Bank Millennium zakończył realizację Planu Naprawy, nowa strategia w październiku ’24

Bank Millennium zakończył realizację Planu Naprawy, nowa strategia w październiku ’24
Joao Bras Jorge. Fot. Piotr Waniorek / Bank Millennium.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o zakończeniu realizacji Planu Naprawy, uruchomionego w następstwie wprowadzenia ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych w 2022 roku. Uruchomione w latach 2022-2024 działania pozwoliły podnieść wskaźniki kapitałowe do bezpiecznych poziomów. Nie było konieczności dokapitalizowania Banku ze strony akcjonariuszy. Równocześnie Bank Millennium osiągał w tym okresie bardzo dobre wyniki operacyjne, kontynuował realizację strategii oraz utrzymywał wysoki poziom innowacyjności i jakości obsługi klienta – poinformował Bank.

Dzięki działaniom podnoszącym rentowność, niskim kosztom ryzyka, akumulacji zysków, transakcjom sekurytyzacji i sprzedażowym oraz zmianie struktury i częściowemu odwróceniu negatywnych wycen papierów dłużnych w portfelu, Bank Millennium ogłosił zakończenie realizacji Planu Naprawy.

W ocenie Zarządu Banku, osiągnięte zostały wszystkie kluczowe założenia. W szczególności, wszystkie wskaźniki zdefiniowane w ww. planie osiągnęły bezpieczne poziomy, rentowność oraz wyniki finansowe Grupy Banku Millennium uległy trwałej poprawie, współczynniki kapitałowe zostały przywrócone do poziomów znacznie przekraczających minimalne wymogi regulacyjne, a Bank oraz Grupa spełniają wymogi MREL, w tym wymogi dotyczące połączonego bufora.

Zarząd nie identyfikuje także przyszłych okoliczności, które przemawiałyby za dalszą realizacją Planu Naprawy.

Czytaj także: Bank Millennium spodziewa się stabilnych przychodów i dwucyfrowego wzrostu kosztów w 2024 roku

Plan Naprawy nie przeszkodził we wprowadzaniu nowych produktów bankowych

– Dwa lata temu, kiedy uruchamialiśmy całą procedurę, jasno deklarowaliśmy, że silne fundamenty, które wspierają Bank, pozwolą nam w okresie planu naprawy normalnie się rozwijać. Dotrzymaliśmy słowa.

W ubiegłym roku udostępniliśmy nową aplikację korporacyjną, właśnie wdrożyliśmy odświeżoną aplikację dla klientów detalicznych, powiększyliśmy bazę aktywnych klientów przekraczając poziom 3 milionów, zrealizowaliśmy szereg programów sekurytyzacji.

Złożony program naprawy i wysiłek całego zespołu Banku doprowadził do spełnienia wskaźników kapitałowych szybciej niż planowaliśmy.

Wyjście z Planu Naprawy to nowy początek dla dalszego wzrostu biznesu i rozwoju Banku – mówi Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium.

Czytaj także: Bank Millennium udostępnił usługę BLIK Płacę Później

Bank Millennium – nowa strategia w październiku ‘24

Obecnie Bank Millennium jest na ostatniej prostej w realizacji obowiązującej strategii „Inspirują nas ludzie”.

Może się pochwalić pozytywnym wynikiem realizacji większości celów na rok 2024 i to przed wyznaczonym czasem.

Notuje dobre wyniki biznesowe zarówno w bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw.

Pracuje również nad nową strategią 2025-2028, którą zamierza przedstawić w październiku 2024 roku.

Więcej informacji na www.bankmillennium.pl.

Źródło: Bank Millennium