Bezpieczny Kredyt w Banku BPS i wybranych bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS

Bezpieczny Kredyt w Banku BPS i wybranych bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS
Źródło: Bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zrzeszenie BPS przystąpiło do rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. Z preferencyjnego kredytu na zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego mogą korzystać klienci Banku BPS i kilkudziesięciu banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Bezpieczny Kredyt do swojej oferty w najbliższych tygodniach sukcesywnie będą wprowadzać kolejne banki spółdzielcze.

Program ma ułatwić finansowanie zakupu pierwszego mieszkania, zwłaszcza młodym ludziom. Wsparcie w ramach Programu polega na dopłatach do rat kredytu, co oznacza, że klient będzie miał niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości. Takie dopłaty, przy spełnieniu warunków uprawniających do ich pobierania, przysługują przez 10 lat.

 – Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS zawsze aktywnie uczestniczą w programach wspierających klientów, także tych pozwalających na realizację marzeń o własnym domu. Bezpieczny Kredyt to bardzo atrakcyjny produkt, z którego skorzysta wielu obecnych, ale mam nadzieję także przyszłych klientów Banku BPS i banków spółdzielczych naszego Zrzeszenia.

Zdecydowaliśmy się na udział w programie, bo dopłaty do rat będą dla klientów realną ulgą w ich domowym budżecie. Kredyt hipoteczny wiąże klienta z bankiem na długi czas, dlatego tak ważny jest przemyślany wybór partnera finansowego.

W bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS i w Banku BPS stawiamy na relacje, dzięki temu lepiej rozumiemy potrzeby klientów i dostarczamy oczekiwane rozwiązania – mówi Magdalena Adamczyk, dyrektor Departamentu Klienta Indywidualnego w Banku BPS, zrzeszającym banki spółdzielcze.

Czytaj także: Prezes Banku BPS chce zwiększyć udział Zrzeszenia w rynku bankowym

Warunki Programu Pierwsze Mieszkanie

Maksymalna wysokość kredytu, który w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania. W ramach funduszy własnych do kupna mieszkania można dopłacić maksymalnie 200 tys. zł. Osoby, które nie posiadają odpowiedniego wkładu własnego, mogą liczyć na wsparcie w postaci gwarancji BGK. W przypadku kredytu na dokończenie budowy domu, maksymalna kwota kredytu dla jednoosobowego gospodarstwa to 100 tys. zł, natomiast w przypadku małżeństwa lub gdy w gospodarstwie jest dziecko maksymalna kwota kredytu wynosi 150 tys. zł.

O Bezpieczny Kredyt 2% może ubiegać się osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W dniu złożenia wniosku nie może też być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w poprzednich 36 miesiącach. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka, warunek wieku będzie musiało spełnić przynajmniej jedno z nich.

Czytaj także: Bezpieczny Kredyt 2%, rozwiązanie o charakterze doraźnym?

Wnioski o kredyt od 17 lipca 2023 r.

Wnioski o kredyt z dopłatami do rat można składać w oddziałach Banku BPS i wybranych bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS od 17 lipca 2023 r.

Więcej informacji o Bezpiecznym Kredycie znaleźć można na stronie Banku BPS: https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/bezpieczny-kredyt

Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach ponad połowa banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, czyli ponad 150 banków, będzie oferować klientom kredyty w Programie Pierwsze Mieszkanie. Mówimy więc o ponad 1100 placówkach w 700 miejscowościach w całej Polsce – dodaje Magdalena Adamczyk.  

Czytaj także: 10 tys. osób zgłosiło się do banków oferujących Bezpieczny Kredyt 2 procent

Źródło: BANK.pl