BANK 2022/06

BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – Hewlett Packard ENTERPRISE | Organizacja IT w chmurze

Podział pomiędzy dostawcami usług chmury publicznej oraz dostawcami rozwiązań technologicznych jest dzisiaj coraz bardziej rozmyty. To, co kiedyś było dostępne tylko w chmurze publicznej, dzisiaj jest dostępne w centrum danych. Mówimy o „doświadczaniu chmury” (ang. cloud experience): dostępie do zasobów IT poprzez samoobsługowy portal, możliwości skalowania, automatyzacji i dostarczaniu w modelu płatności za wykorzystane zasoby „jako usługa”. Fundamentem sukcesu wdrożenia nowych platform chmurowych są jednak systemowe zmiany w organizacji IT, a nie tylko wybrana technologia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – KUKE SA | Staramy się zwiększać eksportowe szanse naszych przedsiębiorców

Wykorzystując wspólnie całe dostępne instrumentarium, włącznie ze stuprocentowym zabezpieczeniem kredytów akwizycyjnych, możemy naprawdę skutecznie wesprzeć bezpieczną ekspansję polskich firm na wielu rynkach, by skorzystały z tych szans, jakie niesie nearshoring i regionalizacja wynikająca z odwracania procesu globalizacji – podkreśla Janusz Władyczak, prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – Kochański & Partnerzy | Gwarancje bankowe w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

Gwarancje bankowe są jedną z form, w której wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą wnosić tzw. wadia przetargowe. Sięgają oni po nie chętnie, z uwagi na to, że są stosunkowo łatwo dostępne oraz pozwalają uniknąć angażowania własnych środków finansowych wykonawcy, jak ma to miejsce choćby w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | ESG a wymogi kapitałowe dla banków

Nie ulega wątpliwości, że kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym są jednym z najgorętszych wyzwań dla świata, oczywiście jeśli pominie się bieżące nadzwyczajne wydarzenia, takie jak wybuch pandemii koronawirusa COVID-19, pojawienie się wysokiej inflacji oraz szczególnie dla nas ważną kwestię wojny na Ukrainie. Na te kluczowe kryteria powinna bowiem zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – SAP Polska | Zrównoważone raportowanie ESG jeszcze nigdy nie było tak proste. I tak istotne

„Teraz albo nigdy”, tak o konieczności niezwłocznego powstrzymania globalnego ocieplenia, powiedział Jim Skea, jeden z twórców raportu IPCC, najważniejszej w środowisku naukowym publikacji na temat zmiany klimatu. Autorzy raportu są przekonani, że jeśli natychmiast nie ograniczymy globalnej emisji gazów cieplarnianych, świat jaki znamy przestanie istnieć. Apelują do rządów i przedstawicieli biznesu, by ci działali szybko i skutecznie, póki nie jest za późno.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Daniny Fiskalne i Parafiskalne | Podatki – nie, wydatki państwa – tak

Polacy wyrażają sceptycyzm wobec płacenia podatków – znaczna część społeczeństwa uważa, że są one wygórowane. Jednocześnie oczekiwania względem państwa są wysokie. Wielu nie dostrzega sprzeczności w takiej postawie, gdyż nie czuje związku między płaceniem podatków a zaangażowaniem państwa w sprawy gospodarcze i społeczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bank BPS SA | Oszczędzać można nie tylko pieniądze

W tegorocznych konkursach, oprócz umiejętności oszczędzania, uczniowie mogli wykazać się zdolnością robienia zdjęć, nagrywania wywiadów, tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługą platform internetowych czy poruszaniem się w mediach społecznościowych. Najstarsi opracowywali swój pomysł na biznes, a jego tematyka była dowolna. Nowym akcentem konkursów były kwestie ekologiczne, można zatem powiedzieć, że wspólnie rozwijaliśmy kompetencje dbania o środowisko i odpowiedzialności za nasze otoczenie – podkreśla Agnieszka Chrobot, kierownik Zespołu Komunikacji Banku BPS SA, zrzeszającego banki spółdzielcze, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Certyfikaty ZBP | Rozwijanie kompetencji zawodowych

Niemal 17 tys. certyfikowanych pracowników polskiego sektora bankowego powiększyło się ostatnio o dziewięćdziesięciu nowych członków. 77 spośród nich uzyskało stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego; kadry polskich instytucji finansowych zyskały też dziesięciu menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością oraz trzech certyfikowanych konsultantów ds. finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Trzeba zacząć budować mieszkania dostępne dla ludzi

Wysoka inflacja, silny wzrost stóp procentowych, a w ślad za nimi kosztów kredytu, do tego bijące rekordy ceny mieszkań. Wszystko to powoduje, że marzenia setek tysięcy Polaków o własnym lokalu rozpływają się niczym fatamorgana. Dlatego idee i narzędzia budownictwa społecznego, dostępnego dla ludzi, trzeba tym szybciej wprowadzać w życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Asseco Poland | Architektura kluczowa dla systemów IT (cz.1)

Systemy IT, podobnie jak miasta, osiedla mieszkalne czy domy powinny mieć swoją architekturę, która pełni funkcję porządkującą. Czy porządek jest niezbędny, szczególnie w relacji do wysiłku potrzebnego na jego zaprowadzenie? Co nadaje istotności organizacyjnej poszczególnym wymiarom biznesowym i operacyjnym powstającej lub istniejącej firmy komercyjnej?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Wydarzenia i Opinie | XI Forum Bezpieczeństwa Banków | Nie tylko cyberprzestępcy

Banki niezmiennie należą do czołówki instytucji, narażonych na ataki cyberprzestępców. Dotychczas zagrażały im głównie środowiska kryminalne, wojna w Ukrainie dopisała kolejne zagrożenia dla ciągłości działania instytucji finansowych. O tym, jak zapobiegać nowym i dotychczasowym wyzwaniom, dyskutowano podczas tegorocznej edycji Forum Bezpieczeństwa Banków, które po dwuletniej przerwie odbyło się w formule stacjonarnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Wydarzenia | FTBS 2022 | Wspólnie przeciw licznym wzywaniom

Czasy wyraźnego podziału na bankowość lokalną i pozostałą część sektora finansowego bezpowrotnie minęły. Spółdzielcy zmagają się dziś dokładnie z tymi samymi problemami, co banki komercyjne – podkreślał Krzysztof Kokot, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz częściej potrzeba współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co najmniej na poziomie zrzeszenia, a niekiedy również i całego sektora banków lokalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Wydarzenia i Opinie | Felieton | Safe haven, czyli co?

Czy możemy wskazać bezpieczne przystanie na rynku walut na niestabilne czasy? Ostatnie trzy miesiące pokazały, że jest z tym trudno, gdyż rynki finansowe działają na różnych schematach. Beneficjentem wzrostu nerwowości po wybuchu wojny w Ukrainie stał się amerykański dolar, gdyż rynki uznały, że FED będzie najbardziej zdeterminowany w walce z wysoką inflacją, która stała się synonimem tego konfliktu. Czy słusznie?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2