Specjalistyczne usługi doradcze: M2M, czyli Made To Measure

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Motto: In vili veste nemo tractat honeste* (Nikt nie szanuje człowieka w lichej odzieży).

Jerzy Cichowicz

Spin doktorom dziękujemy!

Nie tylko świat wielkiej polityki i mediów dostrzegł ogromne możliwości tkwiące w naszym osobistym wizerunku. Menedżerowie wyższego i średniego szczebla posługują się nim jak narzędziem w kształtowaniu swoich relacji biznesowych, a także relacji interpersonalnych w obrębie własnych organizacji. W obszarze tym powstał dość specyficzny obszar rynku usług doradczych. Nie mają one nic wspólnego z działalnością tzw. spin doktorów**, których „wyczyny” możemy śledzić w mediach – zazwyczaj w okresach kampanii wyborczych oraz posiedzeń specjalnych komisji sejmowych.

W przeciwieństwie do świata wielkiej polityki i mediów, tego typu usługi doradcze w biznesie funkcjonują na podstawie fundamentalnej zasady etycznej doradcy – dyskrecji.

Usługi te w obszarze tradycyjnego biznesu ewaluowały, stopniowo rozszerzając swój merytoryczny zakres. Stawało się czymś oczywistym, że nie sposób efektywnie budować długofalową strategię firmy czy też opracowywać taktykę negocjacyjną dla konkretnego kontraktu bez wsparcia ze strony psychologa biznesu. Zaczęły także pojawiać się nowe zagadnienia związane z wizerunkiem firmy, marką, wizerunkiem osób reprezentujących firmę. Nie oznacza to oczywiście, że specjaliści doradzający przedsiębiorcom lub zarządom firm zaczęli dobierać swoim klientom krawaty do koszul lub obuwie do garniturów. Doradcy ci potrafią dostrzec, w którym momencie należy klienta lub jego pracowników wyposażyć w odpowiednią wiedzę i wsparcie, pozwalające kształtować wizerunek własny, współpracowników i firmy.

Jak wyrzeźbić spójny wizerunek?

Jak napisał Michał Leopolt-Kuropatwiński w raporcie Noble Concierce pt. Szycie na miarę: „W pracy podwójnego znaczenia nabiera powiedzenie ubranie tworzy człowieka. Jeśli założyć, że wizerunek firmy tworzą ludzie, to wygląd pracowników jest integralną częścią wizerunku firmy.”***

„Podejrzewam, że w sądach ludzkich niemałą rolę grają złudzenia, moda, kaprys”.

Voltaire

Jeżeli zaakceptujemy związek pomiędzy wyglądem pracowników a wizerunkiem firmy, to nie możemy pomijać lub zaniedbywać tej problematyki w projektach doradczych, dla powodzenia których może on mieć istotne znaczenie.

W zakresie tej problematyki rola doradcy biznesowego sprowadzać się wówczas będzie do:

  • przekonania klienta, że cele, jakie wspólnie uzgodnili, wymagają podjęcia także prac nad wizerunkiem firmy;
  • skontaktowania klienta z odpowiednim specjalistą w obszarze wizerunku;
  • czuwania nad spójnością całości zaplanowanych zmian.

Dlaczego ta spójność jest taka ważna? Zdaniem Jacka Santorskiego, doradcy przedsiębiorców i zarządów firm: – Podstawą siły marki, zarówno firmy, jak i osoby, jest jej spójność. Zwłaszcza jeżeli ważna jest reputacja, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI