Autor: BNP Paribas

Bankowość

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. obejmuje pakiet mniejszościowy w IPF Group S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach działalności w zakresie inwestycji kapitałowych Capital Development zawarł umowę inwestycyjną z IPF Group S.A. oraz jej założycielem i większościowym udziałowcem Panem Mariuszem Dolatą. W efekcie Bank BGŻ BNP Paribas S.A stał się mniejszościowym udziałowcem w IPF Group oraz zapewnił finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Rynki Finansowe, 02.03.2015

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111Na bardzo dobre zachowanie się indeksów na giełdach zagranicznych w ubiegłym tygodniu wpłynęło porozumienie w sprawie Grecji zawarte w piątek wieczorem 20 lutego oraz wypowiedzi szefów banków centralnych. Globalny indeks MSCI World, obrazujący zachowanie się rynków rozwiniętych, osiągnął nowe historyczne szczyty. Niemiecki DAX wzrósł na przestrzeni tygodnia o 3,18%. Nieco słabiej wypadł rynek amerykański, gdzie S&P 500 spadł o 0,27%. Obydwa indeksy ustanowiły w minionym tygodniu kolejne szczyty. Na tym tle rynek polski wyglądał umiarkowanie dobrze. Polski rynek mierzony indeksem WIG wzrosł w ubiegłym tygodniu o 1,4%, zaś na przestrzeni całego miesiąca o 3,1%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe 23.02.2015

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty akcji skutecznie hamowało utrzymujące się napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz widmo opuszczenia przez Grecję Strefy Euro. W skali tygodnia indeks największych krajowych spółek WIG20 odnotował niewielki wzrost o 0,08%. Znacznie lepiej radziły sobie spółki o średniej i małej kapitalizacji skupione w indeksach mWIG40 oraz sWIG80 rosnąc o odpowiednio 0,74% oraz 1,13% w relacji do zeszłego piątku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, komentarz tygodniowy. 16.02.2015

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111W minionym tygodniu zachowanie rynków finansowych determinowane było wydarzeniami geopolitycznymi, głównie kwestią posiedzenia Eurogrupy w sprawie Grecji oraz sytuacją na Ukrainie. W pierwszej połowie tygodnia zwłaszcza ten drugi problem implikował zachowanie się warszawskiego parkietu. Rynki akcji entuzjastycznie przyjęły podpisane w środę wieczorem w Mińsku porozumienie w sprawie rozejmu na wschodzie Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, 19.01.2015

bnp.paribas.01.400x129W czwartek Bank Centralny Szwajcarii zaskoczył rynek obniżając minimalny zakres wahań stopy depozytowej do poziomu -0,75%. Jednocześnie zniesiono obowiązujący dotychczas minimalny poziom kursu walutowego w stosunku do euro, który wynosił 1,2 EUR/CHF. Prowadząc tak niekonwencjonalną politykę, bank liczy na zerwanie z panującym stereotypem o franku szwajcarskim jako waluty posiadającej status „safe-haven” (ang. oaza spokoju), co prowadziło dotychczas do ciągłego napływu kapitału spekulacyjnego do Szwajcarii, umacniając konsekwentnie jej walutę. Utrzymanie sztywnego kursu EUR/CHF słono kosztowało szwajcarskie władze monetarne, a ewentualne rozpoczęcie QE w Strefie Euro zwiększyłoby koszt obrony kursu franka względem euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, 15.12.2014

bnp.paribas.01.400x129Miniony tydzień był relatywnie ubogi pod kątem publikacji polskich danych makroekonomicznych. W związku z tym na nastroje inwestorów na polskim rynku akcji duży wpływ miała koniunktura na giełdach zagranicznych oraz narastające obawy o stabilność polityczną Grecji. Ostatecznie indeks szerokiego rynku WIG spadł w tym okresie 2,6%. Rynek akcji niemieckich spadł o 4,9%. Z kolei rynek amerykański reprezentowany przez indeks S&P500 spadł o 3,5%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki finansowe, 17.11.2014

bnp.paribas.01.400x129Ubiegły tydzień był okresem kontynuacji spadków z początku miesiąca. Impet sprzedaży na polskim rynku został wyhamowany w drugiej połowie dnia w piątek, na fali entuzjazmu po dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych oraz lepszych od oczekiwań odczytów polskiego PKB. W skali tygodnia indeks WIG stracił 0,1%. Rynek akcji amerykańskich mierzony indeksem S&P wzrósł w tym samym okresie o 0,4%, a rynek niemiecki mierzony indeksem DAX spadł o 0,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, 09.10.2014

bnp.paribas.01.400x129Ubiegły tydzień był okresem podwyższonej zmienności na warszawskiej giełdzie. Pretekstem stały się nienajlepsze publikacje makroekonomiczne i rozczarowanie po konferencji szefa EBC – Mario Draghi’ego. Relatywnie słabo zachowywały się rynki akcji w Europie Zachodniej, gdzie główny wskaźnik niemieckiego rynku DAX spadł o 3,1%, jak również rynek amerykański, na którym S&P 500 spadł o 0,8%. Główny indeks giełdy warszawskiej WIG spadł w tym okresie o 1,5%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, 29 09 2014

bnp.paribas.01.400x129Ubiegły tydzień był okresem spadków na warszawskiej giełdzie. Pretekstem do sprzedaży i realizacji zysków z ubiegłego tygodnia były słabe dane z gospodarek Europy Zachodniej. Analogicznie do rynku polskiego zachowywały się rynki akcji w Europie Zachodniej, gdzie główny wskaźnik niemieckiego rynku DAX spadł o 3,2%, jak również rynek amerykański, na którym S&P 500 spadł o 1,4%. Główny indeks giełdy warszawskiej spadł w tym okresie o 1,9%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe – BNP Paribas Bank Polska, 15.09.2014 r.

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111Miniony tydzień upłynął pod znakiem korekty ostatnich wzrostów na krajowym parkiecie. Słabe zachowanie polskich indeksów można tłumaczyć naturalną chęcią realizacji zysków przez inwestorów – od dołka z 8 sierpnia do zeszłego poniedziałku szeroki indeks WIG zyskał w sumie aż 10,1%. Naturalnie, najsłabszym segmentem był ten, który w ostatnim czasie zachowywał się najmocniej, czyli indeks WIG20. Zdecydowanie lepiej radziły sobie spółki o mniejszej kapitalizacji, skupione w indeksach WIG50 oraz WIG250.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka | Komentarze ekspertów

Rynki Finansowe, 04.08.2014

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111Ubiegły tydzień był okresem silnej realizacji zysków na rynkach zagranicznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Wyprzedaży nie uniknął również rynek polski, gdzie indeks WIG spadł o 2,36%. Równolegle, S&P 500 stracił 2,69%, zaś DAX 4,50%. W przypadku rynku polskiego i Europy Zachodniej, dodatkowym katalizatorem spadków były sankcje nałożone na Rosję.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Komentarz tygodniowy „Rynki Finansowe” – BNP Paribas 21.07.2014

bnp.paribas.biuro.maklerskie.01.400x111Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia zarówno na giełdzie warszawskiej, jak i na wielu europejskich rynkach, upłynęła pod znakiem dobrych nastrojów i wzrostów będących odreagowaniem po spadkach z poprzedniego tygodnia. Nastroje na GPW pogorszyły się w czwartek, z powodu ogłoszenia kolejnych sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone. Na przestrzeni tygodnia stopa zwrotu z indeksu WIG wyniosła 0,45%, w analogicznym okresie DAX wzrósł o 0,56%, zaś S&P500 o wzrósł o 0,54%.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1