Autor: km

Forum Bankowe 2024 dr Mariusz Cholewa, BIK
Wydarzenia

Forum Bankowe 2024: prezes BIK optymistycznie o szansach rozwoju sektora bankowego

– Przed nami Forum Bankowe 2024, coroczne wydarzenie, ważne miejsce wymiany poglądów i doświadczeń branży finansowej. Będę miał przyjemność przedstawić zjawiska na rynku kredytowym, naświetlić wyzwania i możliwości, które moim zdaniem wpływają na sytuację i perspektywy sektora bankowego w naszym kraju – powiedział portalowi BANK.pl dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Nowina-Jankowski
Pożegnania

Nie żyje Andrzej Nowina-Jankowski, były wiceprezes Sądu Polubownego przy ZBP

Andrzej Nowina-Jankowski, był ekspertem w zakresie prawa cywilnego i bankowego, zaangażowanym w działalność na rzecz polskiego sektora finansowego. Uczestniczył w przygotowywaniu statutu Związku Banków Polskich, był także autorem regulaminu Sadu Polubownego przy ZBP, w którego składzie zasiadał przez długie lata, pełniąc m.in. funkcję sekretarza i wiceprezesa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Snowflake | Chmura obliczeniowa buduje przewagę w branży finansowej

W ostatnich latach obserwowany jest istotny zwrot w kierunku transformacji cyfrowej banków opartej na wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Widać to choćby za sprawą stale udoskonalanej inicjatywy PolishCloud przygotowanej przez Związek Banków Polskich. Ma ona na celu przyspieszenie procesu wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego. Ostatnia odsłona projektu zawiera m.in. wytyczne dotyczące zadań, procedur i procesów, jakie banki powinny przeprowadzić, aby przygotować się do działań w chmurze.

CZYTAJ WIĘCEJ
FLBS 2022: pożegnanie Piotra Matwieja.
Bankowość spółdzielcza

Prezes ZBP wspomina Piotra Matwieja podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Nikt z nas nie przypuszczał, że tegoroczne spotkanie liderów polskiej bankowości lokalnej będzie się łączyć z pożegnaniem – tymi słowami prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, nawiązał do wiadomości o śmierci Piotra Matwieja, doradcy zarządu Związku Banków Polskich, która to wiadomość dotarła do uczestników Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 w trakcie obrad forum.

CZYTAJ WIĘCEJ
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2019
Gospodarka | Wydarzenia

Kongres MŚP: firmy, które inwestują osiągają większe przychody i lepsze wyniki finansowe

Podstawowym celem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (16-18.10.2019 r.) w Katowicach jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, a jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, aspirującymi do ciągłego rozwoju i wymiany doświadczeń, podbijającymi nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1