Rynek finansowy: Loża komentatorów – czerwiec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jak głęboki spadek inflacji może wpłynąć na strategie banków?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A.

Niska inflacja i, co ważniejsze, niskie nominalne stopy procentowe spowodują zmiany w strategiach części banków. Co prawda dla sektora bankowego niskie stopy procentowe nie są zaskoczeniem, gdyż do tego scenariusza banki przygo – towywały się od dawna, koncentrując się na budowie dochodów z opłat i prowizji. Stworzyły także alternatywne źródła dochodów związanych z dystrybucją ubezpieczeń, rynkiem kapitałowym, obrotem bezgotówkowym itp. Mimo to, w przypadku niektórych banków wpływ niskich stóp procentowych będzie dotkliwy. Część swej przewagi dochodowej utracą tradycyjne banki detaliczne, o stabilnych i tanich pasywach. Może to nakłonić je do poszukiwania oszczędności kosztowych oraz wymusić intensywniejsze przyłączenie się do wyścigu technologicznego, który dotąd przegrywały z takimi gra – czami, jak np. Alior Bank, Getin Bank i mBank. Z punktu widzenia zachowań klientów niskie nominalne stopy procentowe wprowadzą niewiele zmian. Z jednej strony nie należy się spodziewać odejścia klientów od lokat bankowych.

Co prawda są one coraz mniej dochodowe, ale ani rynek kapitałowy, ani obligacje skarbowe czy rynek nieruchomości nie dostarczają obecnie atrakcyjnej alternatywy. Zarazem, z drugiej strony, nie należy oczekiwać, że dzięki niższym stopom procentowym nastąpi boom kredytowy. Rosnącą atrakcyjność kredytu dla firm i osób fizycznych skutecznie niweluje wciąż niska skłonność banków do rozwoju akcji kredytowej, wynikająca z utrzymującej się dekoniunktury i dużej niepewności w gospodarce.

Jarosław Janecki
główny ekonomista w Société Générale Polska

Głęboki spadek inflacji powinien wpłynąć na bardziej konserwatywne założenia banków odnośnie możliwych do osiągnięcia wyników. Szybko spadającej inflacji towarzyszy wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz cykl obniżek stóp procentowych. W efekcie prawdopodobne jest m.in. na pogorszenie sytuacji części kredytobiorców, pogorszenie portfela kredytowego banków, zwiększenie odpisów na złe kredyty, wzrost kosztów ryzyka, spadek wyniku odsetkowego banków oraz zmniejszenie popytu na produkty bankowe. W konsekwencji, powinniśmy się liczyć z negatywną presją na wyniki całego sektora bankowego. Malejąca inflacja i coraz niższe stopy procentowe nie przyczyniają się w wyraźny sposób do ożywienia popytu na kredyty konsumpcyjne. Z drugiej strony, zmniejszyła w ostatnich miesiącach atrakcyjność depozytów. W sumie decyzje gospodarstw domowych uzależnione są nadal od ich sytuacji ekonomicznej oraz niepewności panującej w gospodarce.

Celem większości banków centralnych na świecie jest stabilizacja cen. Jednak szybki spadek inflacji do zbyt niskich, bliskich zeru poziomów może generować koszty dla gospodarki w postaci niższego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wspominają o tym problemie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI