Bank i klient: Rada nowa, stopy po staremu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2010.03.foto.24.a.200xPierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w nowym składzie odbyło się w dniach 23-24 lutego br. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Rada Polityki Pieniężnej, jako organ działający przy Narodowym Banku Polskim, odpowiadający m.in. za realizację polityki pieniężnej, funkcjonuje już 12 lat. Została powołana w 1998 r., a w bieżącym roku wymieniła swój skład już po raz trzeci. Tworzy ją dziewięciu specjalistów z zakresu finansów, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat RP. Ich kadencja trwa sześć lat, a każdy może zasiadać w RPP tylko jedną kadencję. Jej przewodniczącym jest prezes NBP. Oto jej skład w latach 2010-2016:

Andrzej Bratkowski

Dr nauk ekonomicznych. W 1976 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1977-1988 pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Równolegle brał udział w pracach badawczych Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W latach 90. związany z administracją publiczną. W 1990 r. był wicedyrektorem w Zespole Analiz Systemowych NIK, a w 1991 r. został doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993 ekspert zespołu negocjacyjnego ds. redukcji zadłużenia wobec Klubu Londyńskiego. Od 1994 r. doradca w Banku Handlowym w Warszawie. Równolegle uczestniczył w pracach badawczych Fundacji CASE. W latach 2001-2004 wiceprezes NBP; od 2004 do 2008 r. główny ekonomista Banku Pekao SA; następnie przewodniczący Rady Nadzorczej BGK, był także doradcą prezesa Polkomtela SA. W skład RPP powołał go Sejm.

Elżbieta Chojna-Duch

Prof. dr hab. nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005-2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od lat 90. sprawowała wiele ważnych funkcji publicznych: w latach 1994-1995 oraz 2007-2009 wiceminister finansów, od 1993 do 1995 r. członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, w 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez pięć lat (2002-2007) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 1992 do 1994 r. była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Jest również członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. W skład RPP powołał ją Sejm.

Zyta Gilowska

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, polityk, minister finansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001-2005 i 2007-2008 poseł na Sejm IV i VI kadencji. W latach 90. działała w Unii Wolności (od 1994 do 1996 r. w radzie krajowej). Była posłanką IV kadencji (2001-2005), zasiadała w Klubie Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, była zastępcą przewodniczącej Komisji Finansó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI