FTBS 2023: technologie i back-office na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej – w co inwestować?

FTBS 2023: technologie i back-office na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej – w co inwestować?
FTBS 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwój bankowości spółdzielczej wymaga wykorzystania odpowiednich technologii, które pomagają zwiększać efektywność działania banków spółdzielczych, automatyzować procesy, poprawiać obsługę klienta, zwiększać przychody oraz redukować koszty operacyjne. Banki spółdzielcze chcąc konkurować na rynku z bankami komercyjnymi muszą inwestować w najnowsze rozwiązania technologiczne. Poniżej relacja z I. sesji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2023.

FTBS to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, od lat wspierających polską bankowość spółdzielczą we wdrażaniu innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów back-office, zapewnianiu bezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, zastosowaniu sztucznej inteligencji, funkcjonowaniu w okresie dekoniunktury czy też poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju sektora w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym.

Jak nowoczesne technologie i innowacje zmieniają bankowość spółdzielczą na przykładzie systemu Novum Bank Enterprise?

– Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w transformacji, której obecnie dynamicznie podlega bankowość spółdzielcza. Są często niewidocznym elementem back-office, ale stanowią esencję zmian, otwierając nowe możliwości i przynosząc liczne korzyści zarówno klientom banków spółdzielczych, jak i samym instytucjom finansowym automatyzując ich wewnętrzne procesy. Dzięki nim bankowość spółdzielcza staje się multidostępna, wydajna i bezpieczna.

Banki spółdzielcze, korzystające z innowacji wprowadzanych w ramach rozwiązań oferowanych przez NOVUM, mogą poszczycić się wszystkimi powyższymi elementami, dzięki czemu skutecznie konkurują na rynku finansowym, a możliwość personalizacji usług budowana na doświadczeniach w relacjach biznesowych z klientami, jest gwarancją sukcesu – powiedział Adam Borkowski, dyrektor Pionu Współpracy z Bankami Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

Wpływ technologii na rozwój usług bankowych oraz możliwości zwiększania przychodów banków spółdzielczych

– Konieczność rozwoju nowoczesnych technologii w bankowości spółdzielczej jest podnoszona niemal przez każdego przedstawiciela naszego sektora. Niezależnie od toczących się dyskusji, luka technologiczna pomiędzy bankowością spółdzielczą, a komercyjną wciąż istnieje. Wydaje się, że w tym aspekcie, rośnie zrozumienie tego, że liczą się konkretne działania, a nie deklaracje. Projekty zrzeszeniowe, czy też inne inicjatywy technologiczne podejmowane na poziomie Zrzeszeń są właściwym kierunkiem działania sektora spółdzielczego.

Warunkiem sukcesu i pozytywnych skutków biznesowych jest to, by tworzone rozwiązania były odpowiednio przygotowane w fazie projektowej, a następnie sprawnie wdrażane – powiedział dr Michał Król, prezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

– W mojej ocenie, banki spółdzielcze powinny wykorzystać sprawdzone i dobrze funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczne. Przyjęcie pozycji tzw. imitatora, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i wielkość BS-ów, powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora spółdzielczego. Rozwój ten rozumieć należy zarówno jako progres sektora mierzony wielkością aktywów, jak i liczby klientów. Poprawa efektywności i odporności na ryzyko bankowości spółdzielczej będzie zaś naturalną konsekwencją takich działań. Tym samym należy przestać się obawiać tego co nowe, zrozumieć to i zacząć operatywnie działać, wręcz w pewnym sensie zaprzyjaźniając się z nowoczesnymi technologiami – dodaje dr Michał Król.

Cyfryzacja procesów i obiegu dokumentacji dla banków spółdzielczych

– Inwestycje w technologie i back-office na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej przynoszą liczne korzyści. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych umożliwia ograniczenie kosztów, skuteczne zarządzanie dokumentacją, poprawę jakości danych oraz pozytywne doświadczenia klientów i pracowników.

Takie rozwiązania są idealne dla banków spółdzielczych, ponieważ doskonale wpisują się w ich strategię i przyczyniają się do wzrostu efektywności biznesowej. Dodatkową zaletą inwestycji w technologie jest troska o ekologię i zgodność z zielonymi praktykami – powiedział Leszek Modzelewski, dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe Ltd.

Efektywny back-office – Publikator 2.0 – cyfrowa komunikacja dwukierunkowa z klientem

– Banki spółdzielcze cały czas inwestują w nowe oprogramowania usprawniające funkcjonowanie banku, automatyzujące pracę pracowników, robotyzujące wykonywanie powtarzających się czynności. Czy na pewno ta ścieżka jest tą jedyną?

Publikator 2.0 dostarczony przez firmę Basement Sp. z o.o. to wdrożony moduł istniejącego oprogramowania, które w istotny sposób usprawnia pracę zespołów back-office odpowiedzialnych szczególnie za monitoring i analizy kredytowe. Funkcjonalność ta znajdzie również zastosowanie wśród zespołów sprzedaży – np. odnawianie polis ubezpieczeniowych, bezpieczne dostarczanie innych dokumentów przez klienta w trakcie korzystania z usług bankowych. Skraca w istotny sposób również czas komunikacji z klientem – przyspiesza szczególnie realizację wniosków kredytowych czy prowadzenie monitoringów – powiedział Roland Węgrzynowski, dyrektor Zespołu Technologii, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

– W dobie zagrożeń cyberbezpieczeństwa istotnym jest dla klienta, aby nie musiał zastanawiać się jakim kanałem bezpiecznie dostarczać dokumentację do banku, czy też udzielić wyjaśnień. Szczególnie ważnym atutem jest fakt posiadania jednego miejsca, w którym będzie miał całą historię komunikacji z bankiem. Z naszego punktu widzenia w procesie obsługi klienta (niezależnie czy sprzedażowym czy już posprzedażowym) nie angażujemy wielu osób, czy też zespołów do pozyskaniu niezbędnych dodatkowych informacji. Należy zweryfikować istniejące oprogramowania, zaangażować pracowników w otwarte pomysły i rozmawiać z dostawcami. Ta ścieżka to nie tylko usprawnienie samej pracy pracowników, ale również realne oszczędności, szczególnie w czasach zwiększonej fluktuacji pracowników – dodaje Roland Węgrzynowski.

Cyfryzacja banków spółdzielczych

O cyfryzacji banków spółdzielczych mówił również Daniel Sadkowski, prezes zarządu Basement. Firma już od ponad 20 lat uczestniczy w procesie cyfryzacji banków. Technologia wspiera banki w dobrych i w złych chwilach. – Dziś już nawet bankowość internetowa staje się przeżytkiem. Ważna jest współpraca pomiędzy graczami na rynku – podkreślił

Zwrócił uwagę na jednolite rozwiązania, regulacje i plany cenowe – to zaleta cyfryzacji na poziomie Zrzeszeń. Natomiast wewnętrzne projekty banków spółdzielczych to większa różnorodność, ale jest tu konieczność standaryzacji. Takie rozwiązania mogą być też przenoszone do innych banków. Firma między innymi dostarcza do banków automatyzację procesów i wspiera wdrażanie nowych regulacji.

Daniel Sadkowski wspomniał o takich produktach, jak na przykład program Negocjator, który automatyzuje proces podejmowania w banku decyzji dotyczących odstępstw cenowych oraz niestandardowych warunków obsługi. Jak dodał: – Dziś jest najlepszy okres do inwestycji w cyfryzację.

SFInX – system dla banków spółdzielczych do obsługi kredytów i windykacji oraz chmura od grupy Orange – bezpieczne miejsce dla systemów i aplikacji banków spółdzielczych

– Standaryzacja, integracja i konsolidacja systemów. Powielanie zmian w wielu miejscach to marnowanie czasu oraz większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów, na które nie możemy sobie pozwolić, jeśli mamy dostarczać rynkowe rozwiązania dla naszych klientów – powiedział Paweł Gula, prezes zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.

– Cieszymy się, że platforma technologiczna oraz kompetencje zespołu Pivotal Polska zyskują coraz większą przychylność użytkowników w bankach spółdzielczych. Będziemy dalej pogłębiać naszą współpracę, rozwijając możliwości platformy SFInX, aby umożliwiać bankom spółdzielczym wysoką jakość obsługi klientów, a samym bankom, bezpieczeństwo operacyjne i dalszy rozwój oferty rynkowej – dodaje Bogdan Zborowski.

