Polityka monetarna / Polityka pieniężna

Komentarze ekspertów

Silny sektor finansowy potrzebny do pokonania inflacji bez zapaści gospodarczej i spadku dobrobytu społeczeństwa

O stopach procentowych, polityce pieniężnej, polityce klimatycznej i sektorze bankowym mówi dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, profesor Szkoły Głównej Handlowej, wicedyrektor Instytutu Finansów w SGH, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim w listopadowym numerze Miesięcznika Finansowego Bank. Prezentujemy wybrane fragmenty tego wywiadu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba Narodowego Banku Polskiego w Warszawie
Gospodarka

Joanna Tyrowicz, kandydatka do RPP: priorytety w polityce pieniężnej to obniżenie inflacji, poprawa komunikacji NBP

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Joanny Tyrowicz na członkinię Rady Polityki Pieniężnej. Podczas posiedzenia komisji Tyrowicz mówiła, że lista priorytetów polityki pieniężnej obecnie obejmuje dwie sprawy: obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek trzymający wirualny globus
Raporty

Kredyty wysokodochodowe, jedyne dostępne dla wielu firm, zwłaszcza MSP, kurczą się

High Yield – kredyty (podobnie też obligacje) o względnie wysokiej rentowności, ale i o podwyższonym ryzyku. Są on oferowane klientom nie będącym w stanie spełnić standardów bezpieczeństwa finansowego i zabezpieczeń na poziomie np. dużych korporacji. Kredyty te uwzględniają wyższe ryzyko w formie wyższego oprocentowania.
Poniżej skrót i wybrane fragmenty z oryginalnego opracowania (w jez. angielskim), które zawiera pełen wywód poparty licznymi przykładami, wykresami i metodologią, czytamy w opracowaniu ekspertów Allianz Trade.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński, prezes NBP.
Gospodarka

Prezes NBP w Sejmie: polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania wzrostu

Polityka pieniężna nadal będzie prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego – powiedział w Sejmie prof. Adam Glapiński, składając Sprawozdanie z działalności NBP w 2021 roku. Dodał, że obniżanie inflacji wygenerowanej przez silne szoki podażowe, przy perspektywie spowolnienia PKB, musi następować stopniowo.

CZYTAJ WIĘCEJ
banknoty z róznych krajów, zwinięte w rolki
Gospodarka

Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP

Na koniec 2021 r. rezerwy dewizowe NBP osiągnęły równowartość 166 mld dol., wzrastając sześciokrotnie w stosunku do poziomu z 2000 r. i niemal dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. W rankingu krajów dysponujących największymi rezerwami dewizowymi Polska plasuje się na wysokiej 20. pozycji, piszą Beata Berłowska i Juliusz Jabłecki w artykule opublikowanym na portalu Obserwator Finansowy, który udostępniamy na podstawie udzielonej licencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
napis 2022 na tle wskaźników giełdowych
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Co czeka inwestorów w 2022 roku: czy banki centralne nie przesadzą z zacieśnieniem monetarnym i nie schłodzą inwestycji?

Przyszły rok nie będzie łatwy dla inwestorów. Tam, gdzie są ryzyka i obawy, tam są też wyższe stopy zwrotu. Tych jednak niemało. Czy pandemia pozwoli wreszcie na stałe otworzyć azjatyckie porty i fabryki? Czy łańcuchy dostaw odblokują się? Czy szybujące ceny energii w Europie nie zatopią europejskiego przemysłu? Czy banki centralne nie przesadzą z zacieśnieniem monetarnym i nie schłodzą inwestycji? ‒ komentuje Mikołaj Raczyński, zarządzający aktywami i członek zarządu Noble Funds TFI.

CZYTAJ WIĘCEJ
Łukasz Hardt
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Łukasz Hardt z RPP: inflacja, mamy początek efektów drugiej rundy

Rozpoczęty proces normalizacji polityki pieniężnej w październiku ‒ poprzez podwyżkę stopy referencyjnej o 40 pb ‒ musi być kontynuowany, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt. Według niego, bank centralny poprzez swoją komunikację powinien stabilizować oczekiwania inflacyjne, co może potencjalnie obniżyć docelowy poziom stopy procentowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 21