Faktoring receptą na problemy płynnościowe polskiego sektora MŚP

Faktoring receptą na problemy płynnościowe polskiego sektora MŚP
Źródło: BPS Leasing i Faktoring
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coraz więcej firm wskazuje na mnożące się kłopoty finansowe związane z zatorami płatniczymi oraz utrzymaniem bieżącej płynności finansowej, co potwierdza opublikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” (PARP, Warszawa 2022).

Problem płynności finansowej

Płynność finansowa jako jeden z najważniejszych mierników kondycji firmy determinuje w znaczącym stopniu rozwój działalności przedsiębiorstw, ich możliwości inwestycyjne oraz utrzymanie wykwalifikowanego personelu. Odsetek przedsiębiorców, którzy wg Raportu PARP obawiali się utraty płynności finansowej, wyniósł 33%. Najbardziej narażone były na nią mikro-firmy (35%), w następnej kolejności małe (29,2%), średnie (21,4%) i duże (20,0%).

Jako główny powód zagrożenia utraty płynności finansowej wskazywano utratę klientów (57%) oraz ograniczenia działalności z powodu pandemii Covid-19 (37%), zaś w dalszej kolejności wysokie koszty spłat kredytów i pożyczek (37%) i ograniczenia działalności w związku z wojną w Ukrainie (33%). Ponad 90% firm wskazało więcej niż jeden powód groźby utraty płynności finansowej.  

Wysoka inflacja i kolejne podwyżki stóp procentowych, rekordowe ceny nośników energii, wahania złotego i wyraźne osłabienie polskiej waluty oraz duża niepewność rynkowa wobec spodziewanego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego negatywnie wpływają na zdolność kontrahentów do terminowego regulowania należności i nasilenia problemu zatorów płatniczych.

Korzyści z faktoringu

W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać zalety faktoringu oraz coraz chętniej i odważniej korzysta z tego produktu, który znakomicie reguluje zatory płatnicze i poprawia płynność bieżącą, a także zapewnia bezpieczeństwo obrotu, co pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firm.

Rynek faktoringu rośnie bardzo dynamiczne, w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i osiągnął wolumen 223 mld zł sfinansowanych faktur. Natychmiastowy dostęp do gotówki, właściwa ocena i strukturyzacja ryzyka oraz profesjonalne zarządzanie portfelem wierzytelności to elementy oferty faktoringowej, stanowiące istotne warunki do dalszego rozwoju biznesu.

W tym kontekście warto zauważyć, że bardzo dobrze prezentują się wyniki linii faktoringowej Spółki BPS Leasing i Faktoring, której obroty w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 osiągnęły blisko 820 mln PLN. Wynik ten daje powód do założeń, że drugi raz z rzędu obroty faktoringowe Spółki przekroczą w 2022 roku miliard złotych.

Faktoring w Zrzeszeniu BPS

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z faktoringu, aby zapewnić sobie finansowanie bieżącej działalności. Dzięki faktoringowi zyskują oni pewność swoich obrotów i przepływów pieniężnych oraz wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną.

Zwłaszcza firmy z sektora MŚP wobec wyzwań obecnej sytuacji sięgają po finansowanie faktoringowe. Dla nas jest to podstawowy i najważniejszy segment Klientów, których obsługujemy, dodatkowo oferując jeszcze usługi leasingu. W zakresie budowy platformy Klientów i ich kompleksowej obsługi współpracujemy zarówno z Bankiem BPS, jak i z siecią Banków Spółdzielczych.

Wszystkich zainteresowanych ofertą finansowania leasingiem lub faktoringiem w Zrzeszeniu BPS prosimy o kontakt z Regionalnymi Przedstawicielami za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

Źródło: aleBank.pl