Autor: Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB

Książka do ekonomii
BANK 2024/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Kiedy wzrośnie oprocentowanie depozytów?

Niska stopa oszczędności gospodarstw domowych pogarsza długoterminowe perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Choć banki mają wysoką nadpłynność i niską relację kredytów do depozytów, udział tych ostatnich w polskim PKB spada. Raport naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego „Kierunki ewolucji depozytów bankowych i ich przyszła rola w rozwoju polskiego sektora bankowego” wyjaśnia, dlaczego oprocentowanie depozytów nie nadąża za inflacją, kreśli przyszłe scenariusze dla banków i deponentów i prezentuje kilka ważnych rekomendacji dla polityki instytucji finansowych i polityki publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Temat Numeru | Rok Edukacji Ekonomicznej | Edukacja finansowa to misja społeczna

Wiedza ekonomiczna Polaków rośnie, ale wciąż jest wiele do zrobienia w tym obszarze. Sami zresztą oceniamy jej poziom jako słaby, co potwierdza, że programy edukacyjne w tym zakresie są potrzebne. Na czym powinny się skupiać? Jak oszczędzać, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak świadomie korzystać z kredytów, adekwatnie do możliwości finansowych. W tym wciąż się gubimy, a finanse osobiste – jak pokazują badania – mają ogromny wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Przed edukacją ekonomiczną stoi wiele zadań, a badania pokazują, że nawet misja społeczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
rosnące stosy monet, wykres w górę, dłonie człowieka
BANK 2024/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Nominalne wysokie zyski banków przesłaniają faktyczne rezultaty

Banki osiągnęły w 2023 r. spektakularnie wysokie wyniki, ale kolejne lata będą znacznie słabsze. To stawia pod znakiem zapytania zdolność sektora do odtwarzania kapitału i finansowania potrzeb inwestycyjnych gospodarki. Pomimo wyglądających na doskonałe nominalnych rezultatów, realnie sektor bankowy wciąż się kurczy i potrzebuje zmiany polityki regulatorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wyboista droga
BANK 2024/02

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki na wyboistej drodze do zrównoważonego rozwoju

Cele klimatyczne, zielona transformacja i zrównoważony rozwój – to pojęcia, które skupiają społeczną uwagę na całym świecie. Banki jako sektor mają być motorem ­społeczno-gospodarczej transformacji. Mają z tym wiele problemów, bo standardy i regulacje dopiero powstają, a wprowadzanie zasad ESG, choć długoterminowo przyniesie korzyści, może być krótkoterminowo kosztem. Jak wobec tego zasady ESG wdrażają polskie banki?

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2024/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Wrażliwość banków na straty kredytowe

Polski sektor bankowy dość skutecznie kontroluje ryzyko kredytowe i poziom powstających w jego wyniku strat. Wskaźnik złych kredytów maleje, ale do poziomów w sektorach bankowych krajów Europy Zachodniej mamy spory dystans. Nie jest całkowicie nieprawdopodobny scenariusz makroekonomiczny, w którym gwałtowne pogorszenie sytuacji w krótkim czasie stanowiłoby bardzo duży problem dla polskiego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki mogą okazać się za małe, by wspierać gospodarkę

Polski sektor bankowy jest mały, najbardziej obciążony w Europie daninami, a to zwiększa jego strukturalne problemy. Najważniejszym jest to, że się kurczy – aktywa i kapitały zmniejszają się w stosunku do PKB. Zyski zależą od wyniku odsetkowego, a spadek stóp spowoduje ich obniżkę i brak szans na odbudowę kapitału. To ogranicza możliwość finansowania przez banki polskiej gospodarki na skalę jej potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Błędy w implementacji PSD2 okazały się kosztowne

Regulująca rynek płatności dyrektywa PSD2 spowodowała diametralne zmiany w tym segmencie usług finansowych. Zrewolucjonizowała ona zarówno rynek dostawców, zakres ich odpowiedzialności, jak i zasady gry, wpłynęła też na wysokość opłat. W Polsce zapisy dyrektywy przetłumaczono błędnie, myląc pojęcia uwierzytelnienia i autoryzacji. Trzeba to szybko naprawić – twierdzą autorzy raportu „Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmian”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polskie banki z opóźnieniem spełniają wymogi MREL

Polskie banki mają wciąż niedobory do spełnienia wymogu MREL, ale osiągnięcie go w tym roku zwiększy odporność naszego systemu finansowego i bezpieczeństwo niegwarantowanych depozytów. Emisje długu podporządkowanego szacowane na ok. 30 mld zł przy ograniczonych możliwościach pozyskania kapitału i w trudnych warunkach rynkowych pociągną za sobą koszty, które obniżą zyski banków w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny obraz budynku banku
BANK 2023/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Polski sektor bankowy się kurczy

Inflacja pozwoliła bankom osiągnąć lepsze wyniki. W tym roku będą rekordowe, lecz perspektywy na następne lata są znacznie gorsze, gdyż wzrost ten jest przejściowy. Krótkoterminowym wahaniom podlegają również aktywa, akcja kredytowa i kapitały własne banków. Ich erozja może się jeszcze pogłębić, polski sektor bankowy się kurczy i wszedł w okres wysokiej niestabilności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | ESG to nie mitręga, ale nowa szansa

Banki dokonują alokacji kapitału i dlatego ich działalność ma zasadnicze znaczenie dla transformacji europejskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Raport „ESG w sektorze bankowym” wskazuje, jakie znaczenie powinny mieć w strategii banku zagadnienia ESG, jak mogą one wpływać na postawy swoich interesariuszy oraz jak powinny raportować i komunikować swoją aktywność w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
osiedle mieszkaniowe
Nieruchomości

Głodu mieszkaniowego nie zlikwiduje kredyt na 2 procent, ani nawet na zero procent

Nawet przy oprocentowaniu kredytu na poziomie 0 procent znacząca liczba polskich rodzin nie ma zdolności do obsługiwania kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z szacunkami od 35 procent gospodarstw domowych przy narzucie wzrostu oprocentowania kredytu na poziomie 2 pkt. procentowych do nawet 45 procent przy narzucie wzrostu oprocentowania kredytu na poziomie 5 pkt. procentowych jest odcięta od finansowania hipotecznego – wynika z Raportu „Dostępność kredytów mieszkaniowych w zmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Doświadczenia rynku polskiego.” opracowanego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Znak cyfrowego banku
BANK 2023/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Czy cyfrowy złoty może lśnić pełnym blaskiem?

Banki centralne na całym świecie pracują nad wprowadzeniem narodowych cyfrowych walut. NBP uważa, że wypuszczenie cyfrowego złotego byłoby bezzasadne. Jak najbardziej zasadne – twierdzą profesorowie Wojciech Cellary i Paweł Marszałek. Trzeba to jednak zrobić w sposób prosty, przejrzysty, jak najmniej naruszając sytuację interesariuszy, w tym klientów istniejącego systemu finansowego, nie ingerować w mechanizmy polityki monetarnej, w tym w podaż pieniądza.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Po co dalej osłabiać banki? To się musi źle skończyć

Wyniki banków w 2023 r. nie będą gorsze niż w roku ubiegłym – mówią prognozy. Wieloletnie trendy pokazują jednak, że obciążenia sektora doprowadziły już do zachwiania modelu biznesowego, a instytucje coraz mniej efektywnie wykorzystują środki finansujące ich działalność. Sektor się kurczy, następuje deprecjacja kapitałów, słabnie akcja kredytowa, a banki finansują zadłużenie państwa zamiast gospodarkę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Koszyk na zakupy
BANK 2023/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki powinny podejść strategicznie do rynku e-commerce

Dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zmieniający się błyskawicznie ekosystem metod i dostawców płatności to szansa dla banków. Mają potencjał, by dostarczać wartość na każdym etapie procesu zakupów, jednak muszą wyraźnie określić i wdrożyć swoje strategie, by nie pozostać jedynie „źródłem pieniądza”. Strategiczne propozycje dla banków przedstawiają autorzy raportu PAB-WIB.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | „Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw”

To tytuł raportu, jaki na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przygotowali: Ryszard Ciuła, Krzysztof Grochowski, Krzysztof Kalinowski, Tomasz Kowalak i Agata Krzyżanowska. Poświęcili go modelom biznesowym i różnicom w sposobie rozliczeń nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów po zmianie zasad z reguły net-metering na net-billing oraz perspektywom rozwoju rynku prosumenckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Dezinflacja musi boleć Im później, tym bardziej

Między Scyllą inflacji a Charybdą recesji nie ma łatwej drogi. Inflacja ma swoje oblicze monetarne, ale też społeczne. Przeprowadzenie dezinflacji jest niemożliwe, kiedy polityka fiskalna, strukturalna i monetarna nie wspomagają się wzajemnie. Im później się za dezinflację zabrać, tym bardziej będzie to bolesne. Jak zatem przeprowadzić ten proces? Doradza w tym raport „Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nauka i edukacja ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Prawo nie zabrania bankom wykorzystania potencjału zrzeszeń

Banki spółdzielcze, instytucje działające na rzecz lokalnych interesariuszy, funkcjonują w trudnym konkurencyjnym otoczeniu. Mogą w nim obronić swoją pozycję i misję, wykorzystując potencjał zrzeszeń. Jak się do tego zabrać od strony prawnej, by być w zgodzie z zasadami konkurencji – radzą autorzy najnowszego raportu powstałego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Banki spółdzielcze muszą się mocniej zintegrować

Choć banki spółdzielcze odgrywają nieocenioną rolę w finansowaniu lokalnych przedsięwzięć, w aktualnych realiach makroekonomicznych i rynkowych trudno im konkurować. Mogą poprawić swoją pozycję poprzez uwspólnianie procesów i technologii. Do tego powinna prowadzić większa integracja. Jaka? Mówi o tym raport przygotowany na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | W Europie rośnie problem niedostępności mieszkań

Malejąca dostępność mieszkań w wyniku rosnących nierówności, finansjalizacji i komodytyzacji pociągających za sobą wzrost cen nieruchomości – wobec tych wyzwań stoi polityka mieszkaniowa wszystkich europejskich państw. Skutkiem jest postępujące przeludnienie, deprywacja i gniazdownictwo, a tłem – starzenie się społeczeństw. Jak wobec 22 innych gospodarek radzi sobie Polska? Przeciętnie.
Ale – nadrabiamy. Także błędy innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Właścicielka firmy z dokumentami finansowymi i kalkulatorem
BANK 2022/11

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Tabele kursowe wcale nie były abuzywne

Orzeczenia – przynajmniej znaczącej części sądów w sprawach o kredyty we frankach – mają jeden schemat. Z zapisanego w umowie odesłania do tabeli kursowej wynika jednostronne kształtowanie kursu przez bank. Z tego z kolei – brak przejrzystości klauzuli umownej. A w związku z tym – nieuczciwość takiego postanowienia. Autorzy raportu „Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabeli kursowych” podważają taki ciąg rozumowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Czy i jak rozwiązać frankowy dylemat?

Problem kredytów hipotecznych we frankach w Polsce nie generuje ryzyka systemowego, niemniej spowodował on wysokie ryzyko prawne, dotkliwe zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jak rozwiązać ten problem, a może w ogóle nie ma takiej potrzeby? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w najnowszym opracowaniu, opublikowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Trzeba zacząć budować mieszkania dostępne dla ludzi

Wysoka inflacja, silny wzrost stóp procentowych, a w ślad za nimi kosztów kredytu, do tego bijące rekordy ceny mieszkań. Wszystko to powoduje, że marzenia setek tysięcy Polaków o własnym lokalu rozpływają się niczym fatamorgana. Dlatego idee i narzędzia budownictwa społecznego, dostępnego dla ludzi, trzeba tym szybciej wprowadzać w życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Finansowa | RAPORT PAB-WIB | Sektor bankowy w Polsce po wejsciu w zycie PSD2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, częściej nazywana
dyrektywą PSD2, jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.
Głównymi jej celami są m.in. sprawniejszy i bezpieczniejszy system płatności w całej Unii
Europejskiej oraz zapewnienie większej konkurencji na rynku fi nansowym

CZYTAJ WIĘCEJ
Bezgotówkowo | Wydarzenia

PSD2, sektor bankowy trzyma się mocno

W piątek 13 maja podczas webinarium PAB WIB zostanie zaprezentowany „Raport PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków”, który został opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.
Raport został przygotowany przez zespół badawczy kierowany przez Piotra Sterczałę oraz dr Miłosza Brakonieckiego z Obserwatorium.biz

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Webinarium i Raport PAB-WIB | Mamy kłopoty z tożsamością w cyfrowym świecie

Żeby korzystać z usług cyfrowych – prywatnych i publicznych – musimy posiadać cyfrową tożsamość. Co się powinno na nią składać? Jak mamy ją poświadczać? Gdzie powinny znajdować się potwierdzające ją dane i dokumenty? To kluczowe pytania dla sektora finansowego. Odpowiedzi na nie udzieliła grupa polskich naukowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2