Specjalistyczne usługi doradcze: Strategiczne planowanie rozwoju środowiska Business Intelligence

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2010.03.foto.74.a.100xRozwiązania Business Intelligence na dobre zagościły w naszych organizacjach i stają się niezbędnym elementem zachodzących procesów biznesowych. Bez hurtowni danych nie wiemy, w jakiej kondycji finansowej jest nasz bank, nie umiemy rozliczyć kadry zarządzającej z postawionych przed nią celów, nie jesteśmy w stanie udzielać wniosków kredytowych czy też realizować sprawozdawczości obligatoryjnej. Ilość przetwarzanych informacji wzrasta z roku na rok - ale czy nasza kontrola nad nimi jest dostateczna? Przyszłość naszej organizacji zależy od jej dostarczenia na czas, od jej jakości i spójności - w końcu informacje z systemów BI wspierają najważniejsze z podejmowanych decyzji.

Patryk Choroś
dyrektor grupy kompetencyjnej
Business Intelligence Solutions w Infovide-Matrix SA

Narastająca ilość systemów Business Intelligence stawia przed nami nowe wyzwania. Można je podzielić na dwie klasy: organizacyjne i architektoniczne. Z punktu widzenia funkcjonowania naszych procesów decyzyjnych coraz częściej dostrzegamy brak synchronizacji pomiędzy poszczególnymi strumieniami przetwarzania informacji. W pierwszym kroku objawia się to zestawianiem ze sobą teoretycznie identycznych danych jednakże poprzez ich pochodzenie z różnych systemów nie są one tożsame. To efekt rozwiązań powstających w ramach osobnych departamentów, braku spójnych słowników pojęć biznesowych oraz metod rozumienia i transformowania informacji. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie finalnie organizacja ponosi (i poniesie) nakłady na utrzymanie i rozwój systemów BI. To naturalnie wskazuje, że można poszukiwać tu ścieżek podniesienia efektywności kosztowej organizacji. Brak centralnego finansowania rozwoju infrastruktury BI to powielanie elementów systemów i podnoszenie ryzyka niespójności informacji. Oczywiście wdrożenie spójnej polityki zarządzania jakością danych w takim środowisku jest utrudnione.

Z punktu widzenia architektury systemów BI coraz częściej spotykamy się z problemami geograficznego rozproszenia danych, różnych struktur ich przechowywania oraz dostępności w odmiennych cyklach przetwarzania. Także pozyskiwanie danych z systemów źródłowych spotyka się z rosnącymi ograniczeniami – wykonanie ekstrakcji danych z systemu centralnego obciąża zwykle i tak trwające za długo procesy end of day.

Z tego punktu widzenia kluczowe staje się wdrożenie spójnej i centralnie zarządzanej polityki rozwoju środowisk Business Intelligence. Aby to zrealizować, należy spojrzeć na zagadnienie z trzech perspektyw – architektonicznej (w jakiej kolejności rozwijać elementy środowiska BI?), organizacyjnej (jak zdefiniować odpowiedzialność?) i procesowej (jak ją egzekwować?). Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom.

Aspekt architektoniczny

Na wysokim poziomie analizy architektur systemów Business Intelligence można wyznaczyć pięć podejść do przetwarzania informacji. Obrazuje je diagram poniżej, a w skrócie przekładają się one kolejno na:

  • Wykorzystywanie informacji bezpośrednio zawartej w systemach źródłowych
  • Budowę dedykowanych kostek/martów analitycznych bezpośrednio z wykorzystaniem danych z systemów źródłowych
  • Wykorzystywanie warstw konsolidacji ekstraktów i separacji źródeł (Data Staging Area) i budowanie na ich podstawie:

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI