Loża komentatorów: Czy pośrednicy działający na rynku finansowym powinni podlegać nadzorowi?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Justyna Szafraniec Dyrektor Departamentu Komunikacji i Analliz Finamo SA Większość pośredników to osoby prowadzące działalność gospodarczą i każdy może wywiesić sobie na drzwiach szyld: "Doradca Finansowy". Jednak doradcy finansowi, szczególnie ci zajmujący się finansami osobistymi indywidualnych klientów, powinni być osobami zaufania publicznego, dlatego wskazane byłoby, aby podlegali nadzorowi. Wprowadzenie nadzoru i certyfikacji czy licencjonowania firm doradztwa finansowego lub samych doradców wywoła wiele zmian na rynku.

Część małych pośredników zniknie, wielu tzw. doradców będzie musiało dokształcić się lub przebranżowić. Jednak dla klienta i dalszego rozwoju tej branży profesjonalizacja będzie korzystna. Pozostaje oczywiście ustalenie, jak ten proces powinien być przeprowadzony i jaki powinien być model docelowy. Profesjonalne doradztwo finansowe jest bardzo ważnym elementem rynku. Jednak, by mogło w pełni spełniać swoje funkcje, w polskim systemie finansowym konieczne jest (poza nadzorem) wprowadzenie zmiany sposobu wynagradzania doradcy. Obecnie klient otrzymuje usługę doradztwa finansowego bezpłatnie, ale nie jest pewny, czy produkt, który został mu zarekomendowany, jest rzeczywiście najkorzystniejszy i dla kogo – dla niego czy dla doradcy. Tę wątpliwość będzie miał dopóty, dopóki dostawcy produktów (banki,towarzystwa ubezpieczeniowe, TFI itd.) będą płaciły doradcom za sprzedanie ich kredytu, ubezpieczenia czy jednostek funduszu inwestycyjnego. Klient będzie miał pewność, że doradca pracuje dla jego dobra tylko wówczas, gdy to on będzie płacił mu wynagrodzenie.

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

W przypadku pośredników finansowych występuje ryzyko konfliktu ich interesu z interesem klienta. Dążąc do maksymalizacji swoich dochodów, pośrednik rzadko ma bezpośrednie zachęty finansowe, które zabezpieczałyby dokładanie troski o długofalowe korzyści klienta (pozostają tu głównie mechanizmy etyczne). Dotyczy to zarówno tak prozaicznych kwestii, jak np. przedstawianie oferty tak, aby klient wybrał produkt, od którego doradca ma najwyższą prowizję, a nie najkorzystniejszy dla niego, a skończywszy na sprzedaży produktów, które stwarzają dla klienta duże ryzyko (przykładem, z sąsiedniego obszaru, mogą być tu opcje).

Ten konflikt interesu można częściowo załagodzić, wiążąc długofalowo dochody pośrednika z portfelem produktów, które sprzedaje (np. poprzez udział w zyskach z powierzonych aktywów). Istnieje więc potrzeba obejmowania nadzorem państwa takich obszarów rynku, jak pośrednictwo finansowe. Aby zwiększyć bezpieczeństwo klientów oraz zapewnić jakość usług, nadzór w szczególności powinien obejmować licencjonowanie działalności oparte na egzaminach oraz wprowadzanie standardów prowadzenia działalności, do których zobowiązani byliby pośrednicy. Uregulowania może wymagać tu np. zawartość prezentowanych ofert, tak aby były porównywalne oraz nie pomijały istotnych ryzyk dla klienta. Wprowadzając licencjonowanie, należy mieć na uwadze, aby sztucznie nie ograniczyło dostępu do zawodu, oligopolizując rynek pośrednictwa. Z punktu widzenia klienta mogłoby to zmniejszyć jego korzyści cenowe, a nawet doprowadzić do spadku jakości świadczonych usług.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI