Bankowcy o wyroku TSUE

Bankowcy o wyroku TSUE
Fot. stock.adobe.com / Photobank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Materializacja czwartkowego wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych oznacza konieczność tworzenia przez banki dodatkowych rezerw - poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podczas konferencji prasowej z udziałem prezesów banków w Polsce.

„Materializacja wyroku oznacza konieczność tworzenia przez banki dodatkowych rezerw” – powiedział Tadeusz Białek.

I dodał, że spadnie możliwość finansowania gospodarki przez banki. Ale sektor bankowy jest w stanie ponieść koszty wyroku.

„Wyrok TSUE jest sprzeczny z celami dyrektywy 93/13. Mówi ona bowiem o przywróceniu równowagi między stronami umowy” – powiedział również Tadeusz Białek podczas konferencji prasowej.

„W naszej ocenie, wyrok prowadzi do sytuacji, w której część klientów banków uzyska darmowy kredyt. To skrajne i niesprawiedliwe uprzywilejowanie jednej grupy kredytobiorców” – dodał.

Podkreślił, że z dotychczasowego orzecznictwa wynika, ze unieważnienie umowy kredytowej nie może być sankcją i nie może następować na życzenie klienta.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, powiedział, że nie wyklucza podniesienia opłat bankowych dla klientów przez banki w Polsce.

Czytaj także: Jest wyrok TSUE ws. zwrotu kapitału w umowach na kredyt walutowy

Bankowcy podkreślili, że w wyniku wyroku TSUE kredytobiorcy frankowi są w uprzywilejowanej pozycji wobec złotowych.

Bankowcy przypomnieli, że w przypadku orzeczeń sądów o zawieszenie spłaty rat kredytu na czas prowadzenia sporu banki mają możliwość odwołania się od decyzji sądu i skierowania do rozstrzygnięcia w sądzie drugiej instancji. to oznacza, że spór sądowy może trwać bardzo długo.

W tej sytuacji bankowcy uważają, że dla klientów lepszym i szybszym rozwiązaniem jest ugoda z bankiem.

„Ponad 60 tys. ugód jest na tę chwilę zawartych” – powiedział Tadeusz Białek. Dodał, że wiele procesów ugodowych zostało już dodatkowo uruchomionych.

„Ugoda jest lepsza niż proces. Liczymy na zwiększenie portfela ugód z klientami” – dodał.

Według podawanych przez niego danych, obecnie jest czynnych ok. 320 tys. umów kredytowych. Ok. 128 tys. jest przedmiotem spraw sądowych.

Prezes Związku przypomniał, że w sytuacji, gdy zawartych było 45 tys. ugód, Narodowy Bank Polski (NBP) szacował wartość objętego nimi portfela na ok. 8 mld zł.

Tadeusz Białek zapowiedział, że sektor będzie mocno promował drogę ugodową, którą uznają za szybszą i sprawiedliwszą.

Czytaj także: Orzeczenie TSUE wpłynie nie tylko na banki, jego skutki odczuje cała polska gospodarka

15 czerwca 2023 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zapadł wyrok, który uznaje, że prawo Unii Europejskiej nie pozwala bankom na uzyskanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, ale już nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków wynagrodzenie za to, że bank korzystał z wpłaconych przez nich pieniędzy.

Czytaj także: NBP o średnich dla banków kosztach ugód frankowych i wyroków sądowych

Źródło: PAP BIZNES, BANK.pl, ISBnews