– Odpowiedzią na poszukiwania przewidywalnej kosztowo i bezpiecznej infrastruktury może być chmura. Współpracujemy z wieloma dostawcami usług chmurowych i mamy szerokie kompetencje techniczne, rozwiązaniem które cieszy się zaufaniem Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych oraz podmiotów zrzeszonych jest Integrated Computing Standard, czyli chmura od Orange i Integrated Solutions, świadczona z terytorium naszego kraju – podkreślił Marek Prokopowicz, Cloud Advisor, Orange Polska S.A.

Jak technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym w konkurowaniu z bankami komercyjnymi? Jakie są główne obszary, w które warto inwestować? Czy z punktu widzenia oczekiwań klientów banku spółdzielczego dostrzegają Państwo potencjalne korzyści z zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w bankowości spółdzielczej?

– Banki spółdzielcze mogą i muszą korzystać z technologii w celu skutecznego konkurowania. Automatyzacja procesów, takich jak przetwarzanie dokumentów czy zarządzanie transakcjami, może zwiększyć efektywność operacyjną i redukować koszty. Odpowiednie narzędzia analityczne umożliwiają dokładniejszą analizę danych, co wspiera podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Rozwój usług mobilnych ułatwia komunikację z klientami oraz umożliwia

dostęp do informacji i usług w sposób szybki i wygodny. Poprzez wykorzystanie technologii VR i AR, banki spółdzielcze mogą także doskonalić szkolenia pracowników, usługi dla klientów oraz prezentacje produktów. Inwestycje w te obszary technologiczne przyczynią się do zwiększenia efektywności, poprawy obsługi klientów i wzmocnienia konkurencyjności banków spółdzielczych – powiedział Tomasz Błaszczak, wiceprezes zarządu, Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Jakie są największe bariery i ograniczenia związane z inwestycjami w technologie w bankach spółdzielczych i jak można je przezwyciężyć? Jak z perspektywy Państwa banków wygląda wybór rozwiązań technologicznych i w jakich obszarach należy rekomendować stosowanie wspólnych rozwiązań w Zrzeszeniu?

– Jako największe ograniczenie związane z inwestycjami w technologie w bankach spółdzielczych należy wskazać ograniczone zasoby finansowe, znacznie mniejsze niż banków komercyjnych. Niewątpliwie problemem są starsze systemy bankowe, które mają ograniczone możliwości integracji z nowoczesną technologią. Do tego dochodzi duża różnorodność w sektorze, dlatego musimy stawiać na rozwiązania skalowalne, w pełni otwarte na integrację – w Banku Spółdzielczym w Szczytnie jest to priorytet przy wyborze określonych rozwiązań. Z perspektywy naszego Banku, wybór rozwiązań technologicznych w Zrzeszeniu powinien być ukierunkowany na obszary, które przynoszą największe korzyści dla banków spółdzielczych jako całości. Rekomendujemy inwestowanie w narzędzia analityczne, bezpieczeństwo IT oraz automatyzację procesów – dodaje Tomasz Błaszczak.

Gdzie kończy się system core a zaczyna back-office i kiedy back-office staje się front-office?

– Jeszcze kilka lat temu granica pomiędzy systemami core, back- i front-office była wyraźna. W mojej ocenie to się już zmieniło, szczególnie w świecie, gdzie wszystko dzieje się w trybie rzeczywistym, w którym systemy muszą ze sobą współpracować online. Stają się one pewnym monolitem, co szczególnie widać z punktu widzenia klienta banku, którego potrzeby systemy te mają obsłużyć.

Kiedy przychodzi do oddziału lub korzysta z bankowości internetowej nie interesuje go, ile systemów działa w tle. Chce zrealizować przelew, pobrać wyciąg lub zmienić limit na karcie – wszystko szybko, bez czekania. Uważam więc, że nie rodzaj systemu core jest problemem, tylko ilość rozwiązań działających w bankach. Dotyczy to również pozostałych systemów np. kartowych, rozliczeniowych, sprawozdawczych itd. W tak złożonej architekturze wprowadzanie zmian jest skomplikowane technicznie oraz organizacyjnie. To, co w bankach komercyjnych wdraża się raz, banki zrzeszające i spółdzielcze powtarzają wielokrotnie, dla różnych systemów, a to pochłania czas i utrudnia utrzymanie – powiedział Paweł Gula, prezes zarządu, Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.

