Rentowność

wirtualne sylwetki ludzi, lupa
Rynek pracy

Analiza Schroders – ocena kapitału ludzkiego jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Schroders opublikował nowe ramy oceny wartości kapitału ludzkiego z których wynika, że jego ocena powinna odgrywać kluczową rolę przy ocenie spółek, w które zamierzamy inwestować. Ramy obejmują prosty zestaw ilościowych wskaźników księgowych, które mogą być stosowane wraz z technikami jakościowymi, aby umożliwić inwestorom lepsze zrozumienie wkładu zarządzania kapitałem ludzkim w zyski i produktywność firmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Banki muszą mieć zyski

Jednym z wątków poruszanych w wystąpieniu prof. Moniki Marcinkowskiej otwierającym konferencję „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego była kwestia bazy kapitałowej banków. Monika Marcinkowska jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również członkiem Grupy Interesariuszy Bankowych – ciała doradczego przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego, gdzie m.in. kieruje pracami zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
fragment munduru z naszywką-flagą Polski
Komentarze ekspertów

FOR: osłabianie gospodarki i finansów państwa godzi w obronność kraju

W obecnej sytuacji potrzebujemy nie kreatywnych zmian prawnych, lecz planu budowy bezpieczeństwa militarnego, który nie naruszałby stabilności finansów publicznych i rozwoju krajowej gospodarki. Strategia nieodpowiedzialnego zwiększania wydatków państwa i zadłużenia kraju może skończyć się bardzo wysoką inflacją, kolejnymi podwyżkami stóp procentowych i destabilizacją gospodarki. Godziłoby to zarówno w obronność kraju, jak i w sytuację ekonomiczną obywateli, podkreślają w opublikowanym komunikacie dr Sławomir Dudek, Główny ekonomista FOR i Marcin Zieliński, Ekonomista FOR.

CZYTAJ WIĘCEJ
Obligacje i pieniądze
Gospodarka

Rosnąca rentowność polskich obligacji skarbowych – kłopot dla budżetu i dla banków

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wyniosła w poniedziałek 22 listopada 3,231 i była nieco niższa niż w piątek 19 listopada (3,384), ale od początku miesiąca wzrosła o blisko 0,4 pkt proc., a od początku roku o blisko 2 pkt proc. Wraz ze wzrostem rentowności obligacji rosnąć będzie koszt obsługi zadłużenia państwa, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
nieruchomości, mieszkania
Nieruchomości

Koszt najmu wciąż wyższy niż rata kredytu, przeprowadzka do własnego lokalu najbardziej opłaca się w Częstochowie

Pandemia najmocniej dotknęła rynek najmu w największych miastach i w ośrodkach akademickich. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w porównaniu z marcem 2020 r. największe spadki kosztu najmu pojawiły się w Krakowie (-10%), Toruniu (-9%) i Warszawie (-9%). Poza tym duże wzrosty odnotowaliśmy jedynie w Sosnowcu (+15%).

CZYTAJ WIĘCEJ
Budynek banku
Raporty | Z rynku finansowego

Rentowność 100 największych banków na świecie spadła o prawie 3 proc. w 2020 roku, raport Deloitte

Prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej wskazują, że średni zwrot z kapitału własnego w amerykańskim sektorze bankowym może spaść do 5,6 proc. w 2020 r. – wskazują eksperci firmy doradczej Deloitte w raporcie „2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation”. Analitycy przewidują, że wskaźnik ROE 100 największych banków w USA, Europie i Azji mógł w 2020 r. obniżyć się do 6,8 proc. Niskie stopy będą wpływać na gorsze marże odsetkowe netto, ograniczając dochody banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
umowa, najem
Nieruchomości

Najem mieszkań w III kwartale 2020 roku: dobry czas dla lokatorów

Pandemia i wywołane nią zmniejszenie liczby najemców jest problemem dla części osób, które zainwestowały w mieszkania na wynajem. Niezwykłe jest jednak to, że nawet jeśli mieszkanie przez pół roku stoi puste, to i tak zyskowność takiej inwestycji jest 3-krotnie wyższa niż lokaty bankowej. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w takiej sytuacji tzw. rentowność netto wynosi średnio 1,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/07-08

Bankowość Spółdzielcza: Ryzyko kredytowe to zasadnicze wyzwanie

W bankach spółdzielczych funkcjonują różne procedury badania zdolności kredytowej. Często pochodzą one od podmiotów zewnętrznych. Prawo bankowe stanowi, że bank nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane dotyczące 16 976 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Przedmiotem analizy były osiągnięte przez nich wyniki finansowe w I kw. br. Okazało się, iż wyniki te były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/12

Europejskie banki – wyboista droga ku rentowności

Duże zyski to już przeszłość

Niska rentowność europejskiego sektora bankowego to od wybuchu kryzysu finansowego nieodłączny element krajobrazu. Średnia stopa zwrotu z kapitału własnego unijnych banków oscyluje wokół 3%. Dla największych graczy liczby te wyglądają co prawda nieco lepiej, ich rentowność jest jednak i tak rażąco poniżej kosztu kapitału szacowanego na 10-12%. To także kilka punktów procentowych poniżej poziomów notowanych w USA.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2