Prezes ZBP wspomina Piotra Matwieja podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Prezes ZBP wspomina Piotra Matwieja podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych
FLBS 2022: pożegnanie Piotra Matwieja. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nikt z nas nie przypuszczał, że tegoroczne spotkanie liderów polskiej bankowości lokalnej będzie się łączyć z pożegnaniem - tymi słowami prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, nawiązał do wiadomości o śmierci Piotra Matwieja, doradcy zarządu Związku Banków Polskich, która to wiadomość dotarła do uczestników Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 w trakcie obrad forum.

Prezes ZBP przypomniał, iż Zmarły był „jednym z największych przyjaciół polskiej bankowości lokalnej”, choć to określenie nie wyczerpuje wszystkich Jego zasług.

– Kiedy myślę o Piotrze Matwieju, przed oczyma mam historię polskiej bankowości spółdzielczej okresu transformacji. Piotr całym sobą w ostatnich kilkudziesięciu latach był człowiekiem, który bez reszty poświęcał się budowie polskiej bankowości w naszych małych ojczyznach – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Innym obszarem aktywności zawodowej Zmarłego była edukacja kadr bankowych.

– Zawsze był przekonany, że kształcenie kadr dla polskiej bankowości, bankowości lokalnej to jest krytyczny czynnik sukcesu polskiej bankowości lokalnej – dodał prezes ZBP.

Wspomniał on również o uczestnictwie Piotra Matwieja w działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

– Placówkę tę budowaliśmy po to, żeby z jednej strony realizować programy publiczne, w których zaangażowane jest środowisko bankowe, ale także żeby pokazać, że polskie środowisko bankowe jest w stanie sięgać do środków w programach ramowych Unii Europejskiej – wspomniał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Piotr Matwiej był też współtwórcą programu działań Rady Konsultacyjnej oraz Konwentu na rzecz Stabilizacji i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

– Nie było tygodnia, nie było dnia, żeby nie zwracał uwagę na szanse, ale czasami na zagrożenia, które dotyczą naszego biznesu – zauważył prezes ZBP, przypominając mało znany fakt z życia Zmarłego, który udzielał się również na polu artystycznym, śpiewając w chórach.

– Będziemy pamiętać o Piotrze Matwieju, dobrym człowieku i ogromnym przyjacielu polskiej bankowości spółdzielczej – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Posłuchaj: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP wspomina Piotra Matwieja, 20.09.2022 r.

Źródło: aleBank.pl