Jakie są największe wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii w bankach spółdzielczych, a także ich integracją z istniejącymi systemami?

– Tutaj pojawiają się ulubione hasła informatyków – dług technologiczny i złożoność architektury. Tym, co musimy zrobić, jest standaryzacja w komunikacji pomiędzy systemami. Jest to proces zbliżony do wdrożenia dyrektywy PSD2, w bankach spółdzielczych znanej jako BS API. Będzie to złożony proces, ponieważ przy tej ilości systemów działających w bankach oraz ich różnej otwartości, przygotowanie rozwiązania umożliwiającego ich współpracę, np. w postaci szyny integracyjnej, jest sporym wyzwaniem. Zaczynając od potrzeb biznesowych, trzeba wybrać jeden obszar funkcjonalny, a następnie konsekwentnie dopracowywać jego obsługę po stronie systemów – dodaje Paweł Gula.

W jaki sposób odpowiednie inwestycje w technologie mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów banków spółdzielczych?

– Odpowiednie inwestycje w rozwój technologii pozwalają usprawnić procesy operacyjne poprzez ich automatyzacje, to dzięki nim banki spółdzielcze mogą zwiększyć zadowolenie klientów poprzez odciążenie pracowników, którzy mogą w większym stopniu zająć się obsługą klienta. Automatyzacja usług pozwala również lepiej zrozumieć zachowania klientów, identyfikować trendy rynkowe oraz oferować spersonalizowane produkty i usługi. Co może prowadzić do większej skuteczności działań sprzedażowych, zwiększenia lojalności obecnych klientów oraz zwiększenia przychodów. To tylko kilka przykładów, które możemy zaliczyć do rozwoju obecnych usług. Nie możemy zapomnieć również o tym, że inwestycje w nowe technologie umożliwiają bankom spółdzielczym rozwijanie innowacyjnych produktów i usług, które mogą przyciągnąć nowe segmenty klientów i otworzyć nowe źródła przychodów. Takimi przykładami mogą być recyclery, które obecnie zastępują bankomaty, rozwiązania mobilne wykorzystywane do wypłat i wpłat gotówki bez konieczności użycia karty. Właśnie takie rozwiązania proponuje swoim klientom ITCARD – powiedział Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu, ITCARD S.A.

Co determinuje dzisiaj wybór rozwiązania dla banku spółdzielczego – oczekiwania rynku i klientów, presja konkurencji, oczekiwania banku czy warunki infrastrukturalne i technologiczne banku spółdzielczego lub Zrzeszenia?

– Banki spółdzielcze muszą znaleźć równowagę między tymi czynnikami, aby wybrać odpowiednie rozwiązania, które przyniosą korzyści finansowe oraz zapewnią konkurencyjność na rynku. Wybór odpowiedniego rozwiązania warunkuje kombinacja możliwości infrastrukturalnych i technologicznych, oczekiwań klientów oraz presji konkurencji, która jest dzisiaj bardzo silna. Banki spółdzielcze muszą śledzić działania i oferty konkurencji i dostosowywać się do trendów rynkowych, zarówno innych banków, jak również nowych graczy takich jak instytucje FinTech. Banki spółdzielcze muszą znaleźć równowagę między tymi czynnikami, aby wybrać odpowiednie rozwiązania, które przyniosą korzyści finansowe oraz zapewnią konkurencyjność na rynku. ITCARD swoimi produktami i usługami odpowiada na najnowsze trendy i tendencje rynkowe, wykorzystuje najnowocześniejszą technologie po to, aby klientom współpracującym z ITCARD, w tym bankom spółdzielczym, zapewnić konkurencyjność rynkową w zakresie obsługi i pozyskiwania nowych klientów – dodaje Adam Matyaszek.

Jak rozwój bankowości mobilnej i cyfrowej wpływa na strategię inwestycyjną banków spółdzielczych? W jaki sposób banki spółdzielcze mogą wykorzystać rozwiązania ITCARD S.A. w celu zwiększenia interakcji z klientami i poprawy obsługi transakcji?

– Dziś instytucja taka jak bank, która działa na bardzo konkurencyjnym rynku musi zabezpieczyć budżet na nowoczesne produkty i usługi takie jak bankowość mobilna. Rozwój usług płatniczych jest ważnym elementem gospodarki naszego kraju, a polski rynek oferuje najnowocześniejsze rozwiązania płatnicze. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologicznemu i wzrostowi świadomości cyfrowej, Polska stała się liderem w dostarczaniu innowacyjnych usług płatniczych opartych na aplikacjach mobilnych.

Polski klient jest coraz bardziej świadomy korzyści płynących z nowoczesnych rozwiązań płatniczych i posiada coraz większą świadomość ich możliwości. Rozpowszechnienie smartfonów sprawiło, że młode społeczeństwo wymaga możliwości realizowania wszystkich formalności przez telefon. Polski rynek płatności mobilnych stanowi przykład udanego i dynamicznego ekosystemu, który dostarcza innowacyjne rozwiązania płatnicze dostosowane do potrzeb konsumentów i przedsiębiorców. ITCARD wychodzi również z rozwiązaniami na te potrzeby i posiada usługi, które można realizować za pomocą telefonu. Oferujemy bankom szereg nowych rozwiązań w dedykowanych aplikacjach mobilnych takich jak wydawnictwo i obsługa kart wirtualnych oraz możliwość szybkich i bezpiecznych wpłat i wypłat gotówki. ITCARD zapewnia bankom spółdzielczym kompleksowe rozwiązania, które pozwalają oferować ich klientom bardziej wygodne i dostępne metody płatności w celu zwiększenia zadowolenia klientów, a co za tym idzie zwiększenia transakcyjności i przychodów – podkreśla Adam Matyaszek.

Jakie korzyści mogą wyniknąć z automatyzacji procesów w back-office banków spółdzielczych? Czy można skutecznie łączyć rozwój technologii i tradycję bankowości spółdzielczej, aby zaspokoić potrzeby klientów banków spółdzielczych? Czy zmiana paradygmatu w zakresie ograniczania relacji z klientem na rzecz rozwijania technologii i automatyzacji procesów obsługi stanowi szansę dla bankowości spółdzielczej?

„Automatyzacja procesów back-office banków spółdzielczych SGB niesie za sobą liczne korzyści. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, lokalne banki mogą osiągnąć efektywność operacyjną, redukcję kosztów oraz poprawę jakości obsługi klientów. Przyczynia się to do eliminacji rutynowych i powtarzalnych czynności, które mogą być czasochłonne i podatne na błędy. To z kolei pozwala pracownikom banków spółdzielczych skoncentrować się na zadaniach o większej wartości dodanej, takich jak doradztwo klientom czy rozwijanie innowacyjnych rozwiązań – powiedział Piotr Mazur, dyrektor Departamentu Informatyki, SGB-Bank S.A.

– Ważne jest, aby banki spółdzielcze umiały skutecznie łączyć rozwój technologii z tradycją bankowości spółdzielczej. Koncentracja na wartościach spółdzielczych, lokalnym związku z klientami i dbałości o społeczność jest nieodzowna. Zgodnie z naszym hasłem: Dobrze bać o siebie nawzajem.

Banki spółdzielcze powinny wykorzystać technologie w celu wzmocnienia tych wartości i zaoferowania klientom nowoczesnych, innowacyjnych usług, jednocześnie podtrzymując partnerskie, oparte na wzajemności relacje z klientami – dodaje Piotr Mazur.

– Zmiana w zakresie ograniczania relacji z klientem na rzecz rozwijania technologii i automatyzacji procesów obsługi stanowi szansę dla bankowości spółdzielczej. Poprawa efektywności operacyjnej i dostępność nowoczesnych usług elektronicznych przyczynia się do zadowolenia klientów oraz przyciąga ich nowe grupy. Jednocześnie banki spółdzielcze powinny kontynuować rozwój i utrzymanie zaufania klientów dotychczasowych poprzez zachowanie wartości spółdzielczych i oferowanie wysokiej jakości usług opartych na tradycji – podkreślił Piotr Mazur.

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich. Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl

Współpraca: Bohdan Szafrański, BANK.pl.

Źródło: BANK.pl