Rynki Finansowe, komentarz tygodniowy BNP Paribas Bank Polska, 08.12.2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.04.400x267Nastroje inwestorów w ubiegłym tygodniu znajdowały się pod wpływem decyzji banków centralnych i nowych odczytów wskaźników wyprzedzających przemysłu. Stopa zwrotu z indeksu WIG w wyniosła w tym okresie +0,1%. Rynek niemiecki wzrósł o 2,6%. Z kolei, rynek amerykański reprezentowany przez indeks S&P500 wzrósł o 0,2%.

Listopadowy odczyt wskaźnika PMI polskiego przemysłu zaskoczył rynek pozytywnie. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 51,2 punktów w październiku do 53,2 punktów, co należy odczytać jako zapowiedź przyśpieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w nadchodzących miesiącach. Odczyt PMI przemysłu dla całego regionu CEE znajduje się powyżej poziomu 50 punktów, co zapowiada wzrost produkcji przemysłowej w przedziale od pięciu do dziesięciu procent w skali rocznej m.in. w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Wśród ważnych dla inwestorów wydarzeń w ubiegłym tygodniu należy wymienić posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które nie przyniosło zmian w bieżącej polityce monetarnej. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 2%. Większość członków RPP jest przekonana, że presja na wzrost cen w Polsce pojawi się w najbliższych miesiącach, opierając swoje obawy na obserwowanej poprawie dynamiki polskiego PKB za trzeci kwartał 2014. Niski poziom cen w Polsce, członkowie gremium uzasadniają oddziaływaniem czynników zewnętrznych, na które zmiana polskich stóp procentowych nie będzie miała wpływu. Tym niemniej, decyzje części członków RPP skutkujące utrzymaniem w Polsce jednej z najwyższych realnych stóp procentowych na świecie pozostaje niezrozumiałe dla wielu uczestników rynku, szczególnie w warunkach braku ryzyka inflacyjnego w horyzoncie najbliższych kilku lat.

Najnowsze odczyty wskaźnika ISM przemysłu w Stanach Zjednoczonych rozwiały obawy na temat perspektyw amerykańskiej gospodarki. Tym samym, niepokój wielu inwestorów o destrukcyjny wpływ silnego dolara na kondycję gospodarki Stanów Zjednoczonych okazały się nieuzasadnione. Szczególnie znamienne jest także to, że aprecjacja dolara nie przeszkodziła w przyśpieszeniu amerykańskiego eksportu. Przeciwnie – mocny dolar i spadające ceny surowców energetycznych pozwalają na trzymanie w ryzach inflacji.

Z kolei, odczyty wskaźników wyprzedzających dla sektora przemysłowego krajów Strefy Euro są w dużym stopniu rozczarowujące. Wyniki badania PMI są najsłabsze od połowy 2013 i sygnalizują stagnację produkcji przemysłowej w trzech największych gospodarkach Strefy Euro. Niemiecka gospodarka cierpi z powodu spadku eksportu. Przemysł Francji i Włoch pozostaje w nienajlepszej kondycji już od początku 2014 roku.

Rynki Finansowe, komentarz tygodniowy BNP Paribas Bank Polska, 08.12.2014 – pobierz.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska