bank.2013.06.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2013)

  • Raport: "Banki Polskie 2012"
  • 18. Ranking "50 największych banków w Polsce 2013"

BANK 2013/06

BANK 2013/06

Bank i Klient: Gdzie ten kryzys? Finansowanie przedsiębiorstw z perspektywy mrówek

Wyobraźmy sobie, że biznes rozgrywa się w sercu afrykańskiej saw anny, gdzie mrówki w postaci właścicieli małych firm oraz doradców bankowych krzątają się wo kół kopca interesów, budując mrowisko. Całą tę bieganinę obserwuje z wysokości swej długiej szyi żyrafa, która ma szerszy, choć mało dokładny ogląd sytuacji, jednak nakłada ona na mrówki określone warunki pracy oraz komentuje efekty ich krzątaniny. A co by było, gdyby recenzentem budowy mrowiska stały się właśnie mrówki? Ja i moi klienci jesteśmy takimi właśnie mrówka mi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Bank i Klient: Bankowość detaliczna dla studentów

Banki od dawna deklarują zainteresowanie studentami jako grupą klientów, która choć na razie dysponuje ograniczonymi zasobami gotówki, może być ich lo jalnym klientem w kolejnych latach. Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego zawarte w artykule informac je i dane mają choćby w przybliżeniu określić, jaki stosunek mają studenci do bankowo ści detalicznej na przykładzie wybranych produktów i usług.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Prezentacja: Nie ma alternatywy dla współpracy banków w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom

Ta prosta prawda, tylko z pozoru wydaje się oczywista, bowiem św iadomość skali i zasięgu zjawiska, pomimo upływu lat pozostaje zróżnicowana. R ównież dlatego, mówiąc o współpracy wciąż musimy doskonalić dostępne instrumenty i nar zędzia do wymiany informacji. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest rozpoznawanie p otencjalnych zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych transakcji kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Raport specjalny: Banki polskie 2012

W tym roku Warszawski Instytut Bankowości już po raz dwudziesty przygotował doroczny raport o sytuacji sektora bankowego w Polsce zatytułowany „BANKI”. Wyjątkowy charakter tego opracowania polega na tym, że jest on jedynym raportem ukazującym się od wielu już lat, który jest przygotowany przez sektor bankowy, a nie przez instytucje publiczne, takie jak nadzór bankowy, bank centralny czy urząd statystyczny. Raport zawiera zatem ocenę środowiska bankowego dotyczącą kondycji i najważniejszych zmian zachodzących w sektorze bankowym w minionym roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Temat numeru: Czy NFC to przyszłość płatności mobilnych?

Coraz częściej przekonujemy się, że o sukcesie komercyjnym nowych usług w coraz mniejszym stopniu decyduje tylko wykorzystywana technologia. To dopiero pierwszy etap, początek drogi. Wydaje się, że Near Field Communication (NFC), czyli komunikacja bliskiego zasięgu, nadal jest na początkowym etapie, zwłaszcza tam, gdzie spodziewano się jej szybkiego upowszechnienia, czyli w telefonach komórkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Temat numeru: Kosztowne zbliżenia

Ile kosztuje hot dog? 5 albo 40 zł – zależnie od… formy płatności. Niższa cena obowiązuje przy zapłacie gotówką, ewentualnie tradycyjną kartą płatniczą. Jeśli wybieramy nowoczesną kartę bezstykową, koszty mogą wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie! To nie żart: lwią część tej kwoty stanowić będzie opłata za przekroczenie limitu kredytowego karty. A w przypadku bezstykówek o to nietrudno…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Prezentacja: Płatności mobilne w praktyce

bank.2013.06.foto.145.c.250W 2007 r. w Polsce pojawiły się pierwsze karty umożliwiające płatności zbliż eniowe. Polacy bardzo polubili tę formę płatności. Banki coraz chętniej wydają karty z funkcją PayPass™. Obecnie 30 proc. Polaków posiada w portfelu taką technologię, a niektórzy korzyst ają z niej już w telefonach NFC. Równolegle rozwija się niezwykle ciekawy trend robienia zakupów nie tylko za pomocą telefonu przy kasie, ale wręcz w telefonie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/06

Bezpieczeństwo: F5 Networks

F5 Networks jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania dystrybucją aplikacji. F5 dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że aplikacje są bardziej bezpieczne, działają wyraźnie szybciej, bardziej efektywnie oraz pod – niesiona jest ich dostępność. Wszystko to powoduje, że organizacja jest w stanie maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby. Rozwiązania F5 wnoszą dodatkową inteligencję i możliwości zarządzania do sieci w celu odciążenia aplikacji, optymalizują działanie aplikacji, pozwalają działać im szybciej – przy mniejszym zaangażowaniu posiadanych zasobów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3