Ceny nieruchomości: największe szanse na spadki w kategorii domów i większych mieszkań

Ceny nieruchomości: największe szanse na spadki w kategorii domów i większych mieszkań
Fot. stock.adobe.com/Vitalii Vodolazskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na rynku domów i większych mieszkań w IV kwartale 2022 roku jest największe prawdopodobieństwo spadku cen ofertowych, wynika z badania nastrojów pośredników po III kw., które przeprowadził portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl.

Jeśli chodzi o sprzedaż, agenci największe prawdopodobieństwo spadku cen ofertowych w czwartym kwartale 2022 r. dostrzegają przy domach (59 proc. opinii) i większych mieszkaniach (58 proc. opinii).

„Ceny kawalerek i działek powinny ustabilizować się na aktualnym poziomie. Pośrednicy są natomiast dość podzieleni w kwestii prognoz dla rozgrzanego rynku najmu. W przypadku kawalerek 50 proc. spodziewa się dalszych wzrostów stawek, a 38 proc. stabilizacji i tak już wysokich czynszów. Przy wynajmie większych mieszkań wyższe stawki prognozuje 46 proc. badanych, a stabilizację 40 proc. Ma to związek ze słabnącym, choć wciąż wysokim, popytem ze strony uchodźców z Ukrainy” – napisano w komunikacie prasowym.

Nastroje pośredników nieruchomości
Fot. Nieruchomosci-online.pl

Rynkowi najmu nie grozi spadek popytu

Pośrednicy oceniają, że rynkowi najmu nie grozi spadek popytu – wzrost zainteresowania lub przynajmniej utrzymanie wysokiego popytu przewiduje ponad 80 proc. badanych.

Z kolei spadek popytu spodziewany jest szczególnie na rynku domów (mniejsze zainteresowanie przewiduje 55 proc. badanych) i większych mieszkań (49 proc.).

Dalsze pogarszanie się sytuacji na rynku nieruchomości

Jak podano, w trzecim kwartale wartość Indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) osiągnęła 47,2 pkt, co oznacza obniżenie o 1,3 pkt w porównaniu do drugiego kwartału.

„Opinie agentów nieruchomości wskazują na dalsze pogarszanie się sytuacji na rynku głównie przez trudną sytuację kredytową, rosnące koszty życia i wysoką niepewność co do przyszłości, o czym świadczy wartość indeksu poniżej granicy optymizmu wynoszącej 50 na 100 pkt. Wyniki badania pokazują jednak pewną stabilizację, bo spadek wartości indeksu jest nieznaczny (o 1,3 pkt). Wpływa na to wciąż dobra sytuacja na rynku najmu oraz poprawa ocen dotycząca popytu w segmencie sprzedaży mieszkań, co świadczy o chęci do zakupu kawalerek bądź mniejszych mieszkań pod inwestycję lub na własne potrzeby (głównie z własnych środków pieniężnych)” – oceniła, cytowana w komunikacie prasowym, Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online .pl.

Pesymistyczne nastroje dużej części pośredników nieruchomości

„Nastroje dużej części pośredników są pesymistyczne (głównie przy sprzedaży, najem ma lepsze perspektywy), ale nie jest to jeszcze określane jako ucieczka klientów z rynku. Jest to raczej wyczekiwanie i poszukiwanie okazji przez Polaków. Agenci wskazują też, że obecne zmiany nie są niczym nowym. Po okresie wzmożonej sprzedaży rynek zawsze wyhamowuje w wyniku uwarunkowań, z którymi musi się mierzyć” – dodał dr hab. Bogusław Półtorak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Lekkie obniżenie nastrojów na rynku najmu

Eksperci wskazali, że pomimo lekkiego obniżenia nastrojów na rynku najmu, co było efektem m.in. uspokojenia się sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy, kategoria ta wciąż jest najwyżej oceniana przez agentów – subindeks dla kawalerek wynosi 63,5 pkt (spadek o 1,7 pkt), a dla większych mieszkań 62,7 pkt (spadek o 2,2 pkt).

„W trzecim kwartale 2022 r. nastroje pogorszyły się we wszystkich badanych kategoriach nieruchomości, poza kawalerkami i większymi mieszkaniami na sprzedaż. Tam można mówić o unormowaniu, ponieważ za takie należy uznać wzrost subindeksów o zaledwie 0,8 i 0,5 pkt, porównując kwartał do kwartału. Wyniki badania pokazują też, że kawalerki sprzedają się znaczne lepiej niż większe mieszkania. Ta ostatnia kategoria – oceniona na 41,3 pkt – znajduje się wyraźnie poniżej progu optymizmu wynoszącego 50 na 100 pkt.” – napisano w komunikacie.

Wyraźne pogorszenie nastrojów w kategorii działek

Zdaniem Alicji Palińskiej z Nieruchomosci-online .pl, uwagę zwraca wyraźne pogorszenie nastrojów w kategorii działek (-4,5 pkt do poziomu 42,4 pkt).

„Inwestycja w grunty wciąż może być atrakcyjna w kontekście ochrony oszczędności przed inflacją, jednak widać, że popytowa hossa po pandemii się skończyła. Ma na to również wpływ zbliżający się sezon zimowy, kiedy popyt na grunty naturalnie maleje. Warto podkreślić też pogorszenie nastrojów w kategorii domów (-2,4 pkt do poziomu 38,2 pkt). Pierwszy raz w historii naszego badania, a więc od II kw. 2021 r., segment ten został oceniony najniżej. Dotychczas najgorsze nastroje panowały w segmencie lokali biurowych i usługowych, które wciąż nie mogą podnieść się po pandemii” – powiedziała.

Duża część transakcji wyłącznie z udziałem gotówki

Z badania wynika, że bardzo duża część transakcji odbywa się obecnie wyłącznie z udziałem gotówki, co – zdaniem ekspertów – wynika z różnych czynników, m.in. zmian wysokości stóp procentowych, polityki kredytowej i depozytowej banków oraz rosnącej inflacji.

Czytaj także: Ceny mieszkań będą spadać? Prognoza PKO BP >>>

„Szczególnie duży odsetek transakcji przy udziale środków własnych ma miejsce w przypadku kawalerek oraz działek budowlanych – ponad połowa pośredników przyznała, że gotówka pojawia się w więcej niż 80 proc. prowadzonych przez nich transakcji” – dodano.

Partnerem merytorycznym badania nastrojów pośredników jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a patronem medialnym PAP Biznes. 

Źródło: PAP BIZNES