Rynki Finansowe, 13.10.2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bnp.paribas.01.400x129Polska giełda poddała się w ubiegłym tygodniu niekorzystnym tendencjom obserwowanym na globalnych parkietach. WIG spadł w skali tygodnia o 1,9%, indeks największych europejskich spółek Euro Stoxx 50 zniżkował o 4,5%, a amerykański S&P 500 o 3,1%.

Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia dla krajowych inwestorów były obniżki głównych stóp procentowych w Polsce dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna, określająca oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych NBP i będąca podstawowym odniesieniem do ustalania wysokości oprocentowania w bankach, spadła o 0,5 punktu procentowego do wysokości 2%. Dodatkowo, aż o 1 punkt procentowy spadła stopa lombardowa, która wykorzystywana jest od ustalania maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek – poziomu mającego istotny wpływ na koszt kredytu konsumpcyjnego w bankach.

Przesłanką do obniżek stóp było spowolnienie wzrostu gospodarczego obserwowane w ostatnich miesiącach oraz deflacja (czyli spadek cen w gospodarce). Pogorszenie koniunktury wywołała przede wszystkim wojna na sankcje pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Obniżka stóp oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy daje jednak szansę na to, że ubytki w eksporcie zostaną zrekompensowane przez wzrost konsumpcji krajowej. Walka z deflacją jest z kolei konieczna, ponieważ jej długie utrzymywanie się sprzyja stagnacji lub nawet spadkowi aktywności gospodarczej.

Duża skala obniżki i wyraźnie łagodny ton komunikatu po posiedzeniu Rady, spowodowały, że uczestnicy rynków finansowych spodziewają się kontynuacji spadków stóp, być może w skali większej niż oczekiwana do tej pory. Nie pozostało to bez wpływu na rynek obligacji, gdzie obserwowaliśmy wyraźne wzrosty. Indeks obligacji skarbowych TBSP wzrósł w skali tygodnia o 1,0%. Ceny długoterminowych, dziesięcioletnich obligacji DS0725 wzrosły nawet o 2,6%. Doprowadziło to rentowności obligacji do rekordowo niskich poziomów. Mimo tych zwyżek cen rządowych papierów dłużnych, utrzymujemy nasze lekko negatywne nastawienie do rynku obligacji uznając, ze nabywanie obligacji z obecnie notowanymi poziomami rentowności jest, w średnim i dłuższym terminie, obarczone sporym ryzykiem. Oczekujemy, że spowolnienie gospodarcze i deflacja okażą się zjawiskami krótkotrwałymi.

Obniżki stóp w dłuższym terminie powinny pozytywnie przełożyć się na rynek akcji. Wpływają one korzystnie na koszty funkcjonowania spółek i na wzrost wycen fundamentalnych oraz zwiększają atrakcyjność inwestowania na giełdzie. Czynnikiem ryzyka pozostaje oczekiwane zwiększenie zmienności na głównych rynkach światowych. Nasze nastawienie do polskiego rynku akcji pozostaje na neutralnym poziomie.

Źródło: BNP Paribas