BANK 2022/06

BANK 2022/06

Od Redaktora Naczelnego | Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości

Paweł Minkinaredaktor naczelny W roku 1992 ukazał się na rynku pierwszy numer „Miesięcznika Finansowego BANK”. Tytuł był symbolicznym nawiązaniem do periodyku, również miesięcznika, jaki ukazywał się od lutego 1933 do sierpnia 1939 r., niejako wskazując na przerwane okresem okupacji i realnego socjalizmu tradycje społecznej gospodarki rynkowej na ziemiach polskich. Ów 1992 r. zdecydowanie różnił się od realiów współczesnych – praktycznie we wszystkich interesujących […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Bankowość i Finanse | Kronika – czerwiec 2022

KADRY Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powierzenie Radosławowi Cholewińskiemu stanowiska członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Tomasz Wejcman, były Country Manager w Verifone, objął stanowisko prezesa w iPOS SA – spółce, która jest twórcą pierwszego kasoterminala oraz pierwszej kasy wirtualnej na terminalu. Jolanta Karny złożyła rezygnację ze stanowiska prezesa Aviva Polska. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Suwerenność energetyczna = masa potencjału x prędkość zachodzenia zmian

Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła podejście Unii Europejskiej do kwestii energii – obok zielonej transformacji na pierwszy plan wysunęło się bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych: ropy, gazu, węgla i paliwa jądrowego. Unijną odpowiedzią na rosyjską broń energetyczną ma być ograniczenie zużycia energii, przyspieszenie rozwoju OZE i wspólne zakupy gazu, czyli plan REPowerEU. Jego celem jest uniezależnienie Unii od rosyjskich surowców energetycznych do 2027 r. i przyspieszenie europejskiej transformacji energetycznej. Jaka jednak będzie cena tej niezależności?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Bankowość i Finanse | GOSPODARKA | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Czas jastrzębi

Światowe banki centralne zaczynają zdawać sobie sprawę, iż rosnąca inflacja może wkrótce niepostrzeżenie wymknąć się spod kontroli, o ile oczywiście już tego nie zrobiła. Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy poziomem inflacji a wciąż relatywnie niskimi stopami, wniosek może być tylko jeden: nadszedł czas jastrzębi. Ekonomistów intryguje dziś pytanie, czy po tym dynamicznym locie wzwyż na pewno czeka nas miękkie lądowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Muskularna Europa Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, przekonuje, iż wojna na Ukrainie pokazała, że Europa nie zdaje sobie sprawy, jak potężna mogłaby być na arenie światowej, a UE powinna prężyć muskuły bardziej niż dotychczas. Przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Lagarde powiedziała, że ogromny rynek Unii Europejskiej oznacza, że może ona dyktować warunki handlu, a poprzez prawo konkurencji także blokować […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Mocny skok w górę

Oczekiwania inflacyjne profesjonalistów rynkowych mocno wzrosły od napaści Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny. Analitycy, którzy wzięli udział w naszej ankiecie wyraźnie podnieśli w górę prognozy inflacji w porównaniu z przełomem marca i lutego. Ustabilizowały się natomiast przewidywania dotyczące kursu walutowego. Po dobrych wynikach gospodarki w pierwszych miesiącach roku, analitycy prognozują przyzwoity wzrost PKB, lecz niepewność co do skali spowolnienia jest wciąż duża.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Bankowi ekonomiści o drugiej połowie roku

Druga część tego roku przebiegać będzie pod znakiem rosnącej inflacji i stóp procentowych, co przełoży się na niepewność na rynku kredytowym. Jak dziś, w obliczu niepewności z jednej strony odnośnie dalszego przebiegu pandemii, z drugiej zaś wyniku wojny w Ukrainie i jej konsekwencjach dla rynku międzynarodowego, takich jak ceny surowców energetycznych i żywności, można szacować sytuację gospodarczą naszego kraju na koniec roku? Czy spełnią się pesymistyczne scenariusze, dotyczące dalszego wzrostu inflacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Bankowość i Finanse | Startup po polsku | Wellbeing to dziś nowy KPI

Czynników wpływających na pogorszenie się stanu psychicznego pracowników jest bardzo dużo, przez co wypalenie zawodowe, które można przyjąć jako pochodną problemów psychicznych, jest z każdym kwartałem coraz wyższe. Niektórzy odnotowują w swojej organizacji wypalenie na poziomie nawet 80% – to jest przecież prawie cała firma! – zaznacza Jakub Zieliński, Co-founder&CEO Mindgram, w rozmowie z Maksymilianem Stefańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Sił wciąż jeszcze wystarcza

Prowadzenie biznesu bankowego to coraz większe wyzwanie. Z jednej strony trzeba mierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony graczy z branży technologicznej, z drugiej – należy dbać o bezpieczeństwo, spełniać zwiększające się wymogi regulacyjne i obciążenia oraz promować zrównoważony rozwój. I – co istotne – być gotowym do pomagania społeczeństwu i gospodarce w niełatwych czekających nas czasach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Cisza przed burzą

Stopy procentowe pną się w górę, osiągając poziomy nienotowane od kilkunastu lat. Tylko na przestrzeni minionych ośmiu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej aż ośmiokrotnie wydawała decyzję w tej materii, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Choć nie przekłada się to jeszcze na jakość portfeli kredytowych w polskich bankach, ich przedstawiciele twierdzą, iż pierwsze negatywne symptomy obserwować będziemy na przełomie III i IV kw. br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – Deloitte | Reguły gry powinny być jednakowe dla wszystkich

W tak ważnym, wręcz strategicznym segmencie, jakim są usługi finansowe, powinny istnieć jasne i jednolite reguły gry dla każdego przedsiębiorcy. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy jakieś firmy korzystają z uprzywilejowanej sytuacji tylko dlatego, że są z innego kraju, czy prowadzą działalność wyłącznie online – podkreśla Michael Wodzicki, SAMA, partner Deloitte. Rozmawiali z nim Paweł Minkina i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Zapewnić klientom komfort korzystania z rozwiązań finansowych

Żeby przyciągnąć klientów, trzeba będzie szyć instrumenty finansowe o rentowności wyraźnie wyższej niż lokata, co oczywiście wiązać będzie się z wyższym poziomem ryzyka. Być może będzie moment trudniejszy, ale jestem przekonany, że średnioterminowo pojawią się instrumenty stanowiące alternatywę dla tradycyjnej lokaty, które będą w miarę bezpieczne i zapewnią wyższe rentowności – podkreśla Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Czy banki pozostaną bankami?

W kolejnym stuleciu banki będą funkcjonować jako firmy technologiczne z licencją bankową – stwierdził kilka lat temu Zbigniew Jagiełło, ówczesny prezes PKO Banku Polskiego. Wizja ta staje się coraz bliższa, nie tylko z uwagi na zaawansowanie rozwiązań IT czy dynamiczny rozwój zdalnych kanałów transakcyjnych. Wraz z nowymi możliwościami konsekwentnie poszerza się paleta usług świadczonych przez banki, nierzadko uzupełniana o produkty dalekie od rynku finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Musimy nadrobić cybertechnologiczne zapóźnienie

Od kilku lat na świecie trwa cybertechnologiczna rewolucja wprowadzająca do  codziennego życia takie technologie, jak blockchain, sztuczna inteligencja, NFT, smart kontrakty czy tokeny. O tym, jak nadrobić straconych kilka lat, z dr. hab. Dariuszem Szostkiem, profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, rozmawiał Krzysztof Grad.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – NTT Poland | Zautomatyzuj obsługę contact center. Ogranicz koszty i zwiększ produktywność pracowników

Liderzy rynku mówią jasno: do końca 2022 r. aż 60% z nich wdroży sztuczną inteligencję i robotykę po to, by poprawić obsługę klientów. W przypadku firm, które zmieniają rynek i wyznaczają kierunek jego rozwoju, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi prawie 66% – wynika z badania NTT Global Customer Experience Benchmarking Report.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – SAS Institute | Łatwiejszy i wygodniejszy świat. Jak analityka zmienia bankowość

O powiązaniach technologii z oczekiwaniami klientów, korzyściach z innowacji, kamieniach milowych na drodze rozwoju analityki, digitalizacji procesów, chatbotach i wygodnym bankowaniu mówią eksperci z firmy SAS Institute: Zuzanna Karolak, ekspert ds. wykrywania nadużyć; Dariusz Jańczuk, ekspert ds. obszaru Customer Intelligence oraz Łukasz Libuda, ekspert ds.  zarządzania ryzykiem. Rozmawiał z nimi Sławomir Dolecki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – BinarApps | Czy DeFi poradzi sobie bez banków, a banki są skazane na DeFi?

Banki i DeFi niemal zawsze przedstawiane są jako przeciwstawne siły i bezpośrednia konkurencja. Zdecentralizowane finanse oferują w końcu to samo, co tradycyjne podmioty działające w sektorze, a często nawet wykraczają poza to spektrum usług, z autorskimi, innowacyjnymi rozwiązaniami. Nie dziwi więc, że wiele osób zastanawia, czy DeFi całkowicie wyprze scentralizowane instytucje. Na przeciwległym biegunie stoi rzesza sceptyków, uważająca, że DeFi bez obecności banków nie ma szans na podbicie rynku i zawsze będzie w cieniu ustanowionych instytucji. Tymczasem, rzeczywistość może nie być taka czarno-biała, bo czy na pewno możliwe jest tylko zwycięstwo jednej ze stron?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – Mastercard | Odporność banków na zagrożenia cybernetyczne

Skala zagrożeń cybernetycznych rośnie w dynamicznym tempie. Tylko między drugim a czwartym kwartałem 2021 r. liczba metod ataków wykorzystywanych przez cyberprzestępców zwiększyła się w Polsce ponad dwukrotnie – wynika z raportu Mastercard. Banki i instytucje finansowe są dla cyberprzestępców stosunkowo trudne do zdobycia. Regularne monitorowanie i analizowanie systemów oraz infrastruktury jest bardzo ważnym elementem w procesie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego. Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu cyfrowego w Mastercard wyjaśnia, w jaki sposób banki mogą zwiększać swoją odporność na cyberzagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2