Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Biometria w bankowości elektronicznej – teraźniejszość i klucz do przyszłości

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Biometria w bankowości elektronicznej – teraźniejszość i klucz do przyszłości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksperci od technologii twierdzą, że biometria to absolutna przyszłość. Wydłużający się czas oczekiwania na hasła, tokeny, konieczność zapamiętywania numerów PIN szybko zastępowane są indywidualnymi, niezbywalnymi ludzkimi cechami, takimi jak linie papilarne czy tęczówka oka.
 • Badania na użytkownikach bankowości elektronicznej potwierdzają, że klienci pozytywnie przyjęli biometrię – nie mają problemów z jej stosowaniem, postrzegają ją jako wygodną i chętnie ją stosują w takich operacjach, jak logowanie do aplikacji mobilnych.
 • Znaczna część banków wykorzystuje zdalną identyfikację opartą na wideo-identyfikacji, wspieraną mechanizmami biometrycznymi. Popularność tej metody przyspieszyły ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 i rozwój rynku e-commerce.
 • Dużą niewiadomą jest biometria behawioralna, aktualnie użytkowana w dość wąskim zakresie.
 • Istnieje potencjał do większego zastosowania biometrii w procesach autoryzacji transakcji.
 • Autoryzacja oparta na mobilnej autoryzacji, wykorzystującej metody biometryczne, odnalazła się jako czynnik uwierzytelniający w procesach kartowych jako mechanizm 3D Secure.
 • Wzrasta zainteresowanie obszarem biometrycznych danych osobowych ze strony władz i regulatorów, w tym Komisji Europejskiej, która pracuje nad koncepcją europejskiego cyfrowego portfela tożsamości.

To główne wnioski raportu „Biometria w bankowości elektronicznej”, prezentującego diagnozę sytuacji w zakresie narzędzi biometrycznych wykorzystywanych aktualnie przez polski sektor finansowy, szczególnie bankowy. Przygotował go zespół Obserwatorium.biz Sp. z o.o. w składzie Michał Olczak, dr Miłosz Brakoniecki, Marcin Wolski, Maciej Krzyżański, Dominika Rzęsa.

Biometria to nadal dość tajemniczo brzmiące pojęcie, wywodzące się z dwóch greckich słów „bíos” – „życie”, „metréō” -„mierzę”. Zgodnie z definicją „Encyklopedii PWN” jest to dziedzina nauk biologicznych zajmująca się zastosowaniem metod statystyki matematycznej w naukach przyrodniczych, przede wszystkim do analizy danych liczbowych oraz do testowania modeli matematycznych i hipotez teoretycznych dotyczących zmienności organizmów. Jej początki wywodzą się z kryminalistyki, w której poszukiwano sposobu identyfikacji osób innej niż tylko w oparciu o ich dane osobowe oraz opisy wyglądu. W XIX w. odkryto, że układ linii na opuszkach palców jest unikalny dla każdego człowieka, co okazało się przełomem i początkiem biometrii jako nauki.

Do XIX w. sięgają również korzenie koncepcji biometrii behawioralnej obsługi urządzeń, które wiążą się z wynalezieniem telegrafu. Operatorzy stawali się rozpoznawalni dzięki sposobowi, w jaki nadawali sygnały kodowane alfabetem Morse’a. W czasie II wojny światowej stosowano weryfikację autentyczności przekazywanych komunikatów na podstawie charakterystycznych dla znanych nadawców sposobów posługiwania się telegrafem. Z kolei identyfikacja na podstawie tęczówki oka sięga roku 1936, gdy okulista Frank Burch zidentyfikował różnice we wzorach ludzkich tęczówek i zaproponował metodę rozpoznawania osób w oparciu o te  wzory. Jednak dopiero w 1987 r. lekarze Leonard Flam i Aran Safir opatentowali koncepcję identyfikacji tęczówki opartą na unikalności jej układu, a technologie oparte na tych pomysłach zaczęły się szerzej rozwijać i komercjalizować dopiero w XXI w. Naukowe podwaliny pod biometrię głosu położył zaś Szwed Carl Gunnar Fant, który w 1960 r. opublikował model opisujący fizjologiczne komponenty akustycznej produkcji mowy. Jego odkrycia posłużyły do lepszego zrozumienia biologicznych składników mowy, co ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania mówcy.

Typy biometrii, ich zalety i wady

Rozwój biometrii na przestrzeni minionych dwóch wieków doprowadził do stworzenia kilku jej typów. Najszersze spektrum to analiza wizualna, w której skład wchodzą: odciski palców dłoni, wizerunek twarzy, wzór tęczówki oka, układ żył w palcach i siatkówce oka, geometria dłoni, a nawet budowa ucha. Nieco węższą paletą możliwoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK