Analiza Schroders – ocena kapitału ludzkiego jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Analiza Schroders – ocena kapitału ludzkiego jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego
Fot. stock.adobe.com / Sascha
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Schroders opublikował nowe ramy oceny wartości kapitału ludzkiego z których wynika, że jego ocena powinna odgrywać kluczową rolę przy ocenie spółek, w które zamierzamy inwestować. Ramy obejmują prosty zestaw ilościowych wskaźników księgowych, które mogą być stosowane wraz z technikami jakościowymi, aby umożliwić inwestorom lepsze zrozumienie wkładu zarządzania kapitałem ludzkim w zyski i produktywność firmy.

Analiza Schroders, stworzona przy wsparciu akademickim Oxford Rethinking Performance Initiative w Saïd Business School, University of Oxford i California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) potwierdza, że kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem napędzającym produktywność i rentowność firmy, oraz że firmy z trwałymi ramami zarządzania generują większe zwroty z inwestycji i wartość dla inwestorów.

– Z badania wynika, że inwestorzy nie mogą ignorować zarządzania kapitałem ludzkim przy ocenie spółek, w które inwestują.  

Zmienność na rynku będzie rosła a nasza analiza pokazuje, że firmy z dobrze opracowanymi procesami zarządzania kapitałem ludzkim będą prawdopodobnie lepiej przygotowane na przyszłość.

Nawet w miarę ewolucji integracji sztucznej inteligencji w różnych branżach, ludzie jako główne źródło tworzenia wartości w firmie zachowają swoją rolę powiedział Angus Bauer, dyrektor ds. badań dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmie Schroders.

Czytaj także: Oficjalnie zakończyła się pandemia – o czym muszą pamiętać firmy i pracownicy?

Trudno oszacować kapitał ludzki

Nicholette MacDonald Brown, szefowa zespołu akcji europejskich w Schroders, która wykorzystuje wyniki tej analizy do swojego procesu inwestycyjnego, dodała:

– W przeciwieństwie do czynników środowiskowych, które są przejrzyste, kapitał ludzki był tradycyjnie trudny do oszacowania, zwłaszcza w przypadku dolnej granicy kapitalizacji rynkowej, gdzie dane są wyjątkowo nieprzejrzyste.

Ramy te pozwalają aktywnym zarządzającym, takim jak my, uzyskać lepszy wgląd w firmy w naszym uniwersum inwestycyjnym.

Możemy zidentyfikować firmy, które przodują w procesie zarządzania kapitałem ludzkim oraz te, dla których stanowi to słaby punkt, aby podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji i zaangażowania.

Czytaj także: Pracodawcy i pracownicy: co zmieniła najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy?

Najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego przez Schroders

– Efekty dobrego zarządzania kapitałem ludzkim można zdefiniować i zmierzyć oraz wskazać strukturalne i cykliczne powody, na których obecnie należy się skupić.

– Stopy zwrotu z kapitału ludzkiego są dodatnio skorelowane z nadwyżkami przyszłych stóp zwrotu (przekraczającymi odpowiedni poziom odniesienia lub indeks) w wielu horyzontach czasowych i w większości sektorów, nawet po uwzględnieniu zwrotu z zaangażowanego kapitału i dostosowaniu pod kątem różnych czynników.

– Istnieje wiele ścieżek zarządzania kapitałem ludzkim wpływających na bilanse oraz zyski i straty.

– Nie należy jednak zapominać, że istnieje ryzyko związane ze zbytnim skupieniem się na obiektywnym pomiarze kapitału ludzkiego. Analiza kapitału ludzkiego musi łączyć ocenę jakościową i ilościową. Dzięki wskaźnikom KPI służącym do identyfikacji dobrego zarządzania kapitałem ludzkim możemy rozważyć czynniki napędzające zmiany i pokazać, jak zoptymalizować produktywność kapitału ludzkiego.

Więcej informacji na temat badań i ich wyników można znaleźć tutaj.

Ramy te stanowią uzupełnienie Planu Zaangażowania Schroders, który określa priorytety i podejście do współpracy z firmami.

Źródło: Schroders