bank.2010.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2010)

  • Temat numeru: Chińczycy trzymają się mocno... I dlatego warto robić z nimi interesy - twierdzi Jarosław Dąbrowski. Rynkiem tym powinni zainteresować się polscy bankowcy.
  • Czwarta władza rządzi i dzieli - dziennikarze mogą zepsuć reputację najlepszej nawet instytucji finansowej.
  • Koniec prania - w kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na finansistów spadną nowe obowiązki.
  • Dwa raporty specjalne: "Bezpieczeństwo instytucji finansowej" oraz "Specjalistyczne usługi doradcze".

BANK 2010/03

0001
BANK 2010/03

Dwugłos – Jakie decyzje dotyczące stóp procentowych podejmie w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej? | Czego można spodziewać się po obecnym układzie RPP?

Aleksandra Natalli-Świat
(PiS) wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Jedną z pierwszych decyzji RPP będzie obniżka stóp procentowych – spodziewam się tego na podstawie zapowiedzi ministra finansów, który twierdzi, że średnioroczna inflacja będzie wynosiła w tym roku jeden procent.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Rynek Finansowy: Kronika – luty 2010

Wydarzenia i wskaźniki

  • Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację T dotyczącą zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wprowadzenie nowych zasad postępowania oznaczać będzie podwyższenie kosztów działalności bankowej. Rekomendacja KNF w obecnej, restrykcyjnej wersji odcina całkowicie od kredytowania ludzi o niskich dochodach. Pogłębi się problem wykluczenia z obrotu finansowego i z życia gospodarczego wielu klientów banków.
CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Loża komentatorów: Czy pośrednicy działający na rynku finansowym powinni podlegać nadzorowi?

Justyna Szafraniec Dyrektor Departamentu Komunikacji i Analliz Finamo SA Większość pośredników to osoby prowadzące działalność gospodarczą i każdy może wywiesić sobie na drzwiach szyld: „Doradca Finansowy”. Jednak doradcy finansowi, szczególnie ci zajmujący się finansami osobistymi indywidualnych klientów, powinni być osobami zaufania publicznego, dlatego wskazane byłoby, aby podlegali nadzorowi. Wprowadzenie nadzoru i certyfikacji czy licencjonowania firm doradztwa finansowego lub samych doradców wywoła wiele zmian na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Bank i klient: Czas na zmiany

Uchwalona w 1997 r. w drodze rzadko spotykanego konsensu ustawa zasadnicza sprawdza się w teorii, jednak to praktyka konstytucyjna jest istotna, a ta ulega zmianom. Te same normy prawne w zależności od konfiguracji na scenie politycznej mogą dawać różne efekty, łatwo to zauważy osoba zainteresowana jakością sprawowania rządów w państwie. Kwestie związane z polską akcesją do Unii Europejskiej na pewno będą wymagały zmian w naszej konstytucji, ale czy tylko one?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Heuthes: ISOF-Workflow Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy

System ISOF-Workflow firmy HEUTHES jest przeznaczony zarówno dla klientów z sektora finansowego, jak i z obszaru MŚP. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM. Ma duże znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach. Z dotychczasowych doświadczeń HEUTHES wynika, że jest on szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach z branży finansowej. Nowoczesna architektura umożliwia zintegrowanie ISOF-Workflow z innymi systemami poprzez szynę ESB w koncepcji SOA. System jest również przystosowany do obsługi podpisu cyfrowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne zarządzanie w kryzysie

Większe koszty finansowania, znaczący wzrost kosztów ryzyka oraz niższe przyrosty wolumenów kredytowych spowodowały spadek wyniku finansowego netto polskiego sektora bankowego w 2009 r. o nieco ponad ⅓. Mimo to osiągnięty wynik należy uznać za zadowalający w kontekście pierwotnych oczekiwań wielu specjalistów. Strategiczne zarządzanie kryzysowe w polskiej bankowości pozytywnie zaliczyło test w ekstremalnych warunkach. Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed sektorem jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz dopasowanie ich struktury terminowej zapewniającej dalszy bezpieczny przyrost akcji kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne planowanie rozwoju środowiska Business Intelligence

bank.2010.03.foto.74.a.100xRozwiązania Business Intelligence na dobre zagościły w naszych organizacjach i stają się niezbędnym elementem zachodzących procesów biznesowych. Bez hurtowni danych nie wiemy, w jakiej kondycji finansowej jest nasz bank, nie umiemy rozliczyć kadry zarządzającej z postawionych przed nią celów, nie jesteśmy w stanie udzielać wniosków kredytowych czy też realizować sprawozdawczości obligatoryjnej. Ilość przetwarzanych informacji wzrasta z roku na rok – ale czy nasza kontrola nad nimi jest dostateczna? Przyszłość naszej organizacji zależy od jej dostarczenia na czas, od jej jakości i spójności – w końcu informacje z systemów BI wspierają najważniejsze z podejmowanych decyzji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Specjalistyczne usługi doradcze: Bankier też potrzebuje doradcy

bank.2010.03.foto.81.a.150x„Wyjaśnimy sobie coś na początku, jesteście bankowcami i jesteście odpowiedzialni za ten bałagan” – tak mówił sir Bob Geldof we wrześniu zeszłego roku, podsumowując przyczyny światowego kryzysu. Czy miał rację? Śledząc uważnie jego przebieg z perspektywy socjologicznej i społecznej, nie sposób nie zauważyć zmian w postrzeganiu sektora finansowego. A ten to nie tylko bezduszne korporacje i wielkie gmachy, ale przede wszystkim ludzie – tacy jak my.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2010/03

Specjalistyczne usługi doradcze: Jak wyceniać ryzyko dla usług sektora bankowego w trakcie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego?

Globalny kryzys, który rozpoczął się bankructwami globalnych banków inwestycyjnych ponad rok temu, boleśnie obnażył słabości procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Obecnie wiele zachodnich instytucji jest w trakcie dokonywania zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem. Celem tych zmian jest zbudowanie takich procesów zarządzania ryzykiem, które nie tylko będą zawierały mechanizmy wczesnego ostrzegania, ale również będą umożliwiały adekwatną ocenę rzeczywistego poziomu ryzyka w sytuacji zwiększonej zmienności rynków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2