrzeby rynku i chętną do dalszego rozwoju. Zajmuje znaczące pozycje w rankingach Banków Spółdzielczych. Mamy świadomość, że tradycyjne podejście do klienta oparte o sieć placówek już nie wystarczy. Przełomowe innowacje zmieniają zasady współpracy, tworzą nowe relacje między uczestnikami rynku. Cyfrowe świadczenie usług staje się normą dla coraz większej liczby ludzi. Konsumenci i firmy mogą zarządzać swoimi finansami na odległość.

Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Chcemy być „Bankiem Przyszłości”.  Bankiem, który będzie przewidywał potrzeby klientów i je zaspokajał.

Mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji może nam w tym procesie pomóc. Sami nie podołamy tym wyzwaniom, ale działamy w grupie, w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i tu upatrujemy swojej szansy” – powiedział Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

Rada Nadzorcza i Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim składają serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom Gali Jubileuszowej – w tym przede wszystkim:

Delegatom, Udziałowcom, Pracownikom i Klientom Banku, jak również przybyłym Gościom Specjalnym – za zaufanie i bardzo dobrą współpracę na przestrzeni ostatnich lat.

Pełni uroczystości dopełniły wręczone liczne odznaczenia oraz pamiątkowe dyplomy okolicznościowe

Związek Banków Polskich wyróżnił działalność Banku dyplomem okolicznościowym.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uhonorował Bank Złotym Medalem za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka.

Odznaki Honorowe:

Krzyże Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka

i Odznaki im. Franciszka Stefczyka – otrzymali członkowie Rady i Zarządu.

Odznaczenia wręczyła Pani Prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Dyplom okolicznościowy Związku Banków Polskich (Fot: Małgorzata Ptak)
Dyplom okolicznościowy Związku Banków Polskich (Fot: Małgorzata Ptak)

Prezes BPS S.A. Pan Artur Adamczyk wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej BPS S.A. Panem Piotrem Kaczyńskim wręczył na ręce Prezesa Zarządu Pana Piotra Żebrowskiego Statuetkę za Zasługi dla Zrzeszenia BPS oraz złote i szmaragdowe odznaczenia osobom zasłużonym i wyróżniającym się w działalności na rzecz polskiej bankowości spółdzielczej.

Ponadto Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Mieczysław Grodzki, wręczył Prezesowi Piotrowi Żebrowskiemu Złotą Odznakę „Spółdzielczość Polska”.

Od lewej: Sławomir Wantusiak, Beata Żak – Wiceprezesi Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, Piotr Żebrowski – Prezes Zarządu, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oraz Przedstawiciele pracowników, których reprezentował Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Banku podziękowali Zarządowi za współpracę (Fot: Małgorzata Ptak)
Od lewej: Sławomir Wantusiak, Beata Żak – Wiceprezesi Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, Piotr Żebrowski – Prezes Zarządu, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oraz Przedstawiciele pracowników, których reprezentował Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Banku podziękowali Zarządowi za współpracę (Fot: Małgorzata Ptak)

Historia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim sięga 1923 roku

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, dzięki wyświetlanym w trakcie uroczystości slajdom oraz informacjom przedstawionym przez prowadzącego.

„Mówiąc o historii Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim nie można pominąć zasług kadry  kierowniczej, pracowników i działaczy samorządowych. Dziękujemy im za wysiłek włożony w budowę Banku. Wielu z nich już nie żyje, lecz pamięć o nich zachowana jest w wydanej publikacji książkowej. Szczególną postacią, która wywarła duży wpływ na działalność Banku był poprzedni Prezes Pan Stanisław Celiński. To on przeprowadził trudny proces konsolidacji, który zaowocował pasmem sukcesów w latach późniejszych” – dodaje Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

Oficjalnie historia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim związana jest z datą 9 sierpnia 1923 r., kiedy Sąd Okręgowy w Siedlcach zarejestrował Kasę Spółdzielczą „Przyszłość”. Podstawowym przedmiotem działania było przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych i udzielanie pożyczek na potrzeby gospodarcze. Wysokość udziału wynosiła 10 złotych polskich. Ten skromny okres działalności zamyka rok 1924, kiedy to następuje zmiana nazwy na „Kasa Stefczyka w Sokołowie Podlaskim”. Rozwój Kasy Stefczyka przerwał wybuch II wojny światowej, działalność Spółdzielni została poddana niemieckiemu nadzorowi.

Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. Kasy Stefczyka zostały przekształcone w Gminne Kasy Spółdzielcze. W tym samym roku taka zmiana następuje w Sokołowie. W roku 1961  Gminna Kasa Spółdzielcza zmienia nazwę na Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. W 1970 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby okazałego, nowocześnie wyposażonego jak na owe czasy budynku usytuowanego przy ul. Wolności, w którym Bank mieści się do dnia dzisiejszego.

W 1975 r. powstał Bank Gospodarki Żywnościowej stanowiący dla Banków Spółdzielczych centralę rewizyjną, organizacyjną i finansową. W 1990 r. BGŻ przestał być centralą organizacyjną i rewizyjną dla Banków Spółdzielczych. Obligatoryjne zrzeszanie się banków z BGŻ stało się dobrowolne, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim podpisał umowę z BGŻ. W 1995 r. powstał Lubelski Bank Regionalny i 31.XII.1995 r. Zarząd Banku w Sokołowie podpisał Tymczasową Umowę Zrzeszenia z tym Bankiem.

Przełomowym rokiem dla spółdzielczości bankowej był rok 1998. Komisja Nadzoru Finansowego określiła wówczas minimalne wielkości funduszy własnych dla Banków Spółdzielczych.

24.XI.1998 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, na którym podjęto uchwałę w sprawie połączenia z Bankami Spółdzielczymi w: Jabłonnie Lackiej, Kosowie Lackim, Repkach, Miedznie i Sterdyni. Datę połączenia ustalono na dzień 30.VI.1999 r. Od tego czasu Bank Spółdzielczy działa pod nazwą Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

Przeprowadzony proces połączeniowy był stawiany za wzór sprawnej i bezkonfliktowej konsolidacji. Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój Banku. Powiatowy Bank Spółdzielczy staje się liderem na „ścianie wschodniej”. W 2006 roku miało miejsce kolejne połączenie. Bank w Sokołowie przyłączył Bank Spółdzielczy w Suchożebrach.

Kolejnym etapem w historii funkcjonowania Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim było podpisanie w dniu 26 marca 2002 roku umowy zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. W grudniu 2015 roku Bank przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.

Szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest tutaj: https://www.pbssokolow.pl/

Fotorelacja dostępna na profilu FB Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim: https://www.facebook.com/pbssokolow

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Źródło: BANK.pl