Bank i Klient: Bankowość detaliczna dla studentów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki od dawna deklarują zainteresowanie studentami jako grupą klientów, która choć na razie dysponuje ograniczonymi zasobami gotówki, może być ich lo jalnym klientem w kolejnych latach. Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego zawarte w artykule informac je i dane mają choćby w przybliżeniu określić, jaki stosunek mają studenci do bankowo ści detalicznej na przykładzie wybranych produktów i usług.

Joanna Rzodkiewicz

W przeprowadzonym badaniu ankietowym uwzględnione zostały karty płatnicze, bankowość internetowa, usługa private banking i call center. Dzięki uzyskanym danym ustalono, jaką opinię i nastawienie mają studenci do tej tematyki. Sprecyzowano także, jaki procent studentów posiada karty płatnicze, konta bankowe on-line i czemu podjęli taką decyzję. Przedmiotem rozważań są także wady i zalety poszczególnych elementów bankowości detalicznej. Bankowość detaliczna jest to świadczenie usług bankowych małym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, by dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych, potrzebującego szybkiej i możliwie niesformalizowanej obsługi. Natomiast bank detaliczny określany jest jako pośrednik finansowego, który uzyskał od państwa licencję na prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów, które są dla niego fundamentalnym źródłem zysku. W ofercie skierowanej do indywidualnych klientów można wyróżnić między innymi: pakiety kont osobistych, produkty oszczędnościowe, karty kredytowe, kredyty hipoteczne czy fundusze inwestycyjne. Oferta banków uwzględnia też produkty ubezpieczeniowe (komunikacyjne i na życie). Banki pozwalają również na korzystanie ze swoich usług poprzez wszelkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną, telefon, a także rozbudowaną sieć placówek bankowych na terenie całego kraju.

Jak wiele innych form działalności na rynku, bankowość detaliczna jest skierowana do różnych segmentów klientów. W jednym z nich zostali uwzględnieni studenci. Wkraczają oni w dorosłe i odpowiedzialne życie, a dobór banku jest jednym z ich podstawowych wyborów. W okresie listopad 2012 – styczeń 2013 r. została przeprowadzona ankieta wśród polskich studentów na temat nowoczesnych produktów i usług w zakresie bankowości detalicznej. W badaniu udział wzięło 108 studentów z całej Polski, z różnych kierunków. Przedział wiekowy wynosił od 19 do 29 roku życia. Badana grupa różniła się także płcią (73 proc. mężczyzn, 27 proc. kobiet), a także miejscem zamieszkania (Warszawa, Poznań, Olsztyn, Łódź, Gdańsk, Kielce, Lublin, Koszalin, Szczytno, Białystok, Ełk, Łomża i Toruń).

Bankowość detaliczna obejmuje różne elementy. Jednym z jej produktów, istotnych dla studentów, są karty płatnicze, które w obecnych czasach stały się bardzo popularne. Karta płatnicza jest produktem bankowym, dzięki któremu jego posiadacz ma dostęp do swoich funduszy zgromadzonych na koncie. Do jej posiadania deklarowało 95 proc. respondentów. Dzięki przeprowadzonemu badaniu ustalono, że karty płatnicze używane są bardzo często przez młodych ludzi (rysunek 1).

 

Aż 52 proc. ankietowanych korzysta z nich kilka razy w tygodniu, a 16 proc. codziennie. Świadczy to o dużym zaufaniu studentów do tego produktu.

Karta płatnicza jest ogromnym ułatwieniem dla klienta banku, gdyż z łatwością może korzystać ze swoich oszczędności bez konieczności posiadania przy sobie gotówki. Respondenci deklarowali, że najczęściej korzystają z tego produktu przy wypłatach gotówki z bankomatu (39 proc.), zapłacie za codzienne niewielkie zakupy (45 proc.), zapłacie za większe sporadyczne zakupy (10 proc.), zapłacie za zakupy w internecie (5 proc.) i inne (1 proc.). Mimo wszystko wielu klientów obawia się o bezpieczeństwo jej posiadania. Studenci są świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą posiadanie karty i chcą aby wszelkie zagrożenia z tym związane zostały wyeliminowane. Według nich na największe ryzyko narażeni są klienci używający kart do płatności przez internet, wypłacający gotówkę w bankomacie czy dokonujący płatności w punktach usługowo- -handlowych (rysunek 2).

Mimo wiedzy na temat przestępstw ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI