Horyzonty Bankowości 2022 | Mikrus też ma wymagania

Horyzonty Bankowości 2022 | Mikrus też ma wymagania
Fot. bizvector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Małe firmy są największym pracodawcą w naszym kraju, łatwo też dostosowują się do zmiennej sytuacji na rynku. Nie mają rozbudowanych specjalistycznych departamentów, dlatego banki w ramach prowadzonego rachunku udostępniają im różnorakie wsparcie eksperckie.

Raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2021 r. informuje, że stanowi on przeważającą większość, bo aż 99,8%, firm w Polsce. Wśród nich najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, jest ich aż 2,1 mln. Udział małych firm w strukturze polskich przedsiębiorstw sięga 2,2% (48,9 tys.), a średnich tylko 0,7% (14,8 tys.). Sytuacja mikro i małych firm nie jest tak dobra, jak  się to może wydawać. W artykule, opublikowanym w połowie marca br. przez „Inform” podano, że w styczniu 2022 r. z bazy REGON wyrejestrowano ponad 31 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli o 46,8% więcej niż w grudniu minionego roku. Na dodatek nad 20% firm wisi ryzyko bankructwa. Głównymi przyczynami są zmiany prawno-podatkowe i inflacja, jednak 14% przedsiębiorców wskazuje, że źródłem upadku będzie brak płynności finansowej. W tym, a także w prowadzeniu księgowości, wsparcia mogą udzielić banki.

Jakiej pomocy ze strony banków oczekują MŚP?

Terry Badger, redaktor „BAI Banking Stratregies”, w rozmowie z Karlem Dahlgrenem, dyrektorem zarządzającym ds. badań w tej amerykańskiej organizacji non profit, zajmującej się badaniami, szkoleniami i coachingiem dla branży usług finansowych, zwrócił uwagę, że jednym ze znaczących skutków pandemii jest… powstanie wielu nowych, małych firm w całych Stanach Zjednoczonych. Jak wykazało badanie zrealizowane przez BAI, małe firmy potrzebują więcej narzędzi i rozwiązań bankowych. Nawet jeśli bank nawiązał już trwałą relację z przedsiębiorcą, to i tak są możliwości takiego zorganizowania współpracy, aby obie strony uzyskały z niej jeszcze więcej.

Ankietę BAI przeprowadzono w lutym 2022 r. wśród 600 właścicieli firm, których roczna wielkość sprzedaży wynosi poniżej 20 mln USD. 60% spośród nich stwierdziło, że obsługują ich głównie duże banki, 18%, że banki regionalne, 16% wskazało na neobanki, kolejne 4% na banki społecznościowe i 2% na unie kredytowe. Co ciekawe, neobanki mają stosunkowo wysoki udział, w grupie firm z obrotami do 1 mln USD, sięga on niemal 24%. Karl Dahlgren tłumaczy to chęcią przyciągnięcia niedużych biznesów i staraniom neobanków, żeby obsługiwać je po odpowiednich dla nich kosztach.

Jaki byłby główny powód zmiany podstawowego dostawcy usług finansowych? Przedsiębiorcy wymieniają te same przyczyny, jak w minionych latach, czyli najniższe opłaty i najlepsze stawki. W drugiej kolejności ważna dla nich jest znajomość przez bank profilu działalności klienta lub jego pozytywna reputacja. We wspomnianej rozmowie podkreślono, że ciągłym wyzwaniem dla instytucji finansowych pozostaje zaspokojenie zapotrzebowania małych firm na produkty podobne do tych oferowanych większym podmiotom. Jeden rozmiar dla wszystkich nie zachęca zbytnio do nawiązania współpracy. Z kolei ponad połowa, a dokładniej 56% właścicieli firm, wolała otwierać konta online, choć 60% z nich i tak aktywowało je w oddziale.

Dobre konto dla firmy

W rankingach kont firmowych, prowadzonych przez różne firmy i publikowanych w internecie, podstawowymi kryteriami są: opłaty, funkcjonalność rachunku, oferta oszczędnościowa i walutowa oraz promocje bankowe dla przedsię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK