Białystok, Gorzów Wielkopolski, Lublin – miasta najbardziej przyjazne deweloperom

Białystok, Gorzów Wielkopolski, Lublin – miasta najbardziej przyjazne deweloperom
Fot. stock.adobe.com / Dmitry
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach XIII edycji Rankingu Miast Polski Związek Firm Deweloperskich po raz kolejny docenił samorządy, które stawiają zarówno na szybkość procedur administracyjnych, jak i na jasne warunki inwestowania na swoich terenach, czytamy w komunikacie prasowym PZFD.

Ranking Miast to zestawienie miast wojewódzkich oraz ośrodków, w których żyje powyżej 100 tys. mieszkańców.

Za jego pośrednictwem promuje się samorządy najsprawniej wydające decyzje niezbędne do rozpoczęcia inwestycji deweloperskich oraz te, które mają wysoki stopień pokrycia swoich terenów planami miejscowymi. Dzięki temu ranking uznać można za barometr nastrojów inwestycyjnych na danym terenie.

Na trzecim miejscu tegorocznej edycji znalazł się Lublin, srebrny medal powędrował do Gorzowa Wielkopolskiego, laur zwycięzcy przypadł natomiast miastu Białystok.

Czytaj także: GUS: spadła liczba oddanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w I poł. 2023 r.

Jakie wnioski płyną z XIII już edycji Rankingu?

– Przeważająca cześć decyzji o warunkach zabudowy w stolicach województw została wydana w 2022 roku w czasie przekraczającym 90 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora. Niespełna kilka procent zmieściła się natomiast w tym terminie.

Niestety na największą część rozstrzygnięć dla zabudowy wielorodzinnej, wydanych w 2022 roku, należało oczekiwać dłużejniż rok – wskazuje Mateusz Stachewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich odpowiedzialny za przygotowanie Rankingu Miast.

Decyzje WZ dla inwestycji mieszkaniowych wydane poszczególnych przedziałach czasowych:

Decyzje WZ dla inwestycji mieszkaniowych wydane poszczególnych przedziałach czasowych, tabela, PZFD
Źródło: PZFD

Prym w zakresie szybkości wydawania warunków zabudowy wiedzie Białystok – gdzie blisko 80% decyzji WZ wydanych w 2022 roku zostało w czasie do 90 dni.

Wśród miast, w których decyzje WZ wydawane były natomiast po roku przoduje Kraków – tu niemal 75% decyzji WZ wydano po 365 dniach. Niewiele lepiej wyglądała sytuacja w Zielonej Górze (50% rozstrzygnięć po roku) i we Wrocławiu (41,5%).

Czytaj także: Jaki pomysł na tanie mieszkania mieli politycy w kampanii wyborczej w Luksemburgu?

Decyzje WZ nieco sprawniej wydawane są w segmencie biurowym. Choć rozstrzygnięć jest – zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami – stosunkowo niewiele, to inwestorzy nie muszą na nie czekać szczególnie długo.

W Białymstoku 100% decyzji WZ dotyczących budynków biurowych wydanych zostało przed upływem 90 dni, w Gorzowie Wielkopolskim natomiast 2/3 decyzji zmieściła się w terminach ustawowych.

Bez istotniejszych zmian wobec poprzednich edycji rankingu kształtuje się sytuacja pozwoleń na budowę (PNB). Gorzów Wielkopolski i Opole to jedyne miasta, gdzie wydaje się więcej niż połowę decyzji PNB w czasie nieprzekraczającym 65 dni (liczonym od momentu złożenia wniosku).

– W naszych działaniach, związanych z przyznawaniem decyzji w procesie inwestycyjnym, staramy się łączyć dwie bardzo ważne społeczne potrzeby. Z jednej strony – potrzebę dostępu do mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych, chcących zostać lub osiedlić się w naszym mieście. Z drugiej strony – chcemy sprzyjać naszym przedsiębiorcom, bo to wpływa na miejsca pracy, na lepsze perspektywy miasta i regionu.

Nagroda pokazująca Gorzów jako miasto sprzyjające rozwojowi potwierdza, że te starania się udają. Ma ona też dla nas duże znaczenie, bo dowodzi, że nasi urzędnicy są sprawni w działaniu i zaangażowani, a przyjęte procedury są skuteczne – wskazuje Jacek Wójcicki, Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

Najdłużej na pozwolenia na budowę, bo aż ponad 365 dni, czeka się w Bydgoszczy (37,5% pozwoleń na budowę wydanych po roku). 

Trzy ze stolic województw odnotowały 1/3 pozwoleń na budowę dla mieszkaniówki wydanych w czasie przekraczającym pół roku – są to Bydgoszcz, Olsztyn i Toruń.  

Czytaj także: AMRON-SARFiN: Rynek kredytów mieszkaniowych odzyskuje siły

Jak powstaje ranking?

– Do wszystkich wytypowanych miast na początku każdego roku wysyłamy wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz pozyskujemy dane z ogólnodostępnych rejestrów.

Pytamy o terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz pokrycie miast miejscowymi planami.

Od trzech lat oprócz inwestycji mieszkaniowych, przyznajemy punkty za rozstrzygnięcia dotyczące inwestycji biurowych i hotelowych – wyjaśnia Mateusz Stachewicz.

Czytaj także: Deweloperzy przyznają, że problem braku mieszkań należy rozwiązać także z udziałem budownictwa społecznego

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich